Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Nguyễn Thị Thùy Linh
  Người gửi: Nguyễn Thị Thùy Linh
  Ngày gửi: 09h:59' 31-08-2009
  Dung lượng: 154.5 KB
  Số lượt tải: 43
  Số lượt thích: 0 người
  Trường PTCS
  LÝ THƯỜNG KIỆT
  Kiểm tra bài cũ :

  Nguyên tử A nặng gấp 4 lần nguyên tử oxi.
  a. Tính nguyên tử khối của A và cho biết A thuộc nguyên tố nào ? Viết kí hiệu hóa học ?
  b. Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử A ?

  Đáp án :

  a. Nguyên tử khối của A:
  16 x 4 = 64 đvC
  A thuộc nguyên tố đồng, KHHH: Cu.
  b. Khối lượng bằng gam của nguyên tử Cu:
  64 x 1,66 . 10
  64 x 0,166.10-23 = 10,624.10-23(gam)

  Sơ đồ mẫu chất :
  Điểm khác nhau giữa các chất trên là gì ?

  Đơn chất và hợp chất -Phân tử  Tiết 8:
  I. Đơn chất
  Ví dụ 1:
  Hãy cho biết trong các chất sau đây, chất nào là đơn chất ? Giải thích ? :
  a. Photpho đỏ do nguyên tố photpho tạo nên.
  b. Kim loại kẽm do nguyên tố kẽm tạo nên.
  c. Khí metan do 2 nguyên tố là cacbon và hiđro
  tạo nên.
  d. Khí clo do nguyên tố clo tạo nên.
  e. Đá vôi do 3 nguyên tố là canxi, cacbon và oxi
  tạo nên.
  g. Kim loại sắt do nguyên tố sắt tạo nên.
  Đáp án ví dụ 1:

  Các đơn chất: Photpho đỏ, kim loại kẽm, khí clo, kim loại sắt.

  Giải thích: Vì các chất này đều được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
  1. Đơn chất là gì ?:


  Đơn chất là những chất được tạo nên từ
  một nguyên tố hóa học.

  Ví dụ 2 :

  Trong các đơn chất sau, những chất nào dẫn nhiệt, dẫn điện ?:
  Photpho đỏ, kim loại kẽm, khí clo, kim loại sắt.

  Hãy kể thêm 1 số đơn chất có tính chất như trên ?
  Đáp án ví dụ 2 :  Những đơn chất dẫn nhiệt, dẫn điện: Kim loại kẽm, kim loại sắt.

  Những đơn chất khác: Kim loại nhôm, magie, bạc, đồng …
  Phân loại:
  2. Đặc điểm cấu tạo :

  Trong đơn chất kim loại: Các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định.

  Trong đơn chất phi kim: Các nguyên tử liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2.
  Lưu ý :

  Thường tên đơn chất trùng với tên nguyên tố, nên cần lưu ý phân biệt trong diễn đạt.

  VD: Nước được tạo bởi nguyên tố hiđro và nguyên tố oxi.
  Khí hiđro tác dụng với khí oxi tạo ra nước.
  II. Hợp chất  Ví dụ :
  Hãy cho biết trong các chất sau đây, chất nào là hợp chất ? Giải thích ? :
  a. Axit clohiđric do 2 nguyên tố là hiđro và clo tạo
  nên.
  b. Khí amoniac do 2 nguyên tố là nitơ và hiđro tạo
  nên.
  c. Khí etilen do 2 nguyên tố là cacbon và hiđro tạo
  nên.
  d. Than chì do nguyên tố cacbon tạo nên.
  e. Glucozơ do 3 nguyên tố là cacbon, hiđro và oxi
  tạo nên.
  g. Kim loại đồng do nguyên tố đồng tạo nên.
  Đáp án :

  1. Các hợp chất: Axit clohiđric, khí amoniac, khí etilen, glucozơ.

  2. Giải thích: Vì các chất này đều được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.
  1. Hợp chất là gì ?:


  Hợp chất là những chất được tạo nên từ
  hai nguyên tố hóa học trở lên.
  Phân loại :

  Hợp chất vô cơ:
  VD: Khí amoniac, axit clohyđric …

  Hợp chất hữu cơ:
  VD: Khí etilen, glucozơ …
  2. Đặc điểm cấu tạo :


  Trong hợp chất: Nguyên tử của các
  nguyên tố liên kết với nhau theo một
  tỉ lệ và một thứ tự nhất định.
  Luyện tập :
  Câu hỏi 1:
  Đơn chất than là chất rắn màu đen, đơn chất hiđro và oxi là chất khí không màu. Rượu nguyên chất là chất lỏng chứa các nguyên tố C, H, O. Vậy rượu nguyên chất là gì ?:
  A. 1 hỗn hợp B. 1 hợp chất
  C. 1 phân tử D. Tất cả đều sai
  Câu hỏi 2:
  Cho biết các chất sau:
  a. Axit sunfuric do 3 nguyên tố là hiđro, lưu huỳnh và oxi tạo nên.
  b. Khí cacbon đioxit do 2 nguyên tố là cacbon và oxi tạo nên.
  c. Khí ozon do nguyên tố oxi tạo nên.
  d. Đá vôi do 3 nguyên tố là canxi, cacbon và oxi tạo nên.
  e. Kim cương do nguyên tố cacbon tạo nên.
  Hỏi:
  1. Nguyên tố oxi tồn tại ở dạng đơn chất trong những chất nào ?:
  A. a, b B. c, d C. c, e D. a, c, e
  2. Nguyên tố oxi tồn tại ở dạng hợp chất trong những chất nào ?
  A. a, c B. b, e C. a, d D. a, b, d
  Câu hỏi 3:
  Dãy chất nào dưới đây gồm toàn đơn chất kim loại ?:
  A. Nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc.
  B. Sắt, chì, kẽm, thủy ngân.
  C. Oxi, nitơ, than, canxi.
  D. Vàng, magie, nhôm, clo.
  Câu hỏi 4:
  Dãy chất nào dưới đây gồm toàn đơn chất phi kim ?:
  A. Oxi, than, lưu huỳnh, clo.
  B. Sắt, chì, oxi, canxi.
  C. Hiđro, nhôm, vàng, bạc.
  D. Nitơ, photpho đỏ, lưu huỳnh, thủy ngân.
  Đáp án :
  Câu 1: B

  Câu 2: 1- C ; 2- D

  Câu 3: B

  Câu 4: A
  Về nhà :

  Làm các BT 1, 2, 3 (Sgk / 26)
  Đọc “ Em có biết ” ( Sgk / 27)
  Xem bài mới:
  Đơn chất và hợp chất – Phân tử (tt)
  (Mục III và IV, Sgk / 24, 25)
  TRƯỜNG PTCS
  LÝ THƯỜNG KIỆT
  HÓA HỌC LỚP 8
   
  Gửi ý kiến