Tập đọc - Ngày hội rừng xanh


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: tramanh4a2
Ngày gửi: 23h:10' 06-08-2009
Dung lượng: 5.8 MB
Số lượt tải: 127
Số lượt thích: 0 người
Người thực hiện: Nguyễn Thị Trâm Anh
Lớp: 4a2
Trường: Tiểu học Nguyễn Trãi - TP Hải Dương
-Tuần trước chúng ta đã học bài tập đọc nào?

-Hãy nêu nội dung chính của bài?
Các em cùng thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi:
Thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2009
Tập đọc
Ngày hội rừng xanh
Các em quan sát tranh và cho cô biết, tranh vẽ cảnh gì.
Tìm hiểu bài:
Tìm những từ ngữ tả hoạt động của các con vật trong ngày hội rừng xanh ?
Chim gõ kiến nổi mõ, gà rừng gọi mọi người mau thức dậy, công dẫn đầu đội múa, khướu lĩnh xướng dàn ca, kì nhông diễn ảo thuật.
Câu 1:
Trong bài đọc có những con vật gì?
câu 2:
Tác giả đã dùng biện pháp nào để miêu tả về các con vật, cây cối, sự vật trong ngày hội rừng xanh?
Tác giả dùng biện pháp nhân hoá, dùng những từ ngữ tả hoạt động của con người để miêu tả hoạt động của con vật, sự vật .
Em thích hình ảnh nhân hoá nào nhất? Vì sao ?
câu 3:
ngày hội rừng xanh
chim gõ kiến/ nổi mõ/
gà rừng/ gọi vòng quanh/
Sáng rồi,/ đừng ngủ nữa/
nào, /đi hội rừng xanh!//
tre, /trúc/ thổi nhạc sáo/
khe suối/ gảy nhạc đàn/
cây/rủ nhau thay áo/
khoác bao màu tươi non.//
công/ dẫn đầu đội múa/
khướu /lĩnh xướng dàn ca/
kì nhông /diễn ảo thuật /
thay đổi hoài màu da.//
nấm /mang ô đi hội/
tới suối, /nhìn mê say://
ơ kìa,/ anh cọn nước/
đang chơi trò đu quay!//
Vương Trọng
Luyện đọc
Qua bài thơ, chúng ta thấy các con vật, sự vật trong thế giới tự nhiên cũng có những ngày hội như con người.
Trong ngày hội lớn ấy, mỗi con vật, sự vật lại mang một nét riêng độc đáo của mình đến góp vui làm cho ngày hội thật tưng bừng, náo nhiệt và sinh động.
ngày hội rừng xanh
chim gõ kiến nổi mõ
gà rừng gọi vòng quanh
Sáng rồi , đừng ngủ nữa
nào , đi hội rừng xanh!
tre , trúc thổi nhạc sáo
khe suối gảy nhạc đàn
cây rủ nhau thay áo
khoác bao màu tươi non.
công dẫn đầu đội múa
khướu lĩnh xướng dàn ca
kì nhông diễn ảo thuật
thay đổi hoài màu da.
nấm mang ô đi hội
tới suối nhìn mê say :
ơ kìa , anh cọn nước
đang chơi trò đu quay !
vương trọng
ngày hội rừng xanh
chim gõ kiến nổi mõ
gà rừng gọi vòng quanh
Sáng rồi , đừng ngủ nữa
nào , đi hội rừng xanh!
tre , trúc thổi nhạc sáo
khe suối gảy nhạc đàn
cây rủ nhau thay áo
khoác bao màu tươi non
công dẫn đầu đội múa
khướu lĩnh xướng dàn ca
kì nhông diễn ảo thuật
thay đổi hoài màu da.
nấm mang ô đi hội
tới suối nhìn mê say :
ơ kìa , anh cọn nước
đang chơi trò đu quay !
vương trọng
ngày hội rừng xanh
chim gõ kiến nổi mõ
gà rừng gọi vòng quanh
Sáng rồi , đừng ngủ nữa
nào , đi hội rừng xanh!
tre , trúc thổi nhạc sáo
khe suối gảy nhạc đàn
cây rủ nhau thay áo
khoác bao màu tươi non
công dẫn đầu đội múa
khướu lĩnh xướng dàn ca
kì nhông diễn ảo thuật
thay đổi hoài màu da.
nấm mang ô đi hội
tới suối nhìn mê say :
ơ kìa , anh cọn nước
đang chơi trò đu quay !
vương trọng
kết thúc bài giảng
Nội dung của bài:
Bài thơ miêu tả hoạt động của các con vật và sự vật trong "Ngày hội rừng xanh" thật sinh động và đáng yêu.
Các em về học thuộc bài và chuẩn bị bài tập đọc tuần sau.