Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 38. Cân bằng hoá học

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Vũ Thị Phương Linh
Ngày gửi: 07h:09' 10-11-2007
Dung lượng: 148.5 KB
Số lượt tải: 1598
Số lượt thích: 1 người (vũ thị hằng)
CÂN BẰNG HÓA HỌC
CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10 MỚI
Tiết 1
KIỂM TRA BÀI CŨ

Viết phương trình phản ứng thực hiện chuỗi biến hòa sau:
Fe FeS H2S SO2 SO3 H2SO4

ĐÁP ÁN
V2O5
to
Fe + S FeS
FeS + 2HCl FeCl2 + H2S
2H2S + 3 O2 2SO2 + 2H2O
2SO2 + O2 2SO3

to
to
Bài 9 : CÂN BẰNG HÓA HỌC
DÀN BÀI: ( tiết 1)
Phản ứng thuân nghịch
Cân bằng hóa học
Sự chuyển dịch cân bằng hóa học. Nguyên lí Lechatelier
I. Phản ứng thuận nghịch
Ví dụ: 2SO2 + O2 2SO3
Phản ứng thuận nghịch là phản ứng đồng thời xảy ra theo hai chiều ngược nhau ở cùng điều kiện .
Ví dụ: H2 + I2 2HI
II. Cân bằng hóa học
Từ ví dụ, em hãy cho biết thế nào là phản ứng thuận nghịch?
Em hãy lấy thêm thí dụ về phản ứng thuận nghịch.
Thời gian
Tốc độ
phản ứng
Vn
Vt
Trạng thái cân bằng
Xet phản ứng : 2SO2 + O2 2SO3
bđ : a b 0 ( mol)
Em hãy cho biết thế nào là cân bằng hóa học?
Ở trạng thái cân bằng, phản ứng thuận và nghịch còn xảy ra không?
Ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất trong phản ứng có biến đổi không? Tại sao
II. Cân bằng hóa học
Cân bằng hóa học là trạng thái của hỗn hợp các chất phản ứng khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
Cân bằng hóa học là cân bằng động vì ở trạng thái cân bằng, phản ứng thuân và phản ứng nghịch vẫn đang xảy ra.
Ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất không đổi.
III. Sự chuyể dịch cân bằng hóa học. Nguyên lí Lechartelier
Khái niệm về sự chuyển dịch cân bằng hóa học.
Xét cân bằng: 2NO2 N2O4
Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là quá trình biến đổi nồng độ các chất trong hỗn hợp phản ứng từ trạng thái cân bằng này đến trạng thái cân bằng khác do sự thay đổi điều kiện của môi trường.
Từ thí nghiệm, em hãy cho biết thế nào là sự chuyển dịch cân bằng hóa học
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học.
a) Áp suất
b) Nhiệt độ
c) Nồng độ
d) Xúc tác
Ảnh hưởng của sự thay đổi áp suất
Ví dụ 1: 2SO2 + O2 2SO3
Khi tăng áp suất thì cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nào ?
Khi tăng áp suất thì cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận.
Vậy khi tăng áp suất thì cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều làm giảm số mol khí ( làm giảm áp suất).
Ảnh hưởng của sự thay đổi áp suất
Thí nghiệm: Đun nóng hỗn hợp(1mol SO2 +0,5 mol O2) ở 450oC, ở các áp suất khác nhau.
0,68
0,32
0,16
0,72
0,28
0,14
0,78
0,22
0,11
Ảnh hưởng của sự thay đổi áp suất
Ví dụ 1: 2SO2 + O2 2SO3
Khi tăng áp suất thì cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận.
Vậy khi tăng áp suất thì cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều làm giảm số mol khí ( làm giảm áp suất).
Ví dụ 2: H2 + Cl2 2HCl
Khi tăng áp suất thì cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nào ?
Khi tăng hoặc giảm áp suấ thì cân bằng trên không bị chuyển dịch.
b. Ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ.
Thí nghiệm :
2NO2 N2O4 (∆H < 0)
Khí nâu đỏ khí không màu
Khi tăng hoặc giảm nhiệt độ thì cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nào?
Khi giảm nhiệt độ, cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận( chiều tỏa nhiệt, làm giảm nhiệt độ)
Khi tăng nhiệt độ, cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch( chiều thu nhiệt)
c. Ảnh hưởng của sự thay đổ nồng độ
Ví dụ : 2SO2 + O2 2SO3
Khi cho thêm SO3 vào hỗn hợp thì cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nào?
Khi cho thêm SO3 vào hỗn hợp thì cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch (phân hủy SO3, làm giảm nồng độ SO3)
Vậy khi ta tăng nồng độ một chất trong phản ứng thì cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ chất đó
Chất xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng hóa học mà chỉ đưa hệ nhanh chóng đạt đến trạng thái cân bằng
Sau khi nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, em hãy tổng hợp lại thành một nguyên lí chung về sự chuyển dịch cân bằng hóa học?
3. Nguyên lí Lechartelier
Nếu một hệ đang ở trạng thái cân bằng, khi thay đổi một trong các yếu tố ( nồng độ, nhiệt độ, áp suất) thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều chống lại sự thay đổi đó.
CỦNG CỐ( tiết 1)
Cho cân bằng
N2 + 3 H2 2NH3 (∆H < 0)
Cân bằng hóa học trên chuyển dịch như thế nào khi:
Làm giảm nhiệt độ.
Làm giảm áp suất
Thêm N2 vào
Đáp án
1.a. Khi làm giảm nhiệt độ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận để làm tăng nhiệt độ.
b. Khi làm tăng áp suất thì CBHH này chuyển dịch theo chiều thuận để làm tăng số mol khí
c. Khi thêm N2 vào thì CBHH này chuyển dịch theo chiều thuận để làm giảm nồng độ của N2
2. Chọn câu trả lời đúng nhất
Cho cân bằng:
CaCO3 CaO + CO2 (∆H > 0)
Để cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận:
a) Ta giảm nhiệt độ
b) Ta tách CO2 ra khỏi hh
c) Ta giảm áp suất
d) Cả b) và C) đều đúng
Cần xem lại
Cần xem lại
Cẩn thận hơn
Chúc mừng bạn
 
Gửi ý kiến