Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tạ Thành
  Ngày gửi: 08h:05' 03-09-2009
  Dung lượng: 291.5 KB
  Số lượt tải: 391
  Số lượt thích: 0 người
  Kiểm tra bài cũ:
  Câu 1: Khái niệm quang hợp, vai trò của quang hợp?

  Câu 2: Cấu tạo của lá thích nghi với chức năng quang hợp như thế nào?
  Tiết 7 bài 9: QUANG HỢP Ở
  THỰC VẬT C3,C4
  I. PHA SÁNG CỦA QUANG HỢP
  Khi chiếu ánh sáng nhấp nháy cường độ quang hợp cao hơn
  so với khi chiếu ánh sáng liên tục Quang hợp ở thực vật có
  hai pha: Pha sáng và pha tối
  Yêu cầu: khi xem mô hình động mô phỏng pha sáng quang hợp!
  Năng lượng ánh sáng được diệp lục hấp thụ sử dụng vào quá trình nào?
  Sản phẩm của pha sáng quang hợp là các lọai vật chất nào?
  Oxy thải ra trong không khí có nguồn gốc từ quá trình nào?
  NADP.H
  NADH
  O2
  H+
  H2O
  ATP
  Enzim
  Ánh sáng
  Diệp lục hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời giải phóng electron. Năng lượng trong quá trình vận chuyển e được dùng để tổng hợp ATP từ ADP
  Diệp lục mất e sẽ được bù lại e từ quá trình quang phân li nước theo phản ứng:
  4H2O 4H+ + 4OH-
  4OH- 2H2O + O2 + 4e
  2H2O 4H+ + O2 + 4e
  H+ được tạo ra trong quá trình quang phân li nước kết hợp với e của diệp lục tham gia tổng hợp nên NADP.H từ( NADP+ + H+ + e  NADP.H)
  Oxy tạo ra trong quang hợp có nguồn gốc từ nước sẽ thóat ra ngòai không khí
  ATP và NADP.H tổng hợp được sẽ đi vào chất nền lục lạp để tham gia vào pha tối của quang hợp
  Ánh sáng
  Diệp lục
  II. PHA TỐI CỦA QUANG HỢP
  1. Thực vật C3
  Chất 3C(APG)
  AlPG
  - Glucôzơ
  - Axít hữu cơ
  - Axít aa….
  Cố định CO2
  Giai đọan khử
  Tái sinh chất nhận
  ATP
  NADP.H
  ADP
  NADP+
  ATP
  ADP
  Chu trình
  Canvin
  2. Thực vật C4
  PEP
  CO2
  Chu trình
  Vanvin
  PEP
  CO2
  PEP
  CO2
  2. Thực vật C4
  PEP
  CO2
  PEP
  CO2
  PEP
  CO2
  Chu trình
  Vanvin
  Chu trình
  C4
  2. Thực vật C4
  PEP
  CO2
  PEP
  CO2
  PEP
  CO2
  Chu trình
  Vanvin
  Chu trình
  C4
  2. Thực vật C4
  PEP
  CO2
  PEP
  CO2
  PEP
  CO2
  Chu trình
  Vanvin
  Ở thực vật C4:
  - Trong chu trình C4 có chất vận tải CO2 từ tế bào thịt lá vào trong tế bào bó mạch để CO2 tham gia vào chu trình Canvin

  Quá trình vận tải CO2 có tiêu tốn năng lượng nên lượng CO2 được chuyển vào nhanh hơn do đó cường độ quang hợp cao, điểm bù CO2 thấp,thích nghi vời áng sáng mạnh nên thực vật C4 có năng suất cao hơn so với thực vật C3
  - Các lọai cây như ngô, mía, lúa quang hợp theo chu trình C4
  Câu 1: Điền tên các chất vào vị trí thích hợp
  Chất 3C(APG)
  AlPG
  - Glucôzơ
  - Axít hữu cơ
  - Axít aa….
  Cố định CO2
  Giai đọan khử
  Tái sinh chất nhận
  ATP
  NADP.H
  ADP
  NADP+
  ATP
  ADP
  Chu trình
  Canvin
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  Câu 2: Sản phẩm của pha sáng quang hợp tham gia vào pha tối là:
  D. ATP, NADP.H, O2
  B. ATP, NADP.H
  C. NADP.H
  A. ATP, O2
  Câu 3: Oxy sinh ra trong quang hợp có nguồn gốc từ?
  C. H2O
  B. Glucôzơ
  A. CO2
  D. CO2 và H2O
  Câu 4: Khẳng định nào sau đây đúng?
  A. Thực vật C4 không có chu trình Canvin
  B. Cường độ quang hợp ở thực vật C3 cao hơn ở thực vật C4
  C. Thực vật C4 có chu trình C4 xảy ra trước chu trình Canvin
  D. Đa số thực vật quang hợp theo chu trình C4
  Câu 5: Vì sao gọi là chu trình C3
  A. Vì chất hữu cơ bền vững đầu tiên được tạo ra có 3C
  B. Sản phẩm của quang hợp là các lọai đường có 3C
  C. Có 3 sản phẩm được tạo ra trong quang hợp
  D. Pha tối có 3 giai đọan
  Xin chân thành cảm ơn quý
  thầy cô giáo và
  các em học sinh!
   
  Gửi ý kiến