ke chuyen lop 1


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bien Bien
Ngày gửi: 07h:41' 26-08-2009
Dung lượng: 151.0 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người


Thứ hai ngày 10 tháng 3 năm 2008
Kể chuyện
Sói và sóc
Chuyện gì sẽ sảy ra khi sóc đang chuyền cành trên cây
1
Thø hai ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2008
KÓ chuyÖn
Sói và sóc
2
Sói định làm gì sóc?
Thứ hai ngày 10 tháng 3 năm 2008
Kể chuyện
Sói và sóc
Sói hỏi sóc thế nào? Sóc đáp ra sao
3
Sói và sóc
Thứ hai ngày 10 tháng 3 năm 2008
Kể chuyện
Sóc giải thích vì sao sói buồn
4
Thứ hai ngày 10 tháng 3 năm 2008
Kể chuyện
Sói và sóc
1
2
4
3