Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Văn Tuyên (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:24' 31-05-2009
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 638
  Số lượt thích: 0 người

  Chào quý thầy cô cùng các em học sinh
  PHÒNG GD& ĐT HUYỆN ĐÔNG HOÀ
  MÔN: TOÁN 4

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán
  2 : 3
  hay
  3 : 2
  hay
  4 : 7
  hay
  7 : 4
  hay
  5 : 4
  hay
  4 : 5
  hay
  4 : 6
  hay
  6 : 4
  hay
  1. kiểm tra bài cũ: Giới thiệu tỉ số
  Bài 2: Một lớp học có 24 học sinh. Số học sinh nam bằng
  học sinh nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nam?
  Giải: Số học sinh nam là:
  24 : 4 = 6 (học sinh)
  Đáp số: 6 học sinh

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán
  Bài toán 1: Tổng của hai số là 96. Tỉ của hai số là
  Tìm hai số đó.

  Bài toán cho ta biết gì?
  Bài toán hỏi gì?
  - Hướng dẫn giải theo các bước:
  + Tìm tổng số phần bằng nhau : 3 + 5 = 8 (phần)
  + Tìm giá trị một phần 96 : 8 = 12
  + Tìm số bé 12 x 3 = 36
  + Tìm số lớn 12 x 5 = 60 (hoặc 96 -36 = 60)
  Có thể giải gộp bước 2 và bước 3 là 96 : 8 x 3 = 36

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán
  -Tổng hai số là 96
  -Tỉ của hai số là 3
  5
  -Yêu cầu tìm hai số
  TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ
  CỦA HAI SỐ ĐÓ

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
  Bài toán 2: Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của
  Minh bằng số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao
  nhiêu quyển vở ?
  Bài toán cho biết gì?
  Bài toán thuộc dạng toán gì?
  Vì sao em biết?


  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
  Bài toán 2: Bài giải:
  Ta có sơ đồ: ? quyển
  Minh: | | |
  Khôi : | |?quyển| | 25 quyển
  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
  2 + 3 = 5 (phần)
  Số vở của Minh là:
  25 : 5 x 2 = 10 (quyển)
  Số vở của Khôi là:
  25 - 10 = 15 (quyển)
  Đáp số: Minh : 10 quyển vở;
  Khôi : 15 quyển vở.

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
  3. Thực hành:
  Bài 1
  Tổng của hai số là 315. Tỉ của hai số là . Tìm hai số đó.
  - Bài toán thuộc dạng toán gì?
  - Em hãy nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó
  -Vẽ sơ đồ.
  - Tìm tổng số phần bằng nhau.
  - Tìm số bé.
  - Tìm số lớn.

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
  3. Thực hành:
  Bài 1/ 148 sgk
  Bài giải:
  Ta có sơ đồ: ?
  Số bé: | | |?
  Số lớn: | | | | 315
  Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:
  2 + 3 = 5 (phần)
  Số bé là : 315 : 5 x 2 = 126
  Số lớn là: 315 - 126 = 189
  Đáp số: Số bé: 126 ;
  Số lớn: 189.

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
  Bài 2 Hai kho chứa 175 tấn thóc, trong số đó thóc ở kho thứ
  nhất bằng số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa
  bao nhiêu tấn thóc?
  3. Thực hành:
  Bài 2 /148 sgk Bài giải:
  Ta có sơ đồ ?tấn
  Kho 1: | | | |
  Kho 2: | | | | | 175 tấn
  ?tấn
  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
  3 + 4 = 7 (phần)
  Số thóc ở kho thứ nhất là:
  175 : 7 x 3 = 75 (tấn)
  Số thóc ở kho thứ hai là:
  175 - 75 = 100 (tấn)
  Đáp số: Kho 1: 75 tấn thóc ;
  Kho 2: 100 tấn.

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
  3. Thực hành:
  Bài 2 Bài giải:
  Cách khác Theo sơ đồ ,tổng số phần bằng nhau là:
  3 + 4 = 7 (phần)
  Số thóc ở kho thứ nhất là:
  175 : 7 x 3 = 75 (tấn)
  Số thóc ở kho thứ hai là:
  175 : 7 x 4 = 100 (tấn)
  Đáp số: Kho 1: 75 tấn thóc ;
  Kho 2: 100 tấn.

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
  3. Thực hành:
  Bài 3 Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số.

  Tỉ số của hai số đó là


  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
  Thảo luận nhóm
  -Tổng của hai số là bao nhiêu?
  -Tỉ của hai số là bao nhiêu?
  Các bước giải:
  Tìm tổng của hai số.
  2. Vẽ sơ đồ.
  3. Tìm tổng số phần bằng nhau.
  4. Tìm số bé.
  5. Tìm số lớn.
  3. Thực hành:
  Bài 3/148 sgk: Bài giải:
  Số lớn nhất có hai chữ số là 99
  Vậy tổng của hai số là 99
  Ta có sơ đồ: ?
  Số bé: | | | | |
  Số lớn: | | | ? | | | 99
  Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:
  4 + 5 = 9 (phần)
  Số bé là:
  99 : 9 x 4 = 44
  Số lớn là:
  99 - 44 = 55
  Đáp số: Số bé: 44 ;
  Số lớn: 55.

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
  HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
  - Nêu lại các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng
  và tỉ của hai số đó.
  BÀI TẬP VỀ NHÀ: Bài 1, 2, 3 trang 62, 63 (vở bài tập toán)
  BÀI SAU: LUYỆN TẬP
  Chuẩn bị trước bài 1, 2, 3 , 4 trang 149 (sgk)

  Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
  Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
  Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
  Chào tạm biệt
  Bài học kết thúc
  No_avatar

  xin gop y kien cho bai giang cua thay Tuyen

  thay thu xem lai bai tap so 2 trong phan kiem tra bai cu! De bai khong phu hop voi bai giai va muc dich gioi thieu ve ti so.

  Co 2 cach chua: 

  1/. thay 24 hoc sinh bang 25 hoc sinh.

  2/.  thay "so hoc sinh nam bang 1/4 so hoc sinh nu" bang "so hoc sinh nam bang 1/4 so hoc sinh ca lop".

  vai hang gui thay tham khao.

  do gia linh.

   

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng