Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chương I. §2. Hình thang

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Giap Minh Hieu
  Ngày gửi: 15h:10' 17-08-2009
  Dung lượng: 439.5 KB
  Số lượt tải: 79
  Số lượt thích: 0 người
  Một số quy định:
  - Khi hoạt động nhóm yêu cầu thảo luận tích cực và giữ trật tự chung.
  - Phần bắt buộc ghi vở:
  ? Các đề mục
  ? Khi xuất hiện biểu tượng ?
  Kiểm tra bài cũ:
  1. Bài học hôm trước các em đã được học những đơn vị kiến thức nào ?
  3. Quan sát hình vẽ sau, cho biết tứ giác ABCD có gì đặc biệt ?
  2. Nêu định nghĩa tứ giác ?
  Tiết 2: Hình thang
  1. Định nghĩa :
  -Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.
  Đường cao
  Tiết 2: Hình thang
  1. Định nghĩa :
  Đố: Hình vẽ sau là một chiếc thang. Trên hình vẽ có bao nhiêu hình thang ?
  Đáp án: Có tất cả 6 hình thang:
  ABDC; ABFE; ABHG; CDFE; CDHG; EFHG.
  Để chứng minh một tứ giác là hình thang ta làm như thế nào ?
  ?
  Tiết 2: Hình thang
  1. Định nghĩa :
  Tìm các tứ giác là hình thang.
  b) Có nhận xét gì về 2 góc kề một cạnh bên của hình thang?
  Các tứ giác ABCD; EFGH; MNPQ là hình thang.Tứ giác MNIK không là hình thang.
  Đáp án:
  b) Hai góc kề một cạnh bên của hình thang thì bù nhau(chúng là 2 góc trong cùng phía tạo bởi 2 đường thẳng song song với một cát tuyến).
  Tiết 2: Hình thang
  1. Định nghĩa :

  Hình thang ABCD có đáy AB, CD.
  a) Cho biết AD// BC (H1). Chứng minh : AD = BC, AB = CD.
  b) Cho biết AB = CD (H2). Chứng minh : AD// BC, AD = BC.
  A
  D
  C
  B
  A
  B
  C
  D
  (H 1)
  (H 2)
  ? 2
  Nhãm 1; 2 (lµm c©u a)
  Nhãm 3; 4 (lµm c©u b)

  Hình thang ABCD(AB // CD),
  GT AD // BC
  KL AD = BC; AB = CD
  A
  D
  C
  B
  (H 1)
  Chứng minh: Nối A với C ta có:
  AB // CD => gócA1= gócC1(so le trong)
  AD // BC => góc A2= gócC2 (so le trong)
  Xét ABC và CDA ta có:
  góc A1= gócC1
  cạnh AC chung => ABC = CDA (g.c.g)
  góc C2= gócA2 suy ra : AD = BC; AB = CD
  2
  1
  1
  2
  a)

  Hình thang ABCD(AB // CD),
  GT AB = CD
  KL AD // BC; AD = BC
  A
  D
  C
  B
  (H 2)
  Chứng minh: Nối A với C ta có:
  AB // CD => gócA1= gócC1(so le trong)
  Xét ABC và CDA ta có:
  AB = CD (gt)
  góc A1= gócC1 => ABC = CDA (c.g.c)
  cạnh AC chung
  suy ra : AD = BC; gócA2 = gócC2 => AD // BC
  2
  1
  1
  2
  b)

  Hình thang ABCD có đáy AB, CD.
  a) Cho biết AD// BC (H1). Chứng minh : AD = BC, AB = CD.
  b) Cho biết AB = CD (H2). Chứng minh : AD// BC, AD = BC.
  A
  D
  C
  B
  A
  B
  C
  D
  (H 1)
  (H 2)
  Từ câu a rút ra nhận xét về hình thang có 2 cạnh bên song song ?
  - Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau.
  Từ câu b rút ra nhận xét về hình thang có 2 cạnh đáy bằng nhau ?
  - Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau.
  Nhận xét:
  ? 2
  ?
  ?
  Tiết 2: Hình thang
  1. Định nghĩa :
  Hình thang MNPQ có gì đặc biệt ?
  Tiết 2: Hình thang
  1. Định nghĩa :
  2. Hình thang vuông:
  A
  B
  C
  D
  Định nghĩa: Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông.
  Để chứng minh một tứ giác là hình thang vuông ta làm như thế nào ?

  ?
  Tiết 2: Hình thang
  1. Định nghĩa :
  2. Hình thang vuông:
  3. Luyện tập:
  Bài 1: Các câu sau đúng hay sai ?
  a/ Hình thang là tứ giác có 2 cạnh đối bằng nhau.
  b/ Hình thang MNPQ có đáy MN, PQ thì MN // PQ.
  c/ Tứ giác có 2 cạnh đối song song là hình thang.
  d/ Tứ giác có 1 góc vuông là hình thang vuông.
  Sai
  Câu a
  Đúng
  Đúng
  Câu d
  Sai
  Câu c
  Câu b
  Tiết 2: Hình thang
  1. Định nghĩa :
  2. Hình thang vuông:
  3. Luyện tập:
  Bài 2: Tìm x và y trên các hình vẽ sau, biết rằng ABCD là hình thang có đáy là AB và CD.
  Đáp án: Hình a) x = 1000 , y = 1400
  Hình b) x = 600 , y = 450
  Hình c) x = 900 , y = 1150
  Tiết 2: Hình thang
  1. Định nghĩa :
  2. Hình thang vuông:
  3. Luyện tập:
  Bài 3:(bài tập 6 SGK trang 70,71) Dùng thước và êke, ta có thể tra được hai đường thẳng có song song với nhau hay không.
  a
  b
  Tiết 2: Hình thang
  1. Định nghĩa :
  2. Hình thang vuông:
  3. Luyện tập:
  Bài 4: Tứ giác ABCD có AB = BC và AC là tia phân giác của góc A. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.
  B
  A
  D
  Hướng dẫn.
  ABCD là hình thang
  AD // BC
  góc ACB = góc CAD
  C
  Tiết 2: Hình thang
  1. Định nghĩa :
  2. Hình thang vuông:
  3. Luyện tập:
  - Nắm vững định nghĩa hình thang, hình thang vuông. Biết chứng minh 1 tứ giác là hình thang, hình thang vuông
  Qua bài học hôm nay các em cần nắm vững những
  đơn vị kiến thức nào ?
  - Biết tính số đo các góc của hình thang, hình thang vuông
  Tiết 2: Hình thang
  1. Định nghĩa :
  2. Hình thang vuông:
  3. Luyện tập:
  Bài tập về nhà: bài 6, 8, 9 trang 70-71 sách giáo khoa

  Tiết 2: Hình thang
  1. Định nghĩa :
  2. Hình thang vuông:
  3. Luyện tập:
  Bài tập về nhà: bài 6, 8, 9 trang 70-71 sách giáo khoa

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng