Bai 4 : Trùng roi


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Minh Tam
Ngày gửi: 14h:16' 22-08-2009
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 213
Số lượt thích: 0 người
Bài 4 : TRÙNG ROI
I/ TRÙNG ROI XANH
1/ Cấu tạo và di chuyển
Sau khi xem đoạn phim, các em hãy đọc thông tin mục 1 SGK và quan sát hình 4.1, làm câu hỏi trắc nghiệm1,2,5 phần bài tập trên lớp của sách thực hành sinh học từ đó cho biết:
? Nơi sống, cấu tạo và cách di chuyển của trùng roi xanh?
I/ TRÙNG ROI XANH
1/ Cấu tạo và di chuyển:
- Cấu tạo:
+ Cơ thể đơn bào, có kích thước hiển vi
+ Hình thoi, đầu tù, đuôi nhọn và có một roi dài
+ Trong tế bào có nhân, chất nguyên sinh chứa các hạt diệp lục, hạt dự trữ và điểm mắt. Dưới điểm mắt có không bào co bóp
- Di chuyển : nhờ roi theo cách vừa tiến vừa xoay
2/ Dinh dưỡng và sinh sản
Hãy tiếp tục đọc thông tin mục 2,3 SGK và quan sát hình 4.2, thảo luận nhóm làm câu hỏi 3,4 trong sách thực hành sinh học từ đó cho biết :
▼Trùng roi có cách dinh dưỡng như thế nào?
Hãy diễn đạt bằng lời 6 bước sinh sản phân đôi của trùng roi xanh
I/ TRÙNG ROI XANH
1/ Cấu tạo và di chuyển
2/ Dinh dưỡng và sinh sản
+ Vừa tự dưỡng vừa dị dưỡng
+ Hô hấp là nhờ sự trao đổi khí qua màng tế bào
Dinh dưỡng:
+ Khả năng bài tiết, điều chỉnh áp suất thẩm thấu nhờ không bào co bóp
- Sinh sản: bằng cách phân đôi theo chiều dọc
3/ Tính hướng sáng
Hãy tiếp tục đọc thông tin mục 4 SGK
làm bài tập mục ▼phần 4 SGK tr. 18
- Trùng roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ:
Diệp lục
Roi và điểm mắt
Trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở chỗ:
Có liệp lục
Có roi
Có thành xenluôzơ
I/ TRÙNG ROI XANH
1/ Cấu tạo và di chuyển
2/ Dinh dưỡng và sinh sản
3/ Tính hướng sáng
Trùng roi thường tập trung ở nơi có ánh sáng
II/ TẬP ĐOÀN TRÙNG ROI
Sau khi xem đoạn phim về tập đoàn trùng roi, đọc thông tin mục II và quan sát hình 4.3 SGK :
Hãy làm bài tập điền vào những chổ trống mục ▼ SGk tr. 19

I/ TRÙNG ROI XANH
II/ TẬP ĐOÀN TRÙNG ROI
Tập đoàn trùng roi gồm nhiều tế bào có roi liên kết lại với nhau tạo thành
- Tập đoàn trùng roi được xem là hình ảnh về mối quan hệ nguồn gốc giữa động vật đa bào và động vật đơn bào
Qua tìm hiểu bài 4, hãy cho biết:
1/ Chúng ta có thể gặp trùng roi ở đâu?
2/ Trùng roi giống và khác thực vật ở những điểm nào?
3/ Tại sao không thể coi tập đoàn trùng roi như là một thể đa bào?
VỀ NHÀ :
- Học bài 4
Làm phần bài tập ở nhà trong sách thực hành sinh học 7
Đọc mục “ Em có biết” SGK tr. 19
Chuẩn bị bài 5 : Xem trước SGK