Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Các ý kiến của tôi
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 1: Good morning. How are you?

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Gia Quỳnh
  Ngày gửi: 20h:54' 16-07-2017
  Dung lượng: 15.2 MB
  Số lượt tải: 95
  Số lượt thích: 0 người
  Friday, June 7th, 2017
  Hello. My name is Le Nam.
  I am rom Ha Noi. I study at
  Nguyen Du Primay School.
  It is a big school in Ha Noi.
  I have many riends. Tony,
  Phong, Linda and Mai are
  my riends.
  f
  f
  f
  nine
  A
  B
  like
  A
  B
  afternoon
  A
  B
  nose
  A
  B
  niece
  A
  B
  lake
  A
  B
  class
  A
  B
  BÀI TẬP
  Speak
  Good morning, class.

  2. How are you, Mai?

  3. Goodbye, Miss Hien.

  4. Nice to see you again.

  5. Good night.
  Nice to see you, too.

  Bye, Hoa. See you
  tomorrow.

  c. Good night.

  d. Good morning, Miss Hien.

  e. I’m very well, thank you.
  Speak
  Good morning, class.

  2. How are you, Mai?

  3. Goodbye, Miss Hien.

  4. Nice to see you again.

  5. Good night.
  Nice to see you, too.

  Bye, Hoa. See you
  tomorrow.

  c. Good night.

  d. Good morning, Miss Hien.

  e. I’m very well, thank you.
  1. Hoàn thành từ sau:
  _inda       2. he__o    
  3. _ice           4. _ight

  2. Hoàn thành với những từ phía trên:
  1. Hi. I`m ________.
  2.__________. I`m Nam.
  3. ________to see you again.
  4. Good_______, Mum.  3. Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh:
  to / see / you / again / nice
  …………………………………………………….
  2. are / how / you
  …………………………………………………….
  3. later / you / see
  …………………………………………………….
  4. I / well / very / am
  …………………………………………………….
  3. Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh:
  5. is / your/ old / sister? / How
  …………………………………………………….
  6. How / you / now? / are
  …………………………………………………….
  7. teacher / mother / a / My / is
  …………………………………………………….
  8. Nice / to / you, / meet / Tommy.
  …………………………………………………….
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓