Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương III. §6. Đường hypebol

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thu Thảo
  Ngày gửi: 05h:16' 16-05-2009
  Dung lượng: 533.0 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người

  TỔ TOÁN TIN
  TRƯỜNG THPT THANH BÌNH
  NĂM HỌC 2007 - 2008
  THỰC HIỆN
  Trình bày : Thầy Nguyễn Thanh Lam
  BÀI 8 :
  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

  Nắm vững định nghĩa của Hypebol

  Nhận dạng và viết phương trình chính tắc của Hypebol
  y
  x
  o
  F1

  F2

  1. Định nghĩa
  Trong mặt phẳng cho hai điểm cố định F1 và F2
  với F1F2 = 2c > 0  M

  A1

  A2


  Tập hợp các điểm M trong mặt phẳng sao cho |MF1-MF2| = 2a (trong đó a là một số dương không đổi nhỏ hơn c) được gọi là một Hypebol, ký hiệu ( H )


  ĐỊNH NGHĨA HYPEBOL
  1. Định nghĩa :
  Trong mặt phẳng cho hai điểm cố định
  F1 và F2 với khoảng cách F1F2 = 2c (c > 0)

  Tập hợp các điểm M trong mặt phẳng sao cho |MF1-MF2| = 2a (trong đó a là một số dương không đổi nhỏ hơn c) được gọi là một Hypebol, ký hiệu ( H )


  y
  x
  o
  F1

  F2

  Trong đó :
  F1 và F2 : Hai tiêu điểm
  F1F2 = 2c : Tiêu cự
  MF1 và MF2 : Hai bán kính qua tiêu của điểm M
  M

  A1

  A2

  ( H ) = {M(x,y) :|MF1– MF2|= 2a}
  2. Phương trình chính tắc của Hypebol
  Giả sử Hypebol (H)là tập hợp các điểm M sao cho | MF1 - MF2 | = 2a, trong đó : F1F2 = 2c > 2a
  Ta chọn hệ tọa độ Oxy sao cho :
  F1(- c; 0), F2(c; 0 ).
  Phương trình chính tắc của Hypebol có dạng :
  Phương trình trên được gọi là phương trình chính tắc của Hypebol

  2. Phương trình chính tắc của Hypebol
  Phần chứng minh :
  a. Công thức tìm bán kính qua tiêu của điểm M
  Gọi F1(- c; o); F2( c; o) là hai tiêu điểm của Hypebol
  và M (x; y) thuộc Hypebol (H)
  Ta có : |MF1-MF2| = 2a
  MF12 = x2 + y2 + c2 + 2cx
  MF22 = x2 + y2 + c2 - 2cx
  MF12 - MF22 = (MF1+MF2) (MF1-MF2) = 4cx

  Phần chứng minh (tiếp theo):
  a. Công thức tìm bán kính qua tiêu của điểm M
  MF12 - MF22 = (MF1+ MF2) (MF1-MF2) = 4cx
  Ta xét 2 trường hợp: Trường hợp 1:
  M nằm trên nhánh phải ( x > 0 ):
  MF1 > MF2 ?MF1-MF2= 2a ? MF1 + MF2

  Khi đó :
  Phần chứng minh (tiếp theo ):
  a. Công thức tìm bán kính qua tiêu của điểm M
  MF12 - MF22 = (MF1+ MF2) (MF1-MF2) = 4cx
  Trường hợp 2 :
  M nằm trên nhánh trái ( x < 0 ):
  MF1 < MF2 ?MF1-MF2 =-2a ? MF1 + MF2

  Khi đó :
  Tóm lại :
  a. Công thức tìm bán kính qua tiêu của điểm M
  M nằm trên nhánh phải ( x > 0 ):

  M nằm trên nhánh trái ( x < 0 )
  b. Phương trình chính tắc của Hypebol

  Ta có : MF12 + MF22 = 2(x2 + y2 + c2 )

  Đặt :
  Ta xét trường hợp x > 0 :
  Phöông trình chính taéc cuûa Hypebol
  Với :
  Ta có :
  Chia hai vế cho a2b2 , ta được :
  CHÚ Ý :
  Nếu ta chọn hệ tọa độ Oxy sao cho :
  F1(0; - c), F2(0; c ).
  Phương trình của Hypebol có dạng :
  Không gọi là phương trình chính tắc của (H) mà chỉ gọi là phương trình của Hypebol
  ( * )
  ( * )
  Ví dụ :
  Viết phương trình chính tắc của Hypebol trong mỗi trường hợp sau :
  a. Biết tiêu cự bằng 8
  và (H) đi qua điểm M( 2; 0 )
  b. Biết tiêu điểm F2
  và đi qua điểm M
  a.Viết phương trình chính tắc của Hypebol (H) biết tiêu cự bằng 8 và (H) đi qua điểm M( 2; 0 )
  2c = 8
  MF1 = ?, MF2 = ?
  MF1– MF2 = 4
  b2 = c2 - a2 = 12
  F1 và F2 ?

  a = ?

  Phương trình chính tắc
  của (H) là:
  Hướng dẫn giải :

  a = 2 hay a2 = 4


  F1(-4;0), F2(4;0)


  MF1 = 6, MF2 = 2

  Cách giải khác
  Phương trình chính tắc của Hypebol (H) có dạng:  Vì M( 2; 0 ) thuộc (H) nên : (1)

  Mặt khác vì có c = 4 nên a2 + b2 = 16 (2)
  Từ (1) và (2) ta tìm được: a2 = 4 , b2 = 12

  Vậy (H) :


  b.Viết phương trình chính tắc của Hypebol (H) biết tiêu điểm F2 và đi điểm M
  Hướng dẫn giải :
  Phương trình chính tắc của (H) có dạng :  Vì M thuộc (H) nên : (1)

  Mặt khác vì có c2 = 45 nên a2 + b2 = 45 (2)
  Từ (1) và (2) ta được: a2 = 25 , b2 = 20
  Vậy (H) :  3. Hình dạng của Hypebol (H) :


  Hypebol cắt trục hoành tại hai điểm A1(- a; 0), A2(a; 0).

  Vì phương trình của (H) có bậc chẵn đối với x và đối với y
  nên (H) có các trục đối xứng là Ox và Oy, có tâm đối xứng là gốc toạ độ O
  Hai điểm A1, A2 được gọi là đỉnh của Hypebol
  a. Tính đối xứng
  Xét Hypebol (H) có phương trình là:
  (với b2 = c2 ? a2)
  b. Đỉnh và các trục
  Trục Ox được gọi là trục thực của Hypebol
  Hypebol không cắt trục Oy, trục này được gọi là trục ảo của Hypebol
  Ta gọi 2a là độ dài trục thực, 2b là độ dài trục ảo
  c. Miền chứa hypebol :
  Nếu điểm M(x;y) nằm trên Hypebol thì
  Hypebol gồm hai nhánh : Nhánh phải gồm những điểm nằm bên phải đường thẳng x = a
  Nhánh trái gồm những điểm nằm bên trái đường thẳng x = - a


  4. Đường tiệm cận của hypebol:


  Hypebol (H) có hai đường tiệm cận là:
  Chú ý
  Từ hai đỉnh của (H) ta vẽ hai đường thẳng song song với Oy, chúng cắt hai đường tiệm cận tại 4 điểm P, Q, R, S.
  Hình chữ nhật PQRS có các cạnh là 2a, 2b, đường chéo là 2c gọi là hình chữ nhật cơ sở của Hypebol
  Hình vẽ hypebol
  y
  x
  o
  F1

  F2

  M

  A1

  A2

  P

  Q
  R
  S
  Tâm sai của hypebol là :
  Định nghĩa: Tỉ số giữa tiêu cự và độ dài trục thực của hypebol gọi là tâm sai của hypebol
  Chú ý:


  Tâm sai của Hypebol : e > 1
  Tâm sai của Elip : e < 1


  5. Tâm sai của hypebol :


  Nếu hypebol có phương trình chính tắc là:
  Ví dụ :
  Viết phương trình chính tắc của Hypebol trong mỗi trường hợp sau :
  b. Biết tâm sai e =
  và đi qua điểm M
  a. Biết tiêu cự bằng
  và một đường tiệm cận :
  a.Viết phương trình chính tắc của (H) biết tiêu cự bằng và một tiệm cận là
  Hướng dẫn giải :
  Phương trình chính tắc của Hypebol (H) có dạng  Ta có : c = nên : a2 + b2 =13 (1)

  Tiệm cận : nên : 2a = 3b (2)

  Từ (1) và (2) ta có (H) :


  Định nghĩa hypebol
  Phương trình chính tắc của Hypebol
  Các yếu tố của Hypebol:
  Tiêu điểm, tiêu cự, trục thực, trục ảo
  tâm sai, hình chữ nhật cơ sở,
  đỉnh, bán kính qua tiêu của điểm M,
  tiệm cận

  Bài tập về nhà:
  1, 2, 4, 6, 7 (trang 35 SGK)
  Bài học đến đây là kết thúc, xin chúc quý đồng nghiệp
  và các em học sinh dồi dào
  sức khoẻ và thành công trong công việc
  CHÀO TẠM BIỆT


  TIẾT HỌC KẾT THÚC

  TỔ TOÁN TIN
  TRƯỜNG THPT THANH BÌNH
  NĂM HỌC 2007 - 2008
  THỰC HIỆN
  Trình bày : Thầy Nguyễn Thanh Lam
   
  Gửi ý kiến

  Hãy thử nhiều lựa chọn khác