bien ban hop phu huynh


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:02' 16-05-2009
Dung lượng: 8.3 KB
Số lượt tải: 2378
Số lượt thích: 0 người
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên bản
Họp phụ huynh học sinh lớp lần thứ ......năm học 2008-2009
Hôm nay ngày.......tháng......năm 2009, tại trường tiểu học Trưng Vương
Lớp ...........Trường tiểu học Trưng Vương tổ chức họp phụ huynh học sinh lần họp thứ......với các thành viên và nội dung sau:
Thành phần:
- Giáo viên chủ nhiệm lớp cô: ...................................................................................
- Toàn thể ..................................................................................................................
+ Có mặt:.........................................................................................................
+ Vắng mặt:.....................................................................................................
Nội dung:
A/ Báo cáo kết quả cuối năm
1.Tình hình chung củc lớp:
Tổng số học sinh đầu năm: .......................... Cuối năm: ....................................................
- Nữ: ....
- Nam: ....
2. Kết quả chung của lớp đạt được trong năm học:
Thông báo khái quát về kết quả học tập rèn luyện của học sinh năm học 2008-2009
....
....
....
....
+ Kết quả của từng học sinh:
+ Kết quả chung của lớp:
- Lên lớp: ........................em - Đạt:.................%
- Thi lại: ..........................em.
- ở lại: .............................em.
- Học sinh giỏi:..........................em - Đạt: ...............%
- Học sinh tiên tiến: ..................em - Đạt:................%
- Cháu ngoan Bác Hồ: ..............em - Đạt.................%
- Lớp đạt: (tiên tiến, xuất sắc, vở sạch chữ đẹp...)
...
+ Kết quả đạt được trong các cuộc thi:
- Học sinh giỏi cấp thị các môn văn hoá, viết chữ đẹp:
....
....
....
- Đạt giải trong các hội thi nhà trường tổ chức:
....
....
3. Báo cáo và thanh quyết toán các khoản đóng góp trong năm học (Lớp, trường)
....
....
....
....
....
....
....
....
....
B/Thông báo kế hoạch nhà trường trong năm học 2009-2010
- Tuyển sinh lớp 1 năm học 2009-2010: 15/6/2009
- Học sinh tựu trường học chính thức: 15/8/2009
- Tập trung học sinh: 01/8/2009
- Khai giảng: 05/9/2009
- May đồng phục mùa hè: Lớp 1,2,3 nữ váy- Nam và lớp 4,5:(Quần trắng, áo trắng)
- Quy định về vở viết cho học sinh có ghi tên trường theo mẫu chung
- Đăng ký học bán trú, hai buổi trên ngày
C/Thảo luận về may rèm cửa, sửa đường điện, thùng rác vệ sinh môi trường... sau khi có trường mới
....
....
....
....
....
....
....
....
D/ ý kiến đóng góp của phụ huynh
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Biên bản hoàn thành hồi............giờ, ngày......tháng.......năm 2009, biên bản được thông qua và được nhất trí của toàn thể cha mẹ học sinh.

Đại diện chi hội phụ huynh Thư ký
CHI Hội trưởng ( Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)


cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Biên bản
Kỳ họp phụ huynh học sinh nhà trường lần thứ ......năm học 2008-2009

Hôm nay ngày.......tháng......năm 2008, tại trường tiểu học Trưng Vương
Trường tiểu học Trưng Vương tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh kỳ họp thứ......với c