Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 13. Films and cinema

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Bình
Ngày gửi: 16h:41' 01-05-2009
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 141
Số lượt thích: 0 người
Speaking
Unit 13: Films and cinema
Unit 13 ( Speaking )
1.Pre – speaking
*Activity 1: How much do you like each kind of films?

Example:
A: How much do you like
science fiction films?
B: + I like them very much.
+ I don’t like them very much.
+ I don’t like them at all.
-+Science fiction films
+Cartoon films
+Horror films
+Detective films
+Thrillers
Unit 13 ( Speaking )
1.Pre – speaking
*Activity 2
List
some useful adjectives
+ FOR

- AGAINST
*good fun
*
*terrifying
*moving
*interesting
*exciting
*boring
*violent
(vui vẻ)
(cảm động)
( thú vị )
(sợ, sợ hãi)
(buồn chán)
(có tính chất bạo lực)
(sôi động)
[`terifaiiη ]
[`vaiələnt]
Unit 13 ( Speaking )
2. While – speaking
*Activity 1: Find out what your friends feel about
each kind of film.
Asking for opinions
+What do you think
of +Noun?
+How do you feel about + Noun?
Giving opinions
+I think S + V
+In my opinion, S + V
+S + V
+I don’t think so. S + V
+I don’t agree with you. S +V
Unit 13 ( Speaking )
2. While – speaking
* Activity 1: Find out what your friends feel about each kind of film.
Example:
A: What do you think of horror films?
B: Oh, I find them really terrifying./ Oh, I think they are very terrifying.
C: I don’t quite agree with you/ I don’t think so. I find them very interesting/ They are very interesting
*Kinds of films
-detective films
science fiction films
love story films
cartoon films
war films
thrillers
action films
*Useful adjectives
-interesting
-moving
-good fun
-exciting
-violent
-boring
-terrifying

Unit 13 ( Speaking )
2. While – speaking
*Activity 2: Find out his/her preferences for films.
Prefer ( doing ) something to ( doing ) something:
Thích ( làm ) gì hơn ( làm ) gì
Example: I prefer (reading) books to (watching) T.V.
A: Which do you prefer, detective films or science fiction films?
B: Well, it is difficult to say. But I suppose I prefer science
fiction films to detective ones.
Detective films, science fiction films, love story films, cartoon films, war films, thrillers, action films
Tom & Jerry
Romeo and Juliet
Sherlock Holems
Unit 13 ( Speaking )
3. Post – speaking

Choose one of the animals below to talk about one of three films
1.I saw “ Titanic” on TV
last night.
Example
2.It is a love story film.
3.It is about a tragic love.
4.Jack and Jose are the main characters.
5.I find it very interesting and I prefer it to other films
because it is moving
HOMEWORK
 revise some kinds of films.
 do task 2 and 4 again.
 prepare for listening
THANK YOU VERY MUCH FOR ATTENDING THE LESSON!
 
Gửi ý kiến