Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 28. Tiêu hóa ở ruột non

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Phạm Thanh Nghị
  Người gửi: Vũ Ba Sao (trang riêng)
  Ngày gửi: 01h:58' 23-09-2009
  Dung lượng: 39.5 MB
  Số lượt tải: 222
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng các thầY, CÔ GIáO Về Dự tiết dạy HộI GIảNG.
  Môn sinh học 8
  Trường THCS Nam Đào
  Giáo viên dạy: Phạm Thanh Nghị
  Phần ống tiêu
  hoá
  Đặc điểm
  Câu hỏi bài cũ
  Hoàn thiện bảng sau :
  Phần ống tiêu
  hoá
  Đặc điểm
  Có 4 lớp
  Lớp màng
  Lớp cơ
  Lớp dưới niêm mạc
  Lớp niêm mạc
  Cơ dọc
  Cơ vòng
  Cơ chéo
  Đáp án
  Tiết 29 -bài 28 - Tiêu hoá ở ruột non
  Phần ống tiêu hoá
  Đặc điểm
  Hoàn thiện tiếp các thông tin ở bảng sau :
  Phiếu học tập số 1
  Nhóm:. . . . .. . Lớp:. . . .
  Phần ống tiêu
  hoá
  Đặc điểm
  Đáp án
  Có 4 lớp
  Lớp màng
  Lớp cơ
  Lớp dưới niêm mạc
  Lớp niêm mạc
  Cơ dọc
  Cơ vòng
  Phần ống tiêu
  hoá
  Đặc điểm
  Có 4 lớp
  Lớp màng
  Lớp cơ
  Lớp dưới niêm mạc
  Lớp niêm mạc
  Cơ dọc
  Cơ vòng
  Cơ chéo
  CấU TạO Dạ DàY Và RUộT NON
  Có 4 lớp
  Lớp màng
  Lớp cơ
  Lớp dưới niêm mạc
  Lớp niêm mạc
  Cơ dọc
  Cơ vòng
  Bài tập
  Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
  Khi không có sự kích thích của thức ăn tuyến......., tuyến...tiết ít dịch, tuyến .... thường xuyên tiết dịch.

  Khi thức ăn chạm vào lưỡi và niêm mạc dạ dày thì dịch. . . . ..và dịch. . . . . . tiết mạnh, dịch. . . . . . .
  không tiết dịch

  Khi thức ăn chạm lên niêm mạc ruột thì tuyến. . . . .. . tiết dịch
  ruột
  tuỵ
  mật
  mật
  tuỵ
  ruột
  ruột
  Biến đổi lý học ở ruột non
  Thức ăn được hoà loãng và trộn đều với các dịch tiêu hoá (dịch mật, dịch tuỵ, dịch ruột)
  Các khối Lipit được muối mật tách thành những giọit Lipit nhỏ biệt lập với nhau tạo dạng nhũ tương hoá
  Tinh bột và đường đôi
  Enzim
  Prôtêin
  Lipit
  Biến đổi hoá học của thức ăn trong ruọt non
  Dịch mật
  Enzim
  Đường đôi
  Peptit
  Các giọt lipit nhỏ
  Enzim
  Enzim
  Enzim
  Đường đơn
  Axit amin
  Axit béo và glixêrin
  Axit béo
  glixêrin
  Bài tập
  Hãy chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:
  Enzim

  Enzim
  Dịch mật
  Enzim
  Enzim
  Enzim
  c) Prôtêin
  b) Lipit
  a) Gluxit
  ......
  ....
  ....
  ....
  ....
  ....
  đường đôi
  Lipit nhỏ
  đường đơn
  Peptit
  Axit béo và glixerin
  Axit amin
  Phần ống tiêu
  hoá
  Đặc điểm
  Có 4 lớp
  Lớp màng
  Lớp cơ
  Lớp dưới niêm mạc
  Lớp niêm mạc
  Cơ dọc
  Cơ vòng
  Cơ chéo
  CấU TạO Dạ DàY Và RUộT NON
  Có 4 lớp
  Lớp màng
  Lớp cơ
  Lớp dưới niêm mạc
  Lớp niêm mạc
  Cơ dọc
  Cơ vòng

  Kết luận :
  Thức ăn đến ruột non tiếp tục được biến đổi về mặt hoá học là chủ yếu. Nhờ có nhiều tuyến tiêu hoá hỗ trợ như gan, tuỵ, các tuyến ruột, ở ruột non có đủ các enzim phân giải các phân tử phức tạp của thức ăn (gluxit, lipit, prôtêin) thành các chất dinh dưỡng có thể hấp thụ được (đường đơn, glixêrin, axit béo và axit amin).

  Phiếu học tập số 2 (4 Phút)
  nHóM... lớP....
  Bài tập 1 ( 4đ) Trong ruột non sự biến đổi thức ăn theo những hình thức nào?
  A - Biến đổi lí học.
  B - Biến đổi hoá học.
  C - Cả Avà B.
  Bài tập 2 ( 6đ) Nêu sự khác nhau cơ bản của quá trình tiêu hoá ở ruột non; dạ dày và khoang miệng?
  Đáp án
  Gluxit được biến đổi thành đường đơn
  Lipit được biến đổi thành axit béo và glixêrin
  Prôtêin được biến đổi thành axit amin
  Axit nuclêic được biển đổi thành các thành phần của nuclêôtit.

  Đáp án phiếu học tập số 2
  Bài tập 1 ( 4đ) Cả Avà B
  Bài tập 2 ( 6đ) Sự khác nhau cơ bản của quá trình tiêu hoá ở ruột non; dạ dày và khoang miệng là: khoang miệng và dạ dày chủ yếu diễn ra sự biến đổi lí học còn trong ruột non chủ yếu diễn ra hoạt động biến đổi hoá học.
  Dặn dò
  Về nhà:
  Học kĩ bài 28.
  Trả lời các câu hỏi trong SGK trang 92
  Đọc trước bài 29. Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân
  Xin chân thành cảm ơn!
   
  Gửi ý kiến