Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > Luyện từ và câu 3 >

Tuần 1. Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. MRVT: Thiếu nhi. Ôn tập câu Ai là gì? (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. So sánh. Dấu chấm (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. MRVT: Gia đình. Ôn tập câu: Ai là gì? (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. So sánh (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. MRVT: Trường học. Dấu phẩy (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì? (174 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì I (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. So sánh. Dấu chấm (238 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. MRVT: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì? (249 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh (169 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. MRVT: Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào? (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. MRVT: Thành thị - Nông thôn. Dấu phẩy (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Ôn về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào? Dấu phẩy (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. MRVT: Tổ quốc. Dấu phẩy (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. MRVT: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. MRVT: Nghệ thuật. Dấu phẩy (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao? (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. MRVT: Lễ hội. Dấu phẩy (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Ôn tập Giữa Học kì II (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than (193 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. MRVT: Thể thao. Dấu phẩy (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. MRVT: Các nước. Dấu phẩy (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Nhân hoá (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. MRVT: Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0