Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Đạt Khoa (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:35' 02-02-2008
  Dung lượng: 591.5 KB
  Số lượt tải: 325
  Số lượt thích: 0 người
  CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HOÁ HỌC
  Liên kết hoá học là sự kết hợp giữa các nguyên tử tạo thành phân tử.
  Khi hình thành liên kết hoá học các nguyên tử có xu hướng đạt cấu hình bền vững của khí hiếm.
  LIÊN KẾT ION - TINH THỂ ION
  I- SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION

  II- SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ION

  III - TINH THỂ ION
  I - SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION
  1. Ion, cation, anion

  11Na:1s22s22p63s1
  Có 11p mang điện tích 11+
  Có 11e mang điện tích 11-
  Nguyên tử Na trung hoà về điện
  Nguyên tử Na
  I - SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION
  1. Ion, cation, anion
  a. Ion

  Khi nguyên tử nhường hay nhận electron trở thành phần tử mang điện. Ta gọi phần tử mang điện là ion.
  I - SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION
  1. Ion, cation, anion
  b. Cation
  11+
  Na: 1s22s22p63s1
  11p và 11e
  11p và 10e
  Na+: 1s22s22p6
  +
  +
  Na
  Na+ + 1e
  I - SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION
  1. Ion, cation, anion
  b. Cation
  - Các nguyên tử Kim loại có xu hướng nhường electron trở thành ion dương hay gọi là cation.
  cation + tên kim loại
  Cách gọi tên:
  VD: K+: cation kali, Ca2+: cation canxi
  I - SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION
  1. Ion, cation, anion
  b. Cation
  11+
  Al: 1s22s22p63s3
  13p và 13e
  13p và 10e
  Al3+ :1s22s22p6
  +
  +
  Al
  Al3+ + 3e
  I - SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION
  1. Ion, cation, anion
  c. Anion
  9+
  F: 1s22s22p5
  9p và 9e
  9p và 10e
  F-: 1s22s22p6
  +
  -
  F + 1e
  F-
  I - SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION
  1.Ion, cation, anion
  c. Anion
  - Các nguyên tử phi kim có xu hướng nhận electron trở thành ion âm hay gọi là anion.
  Cách gọi tên:
  Anion + tên gốc axit
  Vd: Br-: anion bromua, O2-: anion oxit
  I - SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION
  1.Ion, cation, anion
  c. Anion
  8p và 8e
  +
  -
  O +2e
  O2-
  O: 1s22s22p4
  I - SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION
  1.Ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử
  a. ion đơn nguyên tử:
  Là các ion tạo nên từ 1 nguyên tử
  Vd: Li+, Na+, anion sufua: S2-……
  b. Ion đa nguyên tử:
  Là nhóm nguyên tử mang điện tích dương hay âm
  Vd: Cation amoni , anion nitrat
  II. sự tạo thành liên kết ion
  Xét phản ứng của natri với clo:

  Xem phim thí nghiệm: kim loại natri tác dụng khí clo
  II. sự tạo thành liên kết ion
  11+
  17+
  11+ and 10- = 1+
  Na+
  17+ and 18- = 1-
  Cl-
  +
  -
  11Na: 1s22s22p63s1
  17Cl: 1s22s22p63s23p5
  II. sự tạo thành liên kết ion
  Định nghĩa:
  Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tỉnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu
  Magiê và Oxy
  12+
  8+
  12+ và 10- = 2+
  Mg2+
  8+ và 10- = 2-
  O2-
  2+
  2-
  Magiê và Clo
  17+ và18- = 1-
  Cl-
  17+ và 18- = 1-
  Cl-
  12+ và 10- = 2+
  Mg2+
  17+
  12+
  17+
  -
  -
  2+
  III – TINH THỂ ION
  1. Tinh thể NaCl ( Hình 3.1 – SGK)
  Ở thể rắn, tồn tại ở dạng liên kết ion.
  Các ion Na+ và Cl- phân bố trên các đỉnh hình lập phương.
  Xung quanh mổi ion có 6 ion ngược dấu gần nhất.
  III – TINH THỂ ION
  2. Tính chất chung của hợp chất ion
  Tinh thể ion rất bền vững.
  Khá rắn
  Khó bay hơi. Khó nóng chảy
  Tan nhiều trong nước.
  Khi nóng chảy và khi hoà tan trong nước chúng có tính dẩn điện. ở trạng thái rắn thì không
  Củng cố
  Câu 1: Liên kết hoá học trong NaCl được hình thành là do:
  A. Mổi nguyên tử Na và Cl góp chung 1 electron.
  B. Na Na+ + e; Cl + e Cl-;
  Na+ + Cl- NaCl
  C. Hai hạt nhân nguyên tử hút nhau rất mạnh.
  D. Mổi nguyên tử đó nhường hoặc thu e để trở thành các ion trái dấu hút nhau
  Củng cố
  Câu 2:
  a. viết cấu hình electron của cation liti (Li+) và anion oxit (O2-).
  b. Những điện tích ở ion Li+ và O2- do dâu mà có?
  b. Nguyên tử khí hiếm nào có cấu hình giống Li+ và Nguyên tử khí hiếm nào có cấu hình giống O2-?
  d. Vì sao nguyên tử oxi kết hợp được với 2 nguyên tử liti

  Củng cố
  Câu 2: a. Li+: 1s2; O2-: 1s22s22p6
  b. Điện tích ở Li+ do nguyên tử Li nhường đi 1e.
  Điện tích ở O2- do nguyên tử O nhận 2 e.
  c. Nguyên tử He có cấu hình e giống Li+.
  Nguyên tử Ne có cấu hình giống O2-.
  d. 2Li 2Li+ + 2e
  O + 2e O2-
  2Li+ + O2- Li2O
  Củng cố
  Câu 3: Xác định số p, n, e trong các nguyên tử và ion sau:
  a.
  b.
  Củng cố
  Câu 3:


  a.
  1p, 0e, 1n
  18p, 18e, 22n
  17p, 18e, 18n
  Củng cố
  Câu 3
  b.
  20p, 18e,20n
  16p, 18e,16n
  13p, 10e,13n
   
  Gửi ý kiến