Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Văn Tuyên (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:24' 31-05-2009
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 638
  Số lượt thích: 0 người

  Chào quý thầy cô cùng các em học sinh
  PHÒNG GD& ĐT HUYỆN ĐÔNG HOÀ
  MÔN: TOÁN 4

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán
  2 : 3
  hay
  3 : 2
  hay
  4 : 7
  hay
  7 : 4
  hay
  5 : 4
  hay
  4 : 5
  hay
  4 : 6
  hay
  6 : 4
  hay
  1. kiểm tra bài cũ: Giới thiệu tỉ số
  Bài 2: Một lớp học có 24 học sinh. Số học sinh nam bằng
  học sinh nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nam?
  Giải: Số học sinh nam là:
  24 : 4 = 6 (học sinh)
  Đáp số: 6 học sinh

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán
  Bài toán 1: Tổng của hai số là 96. Tỉ của hai số là
  Tìm hai số đó.

  Bài toán cho ta biết gì?
  Bài toán hỏi gì?
  - Hướng dẫn giải theo các bước:
  + Tìm tổng số phần bằng nhau : 3 + 5 = 8 (phần)
  + Tìm giá trị một phần 96 : 8 = 12
  + Tìm số bé 12 x 3 = 36
  + Tìm số lớn 12 x 5 = 60 (hoặc 96 -36 = 60)
  Có thể giải gộp bước 2 và bước 3 là 96 : 8 x 3 = 36

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán
  -Tổng hai số là 96
  -Tỉ của hai số là 3
  5
  -Yêu cầu tìm hai số
  TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ
  CỦA HAI SỐ ĐÓ

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
  Bài toán 2: Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của
  Minh bằng số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao
  nhiêu quyển vở ?
  Bài toán cho biết gì?
  Bài toán thuộc dạng toán gì?
  Vì sao em biết?


  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
  Bài toán 2: Bài giải:
  Ta có sơ đồ: ? quyển
  Minh: | | |
  Khôi : | |?quyển| | 25 quyển
  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
  2 + 3 = 5 (phần)
  Số vở của Minh là:
  25 : 5 x 2 = 10 (quyển)
  Số vở của Khôi là:
  25 - 10 = 15 (quyển)
  Đáp số: Minh : 10 quyển vở;
  Khôi : 15 quyển vở.

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
  3. Thực hành:
  Bài 1
  Tổng của hai số là 315. Tỉ của hai số là . Tìm hai số đó.
  - Bài toán thuộc dạng toán gì?
  - Em hãy nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó
  -Vẽ sơ đồ.
  - Tìm tổng số phần bằng nhau.
  - Tìm số bé.
  - Tìm số lớn.

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
  3. Thực hành:
  Bài 1/ 148 sgk
  Bài giải:
  Ta có sơ đồ: ?
  Số bé: | | |?
  Số lớn: | | | | 315
  Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:
  2 + 3 = 5 (phần)
  Số bé là : 315 : 5 x 2 = 126
  Số lớn là: 315 - 126 = 189
  Đáp số: Số bé: 126 ;
  Số lớn: 189.

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
  Bài 2 Hai kho chứa 175 tấn thóc, trong số đó thóc ở kho thứ
  nhất bằng số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa
  bao nhiêu tấn thóc?
  3. Thực hành:
  Bài 2 /148 sgk Bài giải:
  Ta có sơ đồ ?tấn
  Kho 1: | | | |
  Kho 2: | | | | | 175 tấn
  ?tấn
  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
  3 + 4 = 7 (phần)
  Số thóc ở kho thứ nhất là:
  175 : 7 x 3 = 75 (tấn)
  Số thóc ở kho thứ hai là:
  175 - 75 = 100 (tấn)
  Đáp số: Kho 1: 75 tấn thóc ;
  Kho 2: 100 tấn.

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
  3. Thực hành:
  Bài 2 Bài giải:
  Cách khác Theo sơ đồ ,tổng số phần bằng nhau là:
  3 + 4 = 7 (phần)
  Số thóc ở kho thứ nhất là:
  175 : 7 x 3 = 75 (tấn)
  Số thóc ở kho thứ hai là:
  175 : 7 x 4 = 100 (tấn)
  Đáp số: Kho 1: 75 tấn thóc ;
  Kho 2: 100 tấn.

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
  3. Thực hành:
  Bài 3 Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số.

  Tỉ số của hai số đó là


  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
  Thảo luận nhóm
  -Tổng của hai số là bao nhiêu?
  -Tỉ của hai số là bao nhiêu?
  Các bước giải:
  Tìm tổng của hai số.
  2. Vẽ sơ đồ.
  3. Tìm tổng số phần bằng nhau.
  4. Tìm số bé.
  5. Tìm số lớn.
  3. Thực hành:
  Bài 3/148 sgk: Bài giải:
  Số lớn nhất có hai chữ số là 99
  Vậy tổng của hai số là 99
  Ta có sơ đồ: ?
  Số bé: | | | | |
  Số lớn: | | | ? | | | 99
  Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:
  4 + 5 = 9 (phần)
  Số bé là:
  99 : 9 x 4 = 44
  Số lớn là:
  99 - 44 = 55
  Đáp số: Số bé: 44 ;
  Số lớn: 55.

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
  HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
  - Nêu lại các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng
  và tỉ của hai số đó.
  BÀI TẬP VỀ NHÀ: Bài 1, 2, 3 trang 62, 63 (vở bài tập toán)
  BÀI SAU: LUYỆN TẬP
  Chuẩn bị trước bài 1, 2, 3 , 4 trang 149 (sgk)

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
  Chào tạm biệt
  Bài học kết thúc
  No_avatar

  xin gop y kien cho bai giang cua thay Tuyen

  thay thu xem lai bai tap so 2 trong phan kiem tra bai cu! De bai khong phu hop voi bai giai va muc dich gioi thieu ve ti so.

  Co 2 cach chua: 

  1/. thay 24 hoc sinh bang 25 hoc sinh.

  2/.  thay "so hoc sinh nam bang 1/4 so hoc sinh nu" bang "so hoc sinh nam bang 1/4 so hoc sinh ca lop".

  vai hang gui thay tham khao.

  do gia linh.

   

   
  Gửi ý kiến