Bài 4 THỰC HÀNH: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Đức Chín
Ngày gửi: 22h:20' 03-09-2009
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 904
Số lượt thích: 0 người
THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ
- Bản đồ:
Nội dung bản đồ: biểu hiện đối tượng địa lí nào nào?, nêu các phương pháp thể hiện
Trình bày cụ thể về từng phương pháp
+Tên phương pháp? Đối tượng thể hiện
- Khả năng biểu hiện của phương pháp?
Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ
-Bản đồ: Công nghiệp điện Việt Nam
-Nội dung biểu hiện: cơ cấu và phân bố ngành công nghiệp điện lực Việt Nam
- Phương pháp biểu hiện:
+ Phương pháp kí hiệu: Biểu hiện các: nhà máy thuỷ điện đang xây dựng, nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện, trạm biến áp 220kv, 500kv
+Phương pháp kí hiệu đường chuyển động: biều hiện: Đường dây 500kvsông ngòi
- Khả năng biểu hiện: Vị Trí của các nhà máy thuỷ, nhiệt điện, các trạm biến áp, số lượng các nhà máy thuỷ, nhiệt điện, các trạm biến áp.
THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ
-Bản đồ:Gió và bão ở Việt Nam
-Nội dung thể hiện: Các loại gió và Đường di chuyển của bão ở Việt Nam
Phương pháp thể hiện:
+Kí hiệu đường chuyển động:
Gió và bão được thể hiẹn bằng các mũi tên, hướng của mũi tên chỉ hướng gió: gió TN. Gió ĐB; độ lớn và độ dài chỉ cương độ của gió và bão; mầu xắc chỉ chất lượng của gió
+ Phương pháp biểu đồ bản đồ: biểu hiện các hoa gió: chỉ tần suất, hướng, tốc độ của các loại gôẳi các địa phương
-Khả năng biểu hiện: Hướng chuyển động, tần suất, cường độ các loại gió, bão tác động đến nước ta
THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ
Bản đồ phân bố dân cư châu Á
-Nội dung thể hiện: Phân bố dân cư châu Á
Phương pháp thể hiện:
+ Phương pháp chấm điểm thể hiện mỗi điểm chấm tương ứng với 500000 người
+ Phương pháp kí hiệu : thể hiện các đô thị có quy mô từ 5 -> 8 triệu người
- Khẩ năng biểu hiện: sự phân bố dân cư, và một số lượng dân cư nhất định trên các lãnh thổ ở châu Á
LUYỆN TẬP
Điền thông tin cần thiết vào bảng sau:
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ
Tìm hiểu:
1.Các khái niệm: Vũ Trụ; Thiên Hà; Hệ Mặt Trời
2.Cùng một thời điểm Trái Đất tham gia mẫy chuyển động? kể tên các chuyển động đó
3.Sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất tạo ra những hệ quả nào? Trình bày các hệ quả đó.