Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: suu tam
  Người gửi: Nguyễn Thị Lê Minh
  Ngày gửi: 12h:29' 29-12-2013
  Dung lượng: 494.5 KB
  Số lượt tải: 55
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
  ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
  Trường PTDTBT-THCS CN CHU PHèN
  Lớp 6A
  Giáo viên: NGUYỄN THỊ LÊ MINH
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Tìm các ước của a trong bảng sau:
  Tiết 26.Đ14
  Số nguyên tố. Hợp số.
  Bảng số nguyên tố
  1. Số nguyên tố. Hợp số
  Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
  * Định nghĩa:
  - Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
  - Số nguyên tố(SNT) là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
  1./ Số nguyên tố. Hợp số
  * Định nghĩa:
  - Số nguyên tố(SNT) là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
  - Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
  Dấu hiệu nhận biết
  a là SNT khi tho¶ mãn hai điều kiện sau:
  +) a là số tự nhiên lớn hơn 1
  +) a chỉ có hai ước
  b là hợp số khi tho¶ mãn hai điều kiện sau:
  +) b là số tự nhiên lớn hơn 1
  +) b có nhiều hơn hai ước
  Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
  1./ Số nguyên tố. Hợp số
  * Định nghĩa:
  - Số nguyên tố(SNT) là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
  - Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
  Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
  1. Số nguyên tố. Hợp số
  * Định nghĩa:
  - Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
  - Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
  Vận dụng
  1) Căn cứ vµo định nghĩa, hãy kiểm tra xem số 0 và số 1 có phải là số nguyên tố không? Có phải là hợp số không? V× sao?
  Số 0 và số 1 không phải là SNT, không phải là hợp số vì nó không lớn hơn 1(0 < 1; 1 = 1) nên ta gọi hai số này là hai số đặc biệt.
  Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
  1. Số nguyên tố. Hợp số
  * Định nghĩa:
  - Số nguyên tố(SNT) là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
  - Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
  Vận dụng
  2) Trong các số 7, 8, 9, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số? Vì sao?
  Số 7 là sè nguyªn tè vì nó lớn hơn 1 và chØ có hai ước số là 1 và 7.
  Số 8 là hîp sè vì nó lớn hơn 1 và có ít nhất ba ước số là 1; 2 và 8.
  Số 9 là hîp sè vì nó lớn hơn 1 và có ít nhất ba ước số là 1; 3 và 9.
  Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
  Là số tự nhiên lớn hơn 1
  Là số tự nhiên lớn hơn 1
  Chỉ có 2 ước
  Có nhiều hơn 2 ước
  Chú ý:
  Số 0 và số 1 không là SNT cũng không là hợp số.
  Các SNT nhỏ hơn 10 là:
  2; 3; 5; 7.
  1. Số nguyên tố. Hợp số
  * Định nghĩa:
  - Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
  - Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
  Vận dụng
  4) Kiểm tra xem các số sau: đâu là số đặc biệt, đâu là hîp sè, đâu là sè nguyªn tè?
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Hợp
  số
  Số
  nguyên
  tố
  Số
  đặc
  biệt


  Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
  Chú ý:
  Số 0 và số 1 không là SNT cũng không là hợp số.
  Các SNT nhỏ hơn 10 là:
  2; 3; 5; 7.
  3) Hãy cho biết các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là những số nào?
  1. Số nguyên tố. Hợp số
  * Định nghĩa:
  - Số nguyên tố(SNT) là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
  - Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
  Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
  Tìm các SNT kh«ng v­ît qu¸ 100?
  2 3 4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
  71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
  91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  2. Lập bảng các số nguyên tố không vượt qu¸ 100
  Tìm các SNT không vượt quá 100?
  Cách làm:


  Nhóm I;III 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
  Nhóm II ;IV 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
  71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
  91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  2 3 4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
  - Giữ lại số 2, gạch các số là bội của 2 mà lớn hơn 2

  - Giữ lại số 3, gạch các số là bội của 3 mà lớn hơn 3
  - Giữ lại số 5, gạch các số là bội của 5 mà lớn hơn 5

  - Giữ lại số 7, gạch các số là bội của 7 mà lớn hơn 7
  1. Số nguyên tố. Hợp số
  * Định nghĩa:
  - Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
  - Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
  2. Lập bảng các số nguyên tố không vượt qu¸ 100
  Nguyên lý thực hiện:
  - Không đưa vào bảng các số đặc biệt 0, 1.
  Loại các số là hợp số.
  2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
  Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
  1. Số nguyên tố. Hợp số
  * Định nghĩa:
  - Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
  - Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước số.
  2. Lập bảng các số nguyên tố không vượt qúa 100
  Trong bảng các số nguyên tố không vượt quá 100:
  2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
  1. Tìm SNT nhỏ nhất?
  2 (nhỏ nhất)
  2. Tìm SNT là số chẵn?
  2 (duy nhất)
  3. Bài 116/47 SGK. Gäi P lµ tËp hîp c¸c SNT. §iÒn kÝ hiÖu ; ;  vµo « vu«ng
  P 91 P
  15 P P N
  Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
  a
  b
  c
  d
  a
  e
  3
  2
  1
  9
  3
  0
  Trò chơi ô chữ
  Cho các ô chữ sau
  Lớp chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm cử 1 đại diện tham gia trò chơi tìm các ô chữ theo các gợi ý. Lớp chọn 1 bạn làm thư ký để ghi điểm cho các nhóm.
  Sau khi có hiệu lệnh bắt đầu, nhóm nào giơ tay trước sẽ giành được quyền trả lời. Mỗi ô chữ đúng được 1 điểm.
  Nhóm nào trả lời đúng ý nghĩa dãy ô số tìm được sẽ được thưởng 4điểm
  Kết thúc nhóm nào nhiều điểm nhất sẽ thắng cuộc.
  a là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.
  b là số nguyên tố chẵn.
  c là số có đúng một ước.
  d là hợp số lẻ nhỏ nhất.
  e không phải là SNT, không phải là hợp số và e khác 1.
  Luật chơi : Thời gian chơi 2 phút
  Các gợi ý ô chữ:
  Dãy ô số vừa tìm được cho em biết sự kiện lịch sử nào của dân tộc ta ?
  Dãy ô số trên là ngày thành lập
  Đảng cộng sản Việt Nam: 3 - 2 - 1930
  1. Số nguyên tố. Hợp số
  * Định nghĩa:
  - Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
  - Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước số.
  2. Lập bảng các số nguyên tố không vượt qúa 100
  2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
  Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
  Bảng số nguyên tố nhỏ hơn 1000 (SGK/ Tr 128)
  1. Số nguyên tố. Hợp số
  * Định nghĩa:
  - Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
  - Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước số.
  2. Lập bảng các số nguyên tố không vượt qúa 100
  2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
  Giải:
  Vì a là số có đúng một ước nên a = 1.
  Vì b là hợp số lẻ nhỏ nhất nên b = 9.
  Vì c là SNT lẻ nhỏ nhất nên c = 3.
  Vì d không phải là SNT, không phải là hợp số và d khác 1 nên d = 0.

  Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
  1. Số nguyên tố. Hợp số
  * Định nghĩa:
  - Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
  - Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
  2. Lập bảng các số nguyên tố không vượt qu¸ 100
  Bài tập về nhà:
  - Học định nghĩa SNT và hợp số. Xem lại bảng các SNT không vượt quá 100.
  Làm bài tập 117 đến 120 SGK/47.
  2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
  Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
  CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
  ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
   
  Gửi ý kiến