MẠCH ĐÈN HUỲNH QUANG


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: HUỲNH VĂN THUỶ
Người gửi: Huỳnh Thị Ngọc Trâm
Ngày gửi: 23h:18' 17-07-2009
Dung lượng: 30.6 KB
Số lượt tải: 569
Số lượt thích: 0 người
Sơ đồ mạch đèn huỳnh quang
Chấn lưu
Starter
Bóng đèn
Cầu chì
Công tắc
( gỏ enter để tiếp tục )
Nguyên lý hoạt động của đèn huỳnh quang
( gỏ enter để bắt đầu )
Nguyên lý hoạt động của đèn huỳnh quang
Nguyên lý hoạt động của đèn huỳnh quang
Nguyên lý hoạt động của đèn huỳnh quang
Nguyên lý hoạt động của đèn huỳnh quang
Nguyên lý hoạt động của đèn huỳnh quang
Điện áp nguồn sẽ áp vào hai tiếp điểm của starter
Nguyên lý hoạt động của đèn huỳnh quang
Điện áp nguồn sẽ áp vào hai tiếp điểm của starter
( gỏ enter để tiếp tục )
Nguyên lý hoạt động của đèn huỳnh quang
Làm phát sinh một dòng hồ quang phóng qua hai tiếp điểm
Nguyên lý hoạt động của đèn huỳnh quang
Hồ quang
Làm phát sinh một dòng hồ quang phóng qua hai tiếp điểm
Nguyên lý hoạt động của đèn huỳnh quang
( gỏ enter để tiếp tục )
Làm phát sinh một dòng hồ quang phóng qua hai tiếp điểm
Nguyên lý hoạt động của đèn huỳnh quang
Sức nóng của dòng hồ quang làm tấm lưỡng kim cong lại, hai tiếp điểm chập lại, làm kín mạch.
Nguyên lý hoạt động của đèn huỳnh quang
Tiếp điểm
chập lại
Sức nóng của dòng hồ quang làm tấm lưỡng kim cong lại, hai tiếp điểm chập lại, làm kín mạch.
Nguyên lý hoạt động của đèn huỳnh quang
Tiếp điểm
chập lại
Sức nóng của dòng hồ quang làm tấm lưỡng kim cong lại, hai tiếp điểm chập lại, làm kín mạch.
Nguyên lý hoạt động của đèn huỳnh quang
( gỏ enter để tiếp tục )
Tiếp điểm
chập lại
Sức nóng của dòng hồ quang làm tấm lưỡng kim cong lại, hai tiếp điểm chập lại, làm kín mạch.
Nguyên lý hoạt động của đèn huỳnh quang
Sẽ có dòng điện chạy qua mạch
( nguồn - chấn lưu - tim đèn - starter - tim đèn - nguồn )
( gỏ enter để tiếp tục )
Nguyên lý hoạt động của đèn huỳnh quang
Dòng điện nầy làm nóng đỏ hai tim đèn, làm Ion hóa chất khí bên trong, làm cho chất khí dể dẫn điện hơn
( gỏ enter để tiếp tục )
Nguyên lý hoạt động của đèn huỳnh quang
Khi hai tiếp điểm chập lại, dòng hồ quang mất đi, tiếp điểm nguội và hở ra, cắt mạch điện.
Dòng điện qua chấn lưu bị cắt một cách đột ngột sẽ làm phát sinh một điện áp tự cảm rất lớn áp vào 2 điện cực của bóng đèn.
Nguyên lý hoạt động của đèn huỳnh quang
Khi hai tiếp điểm chập lại, dòng hồ quang mất đi, tiếp điểm nguội và hở ra, cắt mạch điện.
Dòng điện qua chấn lưu bị cắt một cách đột ngột sẽ làm phát sinh một điện áp tự cảm rất lớn áp vào 2 điện cực của bóng đèn.
( gỏ enter để tiếp tục )
Nguyên lý hoạt động của đèn huỳnh quang
Điện áp nầy tạo ra sự phóng điện giữa 2 điện cực.
( gỏ enter để tiếp tục )
Sự phóng điện giữa 2 điện cực làm phát sinh các tia tử ngoại kích thích lớp bột huỳnh quang phát sáng.
Nguyên lý hoạt động của đèn huỳnh quang
Nếu sự phóng điện được duy trì thì đèn sẽ sáng liên tục.
( gỏ enter để quay lại, gỏ ESC để ngưng )
Nếu sự phóng điện không được duy trì thì điện áp nguồn lại áp vào 2 tiếp điểm starter tạo quá trình khởi động mới.