Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Vũ Thị Phương Linh
  Ngày gửi: 18h:20' 12-02-2008
  Dung lượng: 770.5 KB
  Số lượt tải: 648
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Câu 1: Phân biệt 3 loại công thức: công thức thực nghiệm, công thức phân tử, công thức cấu tạo. Cho thí dụ.

  Câu 2: Viết CTPT, CTCT đầy đủ và dạng thu gọn các chất sau: metan, etilen, axetilen, rượu etylic, etyl amin.
  Đáp án câu 1
  Công thức thực nghiệm cho biết tỉ lệ về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử. Thí dụ: (CH2O)n
  Công thức phân tử cho biết số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử. Thí dụ: C2H6O.
  Công thức cấu tạo cho biết thứ tự kết hợp và cách liên kết các nguyên tử trong phân tử. Thí dụ:
  H  H  C  H  H

  Đáp án câu 2
  Đáp án câu 2
  CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ THUYẾT CẤU TẠO HOÁ HỌC
  TIẾT 38
  Vấn đề 1: Tại sao với ít nguyên tố lại có thể tạo thành nhiều hợp chất hữu cơ?
  Vấn đề 2: Hoá trị của nguyên tử C phải chăng có sự thay đổi?
  Vấn đề 3: Tại sao nhiều chất hữu cơ có cùng CTPT nhưng tính chất của chúng khác nhau?
  Vấn đề 4: Các nguyên tử trong hợp chất hữu cơ sắp xếp hỗn độn hay trật tự?
  Franklin (1825 – 1899) Đưa ra quan niệm về hoá trị
  Kekulé (1829 – 1896) Đã thiết lập rằng C luôn luôn có hoá trị 4
  Năm 1858, nhà bác học Cu-pe nêu lên rằng:
  “Các nguyên tử C khác các nguyên tử của nguyên tố khác, có khả năng kết hợp với nhau thành mạch: mạch có thể không phân nhánh, hoặc phân nhánh hoặc có thể là mạch vòng.”
  But-lê-rop (1828-1886)
  Năm 1861, But-lê-rop đã đưa ra một số luận điểm cơ bản là cơ sở hình thành một học thuyết gọi là THUYẾT CẤU TẠO HOÁ HỌC.
  TRẬT TỰ SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỬ TRONG PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ:
  But-lê-rop khẳng định:
  Các nguyên tử liên kết theo đúng hoá trị.
  Sắp xếp theo thứ tự nhất định.
  Thay đổi sắp xếp sẽ tạo chất mới.
  Từ CTPT C2H6O viết được các CTCT nào? Đọc trật tự sắp xếp giữa các nguyên tử C, O.
  CH3 – CH2 – OH (Rượu Êtylic)
  CH3 – O – CH3 (Ête mêtylic)
  TRẬT TỰ SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỬ TRONG PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ:
  Trong phân tử chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị và theo một trật tự nhất định. Thứ tự liên kết đó được gọi cấu tạo hoá học. Sự thay đổi liên kết sẽ tạo ra chất mới.
  TD:
  PHÁT BIỂU LUẬN ĐIỂM 1
  Trong phân tử chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị và theo một trật tự nhất định. Thứ tự liên kết đó được gọi cấu tạo hoá học. Sự thay đổi liên kết sẽ tạo ra chất mới.
  ĐẶC ĐIỂM CỦA CACBON TRONG HỢP CHẤT HỮU CƠ:
  But-lê-rop khẳng định:
  C có hoá trị 4
  C có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo mạch C thẳng, nhánh, vòng.
  Với 4 C hãy đề nghị các dạng mạch C thẳng, nhánh, vòng.
  C – C – C – C (mạch thẳng)
  C – C – C (mạch nhánh)  C
  C – C (mạch vòng)   C – C
  ĐẶC ĐIỂM CỦA CACBON TRONG HỢP CHẤT HỮU CƠ:
  Trong hợp chất hữu cơ, C có hoá trị 4. Những nguyên tử C có thể kết hợp với những nguyên tử của các nguyên tố khác (như H, O, N, Cl…) mà còn kết hợp trực tiếp với nhau tạo thành các dạng mạch C khác nhau (thẳng, nhánh, vòng).
  TD:
  PHÁT BIỂU LUẬN ĐIỂM 2
  Trong hợp chất hữu cơ, C có hoá trị 4. Những nguyên tử C có thể kết hợp với những nguyên tử của các nguyên tố khác (như H, O, N, Cl…) mà còn kết hợp trực tiếp với nhau tạo thành các dạng mạch C khác nhau (thẳng, nhánh, vòng).
  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ:
  But-lê-rop khẳng định:
  Tính chất của các chất phụ thuộc vào:
  Thành phần phân tử (bản chất, số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố)
  Cấu tạo hoá học (thứ tự sắp xếp)
  Có 2 chất sau:
  C
  C
  H
  Cl
  4 : chất
  4 : chất
  khí
  lỏng
  ,
  ,
  dễ cháy
  không cháy
  Nhận xét sự khác nhau giữa 2 chất trên về:
  Thành phần nguyên tố.
  Tính chất
  Kết luận 1:
  Bản chất khác nhau  Tính chất khác nhau
  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ:
  Có 2 chất sau:
  C
  C
  4
  5
  : chất
  : chất
  khí
  lỏng
  Nhận xét sự khác nhau giữa 2 chất trên về:
  Thành phần nguyên tố.
  Số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố
  Tính chất
  Kết luận 2:

  H
  H
  10
  12
  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ:
  Số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố khác nhau
  Tính chất khác nhau

  Có 2 chất cùng CTPT C2H6O sau:
  CH3 – CH2 – H
  CH3 – – CH3
  : chất
  : chất
  lỏng
  khí
  Nhận xét sự khác nhau giữa 2 chất trên về:
  Thành phần nguyên tố
  Số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố.
  Thứ tự liên kết (cấu tạo hoá học)
  Tính chất
  Kết luận 3:
  Cấu tạo hoá học khác nhau  Tính chất khác nhau
  O
  O
  ,
  ,
  tan trong nước
  không tan
  ,
  ,
  t/d Na
  không t/d Na
  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ:
  Kết luận 3: Cấu tạo hóa học khác nhau  Tính chất khác nhau
  LUẬN ĐIỂM 3
  But-lê-rop khẳng định:
  Tính chất của các chất phụ thuộc vào:
  Thành phần phân tử (bản chất, số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố)
  Cấu tạo hoá học (thứ tự sắp xếp)
  Tính chất của các chất phụ thuộc vào:
  Thành phần phân tử (bản chất, số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố)
  Cấu tạo hoá học (thứ tự sắp xếp)
  PHÁT BIỂU LUẬN ĐIỂM 3
  Cấu tạo Tính chất
  TD:
  Tính chất của các chất phụ thuộc vào:
  Thành phần phân tử (bản chất, số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố)
  Cấu tạo hoá học (thứ tự sắp xếp)
  CỦNG CỐ
  Học thuyết cấu tạo hoá học:
  Luận điểm 1: Trong phân tử chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị và theo một trật tự nhất định. Thứ tự liên kết đó được gọi cấu tạo hoá học. Sự thay đổi liên kết sẽ tạo ra chất mới.
  Luận điểm 2: Trong hợp chất hữu cơ, C có hoá trị 4. Những nguyên tử C có thể kết hợp với những nguyên tử của các nguyên tố khác (như H, O, N, Cl…) mà còn kết hợp trực tiếp với nhau tạo thành các dạng mạch C khác nhau (thẳng, nhánh, vòng).
  Luận điểm 3: Tính chất của các chất phụ thuộc vào:
  Thành phần phân tử (bản chất, số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố)
  Cấu tạo hoá học (thứ tự sắp xếp)

  CỦNG CỐ
  Câu 1: Tính chất của một chất phụ thuộc vào những yếu tố nào?
  Thứ tự sắp xếp (cấu tạo hoá học)
  Số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố
  Bản chất nguyên tử của mỗi nguyên tố
  Tất cả các câu trên đều đúng

  CỦNG CỐ
  Câu 2: Các nguyên tử trong phân tử chất hữu cơ
  Sắp xếp hỗn độn và theo đúng hoá trị
  Sắp xếp trật tự và theo đúng hoá trị
  Sắp xếp trật tự theo hoá trị thay đổi của mỗi nguyên tố trong chất hữu cơ.
  Tất cả đều sai
  CỦNG CỐ
  Câu 3: Chọn câu phát biểu đúng:
  Cấu tạo hoá học của một chất có thể được xác định khi nghiên cứu tính chất của chất đó.
  Cấu tạo hoá học của một chất có thể được biểu thị bằng CTCT.
  Ứng với một CTPT chất hữu cơ chỉ có một chất.
  Câu a và b là đúng.
  No_avatar

   Vũ Thị Phương Linh ơi...BÀi giông bài

  Ngày gửi: 2008-02-01 15:21:33
  Người gửi: Lê Văn Tài

  No_avatar

  Lũ chó ăn phân rãnh hơi mà lên đây học ak

   

  No_avatar

   

   thậtDán miệng băng vệ sinh kotex mới đây Ngậm tiền

  No_avatar
  ai mua bang ve sinh kotex ko hehe
  No_avatarf
  Đúng là 3 lần lợn, không hiểu gì mà dám thò mõm vào nơi này ư ? Hả đồ heo bẩn thỉu ? !
  Avatar

  hay

   

  No_avatar
  các bác như nhau cả thôi!!!
  No_avatar
  hiCười
  No_avatar

  acLa hét

   

  No_avatar
  cha hieu cac cau noi gi?
   
  Gửi ý kiến