Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Toán học > Toán 8 > Hình học 8 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §1. Tứ giác (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Hình thang (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Hình thang cân (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §6. Đối xứng trục (145 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §7. Hình bình hành (320 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §8. Đối xứng tâm (180 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §9. Hình chữ nhật (497 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §11. Hình thoi (711 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §12. Hình vuông (675 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Tứ giác (257 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Đa giác. Đa giác đều (195 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Diện tích hình chữ nhật (172 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Diện tích tam giác (280 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §4. Diện tích hình thang (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §5. Diện tích hình thoi (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §6. Diện tích đa giác (97 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Đa giác. Diện tích đa giác (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Định lí Ta-lét trong tam giác (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Tính chất đường phân giác của tam giác (194 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng (289 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất (249 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §6. Trường hợp đồng dạng thứ hai (189 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §7. Trường hợp đồng dạng thứ ba (272 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông (325 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Tam giác đồng dạng (143 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §1. Hình hộp chữ nhật (230 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §2. Hình hộp chữ nhật (tiếp) (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §3. Thể tích của hình hộp chữ nhật (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §4. Hình lăng trụ đứng (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §6. Thể tích của hình lăng trụ đứng (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §9. Thể tích của hình chóp đều (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương IV. Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập Ôn cuối năm (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (470 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (143 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0