Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 11. Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Thân Thị Ngọcc Lan
  Người gửi: Thân Thị Ngọc Lan (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:17' 21-06-2009
  Dung lượng: 5.0 MB
  Số lượt tải: 1243
  Số lượt thích: 1 người (Vương Thị Tú Quyên)
  BÀI 11
  DÂN CƯ
  VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ
  KHU VỰC NAM Á.
  Giáo viên thiết kế
  Thân Thị Ngọc Lan
  Giáo viên thực hiện
  Minh Hoàng
  KI?M TRA BI CU
  1/ T?i sao cng vi d? v?i mi?n B?c VI?T NAM m khu v?c NAM cĩ ma dơng ?m hon ?

  BÀI 11
  DÂN CƯ
  VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ
  KHU VỰC NAM Á.
  I/ Dân cư
  Tính mật độ dân số Nam Á?
  So sánh với mật độ dân số một số khu vực Châu Á?
  - Đông Á :
  - Nam Á :
  - Đông Nam Á :
  - Trung Á :
  - Taây Nam Á :


  127,8 người/ km2
  14 người/ km2
  302 người/ km2
  115,5 người/ km2
  40,8 người / km2
  I/ DÂN CƯ
  - Dân cư Nam Á là một trong những khu vực đông dân của Châu Á.
  - Có mật độ dân số cao nhất trong các khu vực Châu Á .  -Mật độ dân cư Nam Á phân bố như thế nào so với khu vực Châu Á?
  Cao nhất .
  - Nam Á đứng hàng thứ mấy về mật độ dân cư so với khu vực khác ở Châu Á?
   Đứng hàng thứ nhất.
  Lược đồ
  phân bố
  dân cư
  Nam Á  LƯỢC ĐỒ MẬT ĐỘ DÂN SỐ VÀ NHỮNG THÀNH PHỐ LỚN CỦA CHÂU Á

  Đặc điểm chung của sự phân bố dân cư Nam Á.
  (sông Hằng, sông Ấn, đồng bằng
  ven biển, Gát Tây,Gát Đông,
  Đông Nam Hymalaya)
  Mật dộ dân cư khu vực Nam Á phần lớn thuộc loại nào của mật độ dân số Châu Á ?
  Đền Tat Ma - han
  Nhà thờ
  Nhà thờ
  Sông Hằng
  Tục lệ tắm trên Sông Hằng mỗi năm 1 lần
  Thành phố Ấn Độ cổ xưa.
  Những người Đạo hồi đang cầu nguyện.
  Phật giáo
  Noel là lễ hội lớn ở Ấn Độ
  Đền Tat Ma - han
  Đền Tat Ma - han

  + Dân cư tập trung đông ở đâu? Giải thích tại sao?
  + Các siêu đô thị phân bố tập trung ở đâu? Giải thích tại sao?
  + Khu vực Nam Á là nơi ra đời của những tôn giáo nào?
  + Dân cư Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào? Ngoài ra còn theo tôn giáo nào?


  + Dân cư tập trung đông ở khu vực nào ? Giải thích tại sao?
  Dân cư tập trung ở đồng bằng, phân bố không đều.(Sông Hằng, sông Ấn, đồng bằng ven biển Gát Tây, Gát Đông và Đông Nam Hymalaya).
  + Các siêu đô thị tập trung phân bố ở đâu? Giải thích tại sao?
   Niu- Đêli, Côn –ca-ta, Mum-bai, Ca-ra-si, ven biển điều kiện thuận lợi vì có mưa.

  + Khu vực Nam Á là nơi ra đời của những tôn giáo nào?
  Ấn Độ giáo, Hồi giáo.
  + Dân cư Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào? Ngoài ra còn theo tôn giáo nào?
   83% dân cư theo Ấn Độ giáo, Hồi giáo, ngoài ra theo Thiên Chúa giáo và Phật giáo.
  Tôn giáo có vai trò rất lớn đối với đời sống kinh tế- chính trị của các nước trong khu vực Nam Á
  Dân cư phân bố không đều.
  Tập trung các vùng đồng bằng và khu vực có mưa.
  I/ DÂN CƯ
  II/ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ -XÃ HỘI   Dựa vào mục 2 SGK cho biết những trở ngại lớn ảnh hưởng đến sự phát triển các nước khu vực Nam Á:
  + Nền kinh tế thuộc địa có đặc điểm gì?
  + Tình hình kinh tế xã hội như thế nào? Tại sao là khu vực không ổn định về kinh tế xã hội?
  Thảo luận  + Nền kinh tế thuộc địa có đặc điểm gì?
   Khu vực Nam Á bị đế quốc Anh xâm chiếm làm thuộc địa, Nam Á trở thành nơi cung cấp nguyên liệu, nông sản nhiệt đới và tiêu thụ hàng công nghiệp của các công ti tư bản Anh.

  Thảo luận


  + Tình hình kinh tế xã hội như thế nào? Tại sao là khu vực không ổn định về kinh tế xã hội?
  - Khu vực Nam Á bị đế quốc Anh đô hộ gần 200 năm ( 1763  1947).
  - Luôn xảy ra mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc và tôn giáo.
  - Tình hình chính trị xã hội trong khu vực thiếu ổn định, trở ngại lớn cho sự phát triển kinh tế vôn nghèo nàn, lạc hậu của các nước Nam Á.

  Thảo luận

  II/ Đặc điểm kinh tế xã hội
  II/ Đặc điểm kinh tế xã hội
  Quan sát 2 bức ảnh 11.3& 11.4 cho biết:
  Vị trí 2 quốc gia trong khu vực ?
  Vị trí 2 quốc gia trong khu vực ( Nepan ở chân dãy Hymalaya, Xrilanca quốc đảo)  - Hoạt động kinh tế chủ yếu của Nam Á phổ biến là gì?
   Nông nghiệp lạc hậu.
  II/ Đặc điểm kinh tế xã hội
  Tình hình chính trị xã hội khu vực Nam Á không ổn định.
  Các nước trong khu vực có nền kinh tế đang phát triển chủ yếu sản xuất nông nghiệp.
  Tỉ trọng trong cơ cấu
  GDP (%)
  Phân tích bảng 11.2 cho biết về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Ấn Độ?
  + Nông- Lâm- Thủy Sản :
  - Từ năm 1995 – 2001: giảm 3,4%
  + Công nghiệp- Xây dựng:
  - Từ năm 1995 – 2001: giảm 0,1%
  + Dịch vụ :từ năm 1995 – 2001 tăng 3,5%
   Sự chuyển dịch đó phản ảnh kinh tế của Ấn Độ như thế nào?
  a/ Đang chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ .
  b/ Ấn Độ xây dựng nền kinh tế tự chủ, xây dựng công nghiệp hiện đại.
  Dịch vụ phát triển chiếm tỉ lệ như thế nào trong GDP ?
  Dựa vàoH10.1 &H11.1 cho biết tên các nước trong khu vực Nam Á lần lượt theo số kí hiệu H11.5?

  Pakixtan
  Ấn ĐỘ

  Nepan
  Butan

  Bangladet
  Xrilanca

  Manđivơ

  Từ sau ngày giành độc lập Ấn Độ xây dựng nền công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ như thế nào?
  + Nông nghiệp:
  - Cách mạng xanh.
  - Cách mạng trắng.
  Từ sau ngày giành độc lập Ấn Độ xây dựng nền công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ như thế nào?
  + Nông nghiệp:
  + Công nghiệp:
  - công nghiệp hiện đại: năng lượng, luyện, cơ khí chế tạo,hóa chất, vật liệu xây dựng.
  - Công nghiệp công nghệ cao: điệntử, máy tính…
  - Công nghiệp nhẹ: dệt nổi tiếng với 2 trung tâm là Côn - ca-ta và Mum-bai.
  Từ sau ngày giành độc lập Ấn Độ xây dựng nền công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ như thế nào?
  + Nông nghiệp
  + Công nghiệp:
  + Dịch vụ:
  - Phát triển chiếm 48% GDP.
  - Năm 2001 tổng sản phẩm trong nước đạt 477tỉ USD (đứng thứ 15 trên thế giới). Có tỉ lệ gia tăng GDP là 5,9% ( đứng thứ 23 thế giới).
  - GDP bình quân đầu người 460 USD/năm.
  II/ Đặc điểm kinh tế xã hội
  ….
  - Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất khu vực , có xu hướng chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế : giảm giá trị tương đối nông nghiệp ,tăng giá trị công nghiệp và dịch vụ.
  CỦNG CỐ
  No_avatar

  kam mon nkiu nkaNụ hônNháy mắt


  No_avatar

  Lè lưỡipaj jang haz thakKhông biết ngượng !!Nháy mắt kaf oz nkju !Mỉm cười

  No_avatar

  tks bn nhìu

  No_avatar

  thank you nhiuLè lưỡi

   

  No_avatar

  Lè lưỡi

  No_avatar

  hơi mờ á nhen

  No_avatarf

  Xấu hổ

   
  Gửi ý kiến