ke chuyen lop 1


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bien Bien
Ngày gửi: 07h:41' 26-08-2009
Dung lượng: 151.0 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người


Thứ hai ngày 10 tháng 3 năm 2008
Kể chuyện
Sói và sóc
Chuyện gì sẽ sảy ra khi sóc đang chuyền cành trên cây
1
Thø hai ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2008
KÓ chuyÖn
Sói và sóc
2
Sói định làm gì sóc?
Thứ hai ngày 10 tháng 3 năm 2008
Kể chuyện
Sói và sóc
Sói hỏi sóc thế nào? Sóc đáp ra sao
3
Sói và sóc
Thứ hai ngày 10 tháng 3 năm 2008
Kể chuyện
Sóc giải thích vì sao sói buồn
4
Thứ hai ngày 10 tháng 3 năm 2008
Kể chuyện
Sói và sóc
1
2
4
3