Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Toán học > Toán 8 > Đại số 8 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Nhân đa thức với đa thức (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp (136 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §10. Chia đơn thức cho đơn thức (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §11. Chia đa thức cho đơn thức (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp (149 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Phép nhân và phép chia các đa thức (155 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Phân thức đại số (264 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thức (219 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Rút gọn phân thức (367 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §5. Phép cộng các phân thức đại số (233 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §6. Phép trừ các phân thức đại số (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §7. Phép nhân các phân thức đại số (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §8. Phép chia các phân thức đại số (132 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Phân thức đại số (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Mở đầu về phương trình (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §4. Phương trình tích (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu (162 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (215 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Phương trình bậc nhất một ẩn (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân (145 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §3. Bất phương trình một ẩn (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn (330 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương IV. Bất phương trình bậc nhất một ẩn (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (498 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhấn ESC để đóng