Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Unit 13. Films and cinema

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Bình
  Ngày gửi: 16h:41' 01-05-2009
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 212
  Số lượt thích: 0 người
  Speaking
  Unit 13: Films and cinema
  Unit 13 ( Speaking )
  1.Pre – speaking
  *Activity 1: How much do you like each kind of films?

  Example:
  A: How much do you like
  science fiction films?
  B: + I like them very much.
  + I don’t like them very much.
  + I don’t like them at all.
  -+Science fiction films
  +Cartoon films
  +Horror films
  +Detective films
  +Thrillers
  Unit 13 ( Speaking )
  1.Pre – speaking
  *Activity 2
  List
  some useful adjectives
  + FOR

  - AGAINST
  *good fun
  *
  *terrifying
  *moving
  *interesting
  *exciting
  *boring
  *violent
  (vui vẻ)
  (cảm động)
  ( thú vị )
  (sợ, sợ hãi)
  (buồn chán)
  (có tính chất bạo lực)
  (sôi động)
  [`terifaiiη ]
  [`vaiələnt]
  Unit 13 ( Speaking )
  2. While – speaking
  *Activity 1: Find out what your friends feel about
  each kind of film.
  Asking for opinions
  +What do you think
  of +Noun?
  +How do you feel about + Noun?
  Giving opinions
  +I think S + V
  +In my opinion, S + V
  +S + V
  +I don’t think so. S + V
  +I don’t agree with you. S +V
  Unit 13 ( Speaking )
  2. While – speaking
  * Activity 1: Find out what your friends feel about each kind of film.
  Example:
  A: What do you think of horror films?
  B: Oh, I find them really terrifying./ Oh, I think they are very terrifying.
  C: I don’t quite agree with you/ I don’t think so. I find them very interesting/ They are very interesting
  *Kinds of films
  -detective films
  science fiction films
  love story films
  cartoon films
  war films
  thrillers
  action films
  *Useful adjectives
  -interesting
  -moving
  -good fun
  -exciting
  -violent
  -boring
  -terrifying

  Unit 13 ( Speaking )
  2. While – speaking
  *Activity 2: Find out his/her preferences for films.
  Prefer ( doing ) something to ( doing ) something:
  Thích ( làm ) gì hơn ( làm ) gì
  Example: I prefer (reading) books to (watching) T.V.
  A: Which do you prefer, detective films or science fiction films?
  B: Well, it is difficult to say. But I suppose I prefer science
  fiction films to detective ones.
  Detective films, science fiction films, love story films, cartoon films, war films, thrillers, action films
  Tom & Jerry
  Romeo and Juliet
  Sherlock Holems
  Unit 13 ( Speaking )
  3. Post – speaking

  Choose one of the animals below to talk about one of three films
  1.I saw “ Titanic” on TV
  last night.
  Example
  2.It is a love story film.
  3.It is about a tragic love.
  4.Jack and Jose are the main characters.
  5.I find it very interesting and I prefer it to other films
  because it is moving
  HOMEWORK
   revise some kinds of films.
   do task 2 and 4 again.
   prepare for listening
  THANK YOU VERY MUCH FOR ATTENDING THE LESSON!

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng