Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Luyện từ và câu 4 >

Các bài giảng chưa được sắp xếp (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Cấu tạo của tiếng (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Luyện tập về cấu tạo của tiếng (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Dấu hai chấm (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Từ đơn và từ phức (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Từ ghép và từ láy (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Luyện tập về từ ghép và từ láy (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. MRVT: Trung thực - Tự trọng (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Danh từ (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Danh từ chung và danh từ riêng (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. MRVT: Trung thực - Tự trọng (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Dấu ngoặc kép (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. MRVT: Ước mơ (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Động từ (336 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Luyện tập về động từ (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Tính từ (220 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. MRVT: Ý chí - Nghị lực (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Tính từ (tiếp theo) (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. MRVT: Ý chí - Nghị lực (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Câu hỏi và dấu chấm hỏi (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Luyện tập về câu hỏi (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Dùng câu hỏi vào mục đích khác (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Câu kể (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Câu kể Ai làm gì? (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. MRVT: Tài năng (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Luyện tập về câu kể Ai làm gì? (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. MRVT: Sức khoẻ (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Câu kể Ai thế nào? (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22-23. MRVT: Cái đẹp (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Dấu gạch ngang (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Câu kể Ai là gì? (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25-26. MRVT: Dũng cảm (243 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Luyện tập về câu kể Ai là gì? (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Câu khiến (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Cách đặt câu khiến (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29-30. MRVT: Du lịch - Thám hiểm (237 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Câu cảm (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Thêm trạng ngữ cho câu (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. MRVT: Lạc quan - Yêu đời (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. MRVT: Lạc quan - Yêu đời (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0