Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương I. §6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Quang Minh (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:07' 10-09-2009
  Dung lượng: 160.2 KB
  Số lượt tải: 462
  Số lượt thích: 0 người
  Trang bìa
  Trang bìa:
  Người thực hiện: Đặng Quang Minh BÀI 6: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH I.Kiem bai cu
  Mục 1:
  Phát biểu quy tắc khai phương một thương,chia các căn bậc hai? TÌM KIẾM HỌC SINH TÍCH CỰC,SÁNG TẠO Phát biểu quy tắc khai phương một tích,nhân các căn bậc hai? II.Nội dung bài học
  1.Đưa thừa số ra ngoài dấu căn:
  Bài 6:BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI Tiết 9. 1.Đưa một thừa số ra ngoài dấu căn ?1. Với latex(a>=0,b>=),hãy chứng tỏ latex(sqrt(a^2b))=latex(asqrtb) * Phép biến đổi latex(sqrt(a^2b))=latex(asqrtb) gọi là phép đưa một thừa số ra ngoài dấu căn. Ví dụ 1: (sgk) Ví dụ 1: a)latex(sqrt(3^2 .2)=3sqrt(2)) b)latex(sqrt(20)=sqrt(4.5)=sqrt(2^2 .5)=2sqrt(5)) *Chú ý: Ta có thể đưa một thừa số ra ngoài dấu căn để rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai Ví dụ 2: (sgk) Ví dụ 2:Rút gọn biểu thức 3latex(sqrt(5)) + latex(sqrt20) + latex(sqrt(5)) Giải: 3latex(sqrt(5)) + latex(sqrt20) + latex(sqrt(5)) =3latex(sqrt(5))+latex(sqrt(4.5))+latex(sqrt(5)) =3latex(sqrt(5))+2latex(sqrt(5))+latex(sqrt(5))=8latex(sqrt(5)). *Các biểu thức 3latex(sqrt(5)),2latex(sqrt(5)),latex(sqrt(5)) được gọi là đồng dạng với nhau Hoạt động 1.1:
  Bài 6: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI Tiết 9 1.Đưa một thừa số ra ngoài dấu căn * Phép biến đổi latex(sqrt(a^2b))=latex(asqrtb) gọi là phép đưa một thừa số ra ngoài dấu căn. Ví dụ 1: (sgk) Ví dụ 2: (sgk) ?2. Rút gọn các biểu thức a) latex(sqrt(2)+sqrt(8)+sqrt(50)); b) latex(4sqrt(3)+sqrt(27)-sqrt(45)+sqrt(5)) HOẠT ĐỘNG NHÓM Yêu cầu: Nhóm 1,3 làm câu a, nhóm 2,4 làm câu b Thời gian: 1 phút. Đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày. *Tổng quát: Với A,B là hai biểu thức,latex(B>=0),ta có: latex(sqrt(A^2.B))=latex(|A|sqrt(B)) Nếu latex(A>=0 và B>=0) thì latex(sqrt(A^2.B))=latex(Asqrt(B)) Nếu latex(A<0 và B>=0) thì latex(sqrt(A^2.B))=latex(-Asqrt(B)) Hoạt động 1.2:
  Tiết 9 Bài 6: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI * Phép biến đổi latex(sqrt(a^2b))=latex(asqrtb) gọi là phép đưa một thừa số ra ngoài dấu căn. 1.Đưa một thừa số ra ngoài dấu căn Ví dụ 1: (sgk) Ví dụ 2: (sgk) Với A,B là hai biểu thức,latex(B>=0),ta có: latex(sqrt(A^2.B))=latex(|A|sqrt(B)) Nếu latex(A>=0 và B>=0) thì latex(sqrt(A^2.B))=latex(Asqrt(B)) Nếu latex(A<0 và B>=0) thì latex(sqrt(A^2.B))=latex(-Asqrt(B)) Tổng quát: Ví dụ 3: (sgk) Ví dụ 3: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn Giải: a)latex(sqrt(4x^2y)) với latex(x>=0,y>=0); b)latex(sqrt(18xy^2) với x>=0,y<0). a)latex(sqrt(4x^2y)=sqrt((2x)^2y))=|2x|latex(sqrt(y))=2xlatex(sqrt(y)) (với latex(x>=0,y>=0)) b)latex(sqrt(18xy^2)=sqrt((3y)^2 2x)=|3y|sqrt(2x)) =-3ylatex(sqrt(2x)) ( với latex(x>=0,y<0)) Hoạt động 1.3:
  * Phép biến đổi latex(sqrt(a^2b))=latex(asqrtb) gọi là phép đưa một thừa số ra ngoài dấu căn. Với A,B là hai biểu thức,latex(B>=0),ta có: latex(sqrt(A^2.B))=latex(|A|sqrt(B)) Nếu latex(A>=0 và B>=0) thì latex(sqrt(A^2.B))=latex(Asqrt(B)) Nếu latex(A<0 và B>=0) thì latex(sqrt(A^2.B))=latex(-Asqrt(B)) Tiết:9 Bài 6: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI Ví dụ 1: 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn (sgk) Ví dụ 2: (sgk) Tổng quát: Ví dụ 3: (sgk) ?3. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn a)latex(sqrt(28a^4 b^2) với b>=0) b)latex(sqrt(72a^2b^4) với a<0) Yêu cầu: +Thời gian : 3 phút +Đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày a)latex(sqrt(28a^4 b^2)=sqrt(7(2a^2b)^2)=2a^2bsqrt(7)) (latex(với b>=0)) b)latex(sqrt(72a^2b^4)=sqrt(2.(6ab^2)^2) =latex(6b^2|a|sqrt(2)=-6ab^2sqrt(2) (với a<0)) 2.Đưa thừa số vào trong dấu căn:
  Tiết 9: Bài 6: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI 1.Đưa thừa số ra ngoài dấu căn * Phép biến đổi latex(sqrt(a^2b))=latex(asqrtb) gọi là phép đưa một thừa số ra ngoài dấu căn. Với A,B là hai biểu thức,latex(B>=0),ta có: latex(sqrt(A^2.B))=latex(|A|sqrt(B)) Nếu latex(A>=0 và B>=0) thì latex(sqrt(A^2.B))=latex(Asqrt(B)) Nếu latex(A<0 và B>=0) thì latex(sqrt(A^2.B))=latex(-Asqrt(B)) Ví dụ 1: (sgk) Tổng quát: Ví dụ 2: (sgk) Ví dụ 3: (sgk) 2.Đưa thừa số vào trong dấu căn *Phép biến đổi ngược của phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn gọi là phép đưa thừa số vào trong dấu căn. Với latex(A>=0 và B>=0) ta có latex(Asqrt(B)=sqrt(A^2B)) Với A<0 và latex(B>=0) ta có latex(Asqrt(B)=-sqrt(A^2B)) Ví dụ 4: (sgk) Ví dụ 4:Đưa thừa số vào trong dấu căn. a) 3latex(sqrt(7)); b) -2latex(sqrt(3)) c)latex(5a^2sqrt(2a)); d)latex(-3a^2sqrt(2ab)) Giải: a) 3latex(sqrt(7))=latex(sqrt(3^2 .7)=sqrt(63)) b) -2latex(sqrt(3))=-latex(sqrt(2^2 .3))=-latex(sqrt(12)) b) -2latex(sqrt(3))=latex(sqrt((5a^2)^2 .2a))=latex(sqrt(25a^4 .2a))=latex(sqrt(50a^5)) d)latex(-3a^2sqrt(2ab))=-latex(sqrt((3a^2)^2 .2ab)) =-latex(sqrt(9a^4 .2ab)=sqrt(18a^5 b)) Hoạt động 2.1:
  Tiết 9: Bài 6: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI 2.Đưa thừa số vào trong dấu căn 1.Đưa thừa số ra ngoài dấu căn * Phép biến đổi latex(sqrt(a^2b))=latex(asqrtb) gọi là phép đưa một thừa số ra ngoài dấu căn. Ví dụ 2: Ví dụ 1: Ví dụ 3: Ví dụ 4: (sgk) (sgk) (sgk) (sgk) Tổng quát: Với A,B là hai biểu thức,latex(B>=0),ta có: latex(sqrt(A^2.B))=latex(|A|sqrt(B)) Nếu latex(A>=0 và B>=0) thì latex(sqrt(A^2.B))=latex(Asqrt(B)) Nếu latex(A<0 và B>=0) thì latex(sqrt(A^2.B))=latex(-Asqrt(B)) *Phép biến đổi ngược của phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn gọi là phép đưa thừa số vào trong dấu căn. Với latex(A>=0 và B>=0) ta có latex(Asqrt(B)=sqrt(A^2B)) Với A<0 và latex(B>=0) ta có latex(Asqrt(B)=-sqrt(A^2B)) *Chú ý: có thể sử dụng phép đưa thừa số vào trong(hoặc ra ngoài) dấu căn để so sánh các căn bậc hai. Ví dụ 5: (sgk) Ví dụ 5:So sánh latex(3sqrt(7) và sqrt(28)) Giải: Cách 1: latex(3sqrt(7)=sqrt(3^2 .7)=sqrt(63)) Vì latex(sqrt(63)>sqrt(28)) nên latex(3sqrt(7)>sqrt(28)) Cách 2:latex(sqrt(28) =sqrt(2^2 .7)=2sqrt(7)). Vì latex(3sqrt(7)>2sqrt(7)) nên Latex(3sqrt(7)>2sqrt(7)) Cũng cố -Luyện tập:
  LUYỆN TẬP Bài 1: Viết các số dưới dấu căn thành dạng tích rồi đưa thừa số ra ngoài dấu căn a) latex(sqrt(54)) b) latex(sqrt(108)) Giải: a) latex(sqrt(54)=sqrt(3^2 .6)=3sqrt(6)) b) latex(sqrt(108)=sqrt(6^2 .3)=6sqrt(3)) Bài 2: Đưa thừa số vào trong dấu căn a) latex(3sqrt(5)); b) Latex(-5sqrt(2)) Bài 3: Rút gọn các biểu thức: a) latex((2sqrt(3)+sqrt(5))sqrt(3)-sqrt(60)) b) latex((5sqrt((2)+2sqrt(5))sqrt(5)-sqrt(250)) Hướng dẫn về nhà:
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học bài theo SGK Xem các ví dụ và các bài tập đã chữa Làm các bài 43(c,d,e),45,46,47 SGK/27 Xem trước nội dung bài 7"Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai"
  Avatar

  bai nay sao down k thanh gi vay?

   

  No_avatar

  hay qua ta

   

   

   

   

   

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓