Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 15. Chính sách đối ngoại

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Vưu Công Sơn
  Ngày gửi: 00h:00' 13-02-2008
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 257
  Số lượt thích: 0 người
  Câu hỏi kiểm tra bài cũ
  Vì sao phải tăng cường quốc phòng và an ninh?
  - Phương hướng và biện pháp cơ bản để tăng cường quốc phòng và an ninh?
  QUỐC HỘI
  Khi xem hai hình ảnh sau đây em hãy cho biết
  hình nào là đối nội và đối ngoại ?
  Bài 15: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI
  1- Vai trò và nhiệm vụ của chính sách đối ngoại

  - Các em có thể cho biết đối ngoại là gì?
  - Chính sách đối ngoại là gì?
  Câu hỏi thảo luận
  Nhóm 1: chính sách đối ngoại có vai trò như thế nào đối với nước ta?
  Nhóm 2 : nhiệm vụ của chính sách đối ngoại là gì?
  Chính sách đối ngoại có vai trò gì?
  Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa
  nước ta hội nhập chung với sự phát triển của nhân loại,
  tạo ra các điều kiện để phát triển đất nước, nâng cao vị
  thế nước ta trên trường quốc tế.
  Vai
  trò
  Nhiệm vụ của chính sách này là gì
  Giữ vững môi
  trường hòa bình
  Đẩy mạnh phát triển KT – XH,
  CNH – HĐH đất nước.
  - Góp phần vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ XH
  2- Nguyên tắc của chính sách đối ngoại.
  - Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau - Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.
  Nguyên tắc của chính sách
  đối ngoại của Đảng và Nhà Nước ta:
  3- Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại
  Chủ động và tích
  cực hội nhập kinh tế
  quốc tế và khu vực.
  Đoạn phim nói về hoạt động hội nhậpkinh te quốc tếá
  - Củng cố tăng cường quan hệ với các ĐCS, mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền
  - Phát triển công tác đối ngoại nhân dân góp phần vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ XH
  - Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người
  - Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại.
  Đoạn phim nói về hoạt động kinh tế đối ngoại
  4- Trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại
  - Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Ñảng và nhà nước.
  - Luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế
  - Chuẩn bị những điều kiện cần thiết: rèn luyện nghề, nâng cao trình độ văn hóa, giao tiếp bằng ngoại ngữ để đối ngoại
  - Khi quan hệ với đối tác nước ngoài cần có ý thức dân tộc phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, có thái độ hữu nghị đoàn kết lịch sự tế nhị.
  Củng cố kiến thức đã học
  Dựa vào bài học các em tuần tự trả lời câu hỏi 1,2,3 phần bài tập trong sách giáo khoa.

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓