Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  chu trinh cacbon

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Tuấn Anh
  Ngày gửi: 06h:19' 04-03-2008
  Dung lượng: 2.5 MB
  Số lượt tải: 754
  Số lượt thích: 0 người
  CHU TRÌNH CACBON
  NHÓM I - LỚP DH06QM
  THỰC HIỆN : NGUYỄN TUẤN ANH
  PHAN TUẤN ANH
  NGUYỄN THỊ BÉ BI
  TRẦN THỊ MỘNG DUYÊN
  NGUYỄN VĂN BÁU
  VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT TRONG CHU TRÌNH TUẦN HOÀN CACBON
  I. KHÁI QUÁT VAI TRÒ CỦA VSV TRONG VÒNG TUẦN HOÀN CACBON
  II. SỰ PHÂN GIẢI XENLULOZA
  III. SỰ PHÂN GIẢI TINH BỘT
  IV. SỰ PHÂN GIẢI ĐƯỜNG ĐƠN
  V. Co
  NHOÙM I
  DH06QM
  I.KHÁI QUÁT VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT TRONG VÒNG TUẦN HOÀN CACBON
  Cacbon trong tự nhiên nằm ở rất nhiều dạng hợp chất khác nhau,từ các hợp chất vô cơ đến các hợp chất hữu cơ. Các dạng này không bất biến mà luôn luôn chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác,khép kín thành một chu trình chuyển hoá hoặc vòng tuần hoàn cacbon trong tự nhiên, vi sinh vật đóng vai trò quan trọng trong một số khâu chuyển hoá của vòng tuần hoàn này.
  LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
  LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
  Chu trình cacbon
  LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
  II.SỰ PHÂN GIẢI XENLULOZA
  1. Xenluloza trong tự nhiên
  Xenluloza là thành phần chủ yếu của màng tế bào thực vật.Hàng ngày, hàng giờ, một lượng lớn xenluloza được tích luỹ trong đất
  M?t c?t ngang c?a m?t cây gỗ thuỷ tùng
  Bãi rác
  LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
  Xenluloza có cấu tạo dạng sợi, có cấu trúc phân tử là 1 polime mạch thẳng, mỗi đơn vị là một disaccarit gọi là xenlobioza. Xenlobioza có cấu trúc từ 2 phân tử D - glucoza Cấu trúc bậc 2 và bậc 3 rất phức tạp thành cấu trúc dạng lớp gắn với nhau bằng lực liên kết hydro Lực liên kết hydro trùng hợp nhiều lần nên rất bền vững, bởi vậy xenluloza là hợp chất khó phân giải
  Cấu tạo phân t? Cellulose:màu nâu-cacbon màu đỏ-oxy,màu tr?ng-hydro.
  LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
  2. Cơ chế của quá trình phân giải xenluloza nhờ vi sinh vật
  Xenlulza là một cơ chất không hoà tan, khó phân giải. Bởi vậy vi sinh vật phân huỷ xenluloza phải có một hệ enzym gọi là hệ enzym xenlulaza gồm 4 loại enzym khac nhau
  enzym + : xenlobiohydrolaza
  + : Endoglucanaza và Exogluconaza
  + -glucosidaza

  Xenluloza xenluloza xenlobioza glucoza
  Tự nhiên
  vô định hình
  -glucosidaza


  LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
  3. Vi sinh vật phân huỷ xenluloza
  Trong tự nhiên có nhiều nhóm vi sinh vật có khả năng phân huỷ xenluloza nhờ có hệ enzym xenlulaza ngoại bào. Trong đó vi nấm là nhóm có khả năng phân giải mạnh vì nó tiết ra môi trường một lượng lớn enzym đầy đủ các thành phần. Các nấm mốc có hoạt tính phân giải xenluloza đáng chú ý là Tricoderma
  Họ nấm Tricoderma
  LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
  Trong nhóm vi nấm ngoài Tricoderma còn có nhiều giống khác có khả năng phân giải xenluloza như Aspergillus, Fusarium, Mucor .v.v..
  Aspergillus fumigatus Muccor Fusarium
  LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
  Nhiều loại vi khuẩn cũng có khả năng phân huỷ xenluloza, tuy nhiên cường độ không mạnh bằng vi nấm. Nguyên nhân là do số lượng enzym tiết ra môi trường thường nhỏ hơn, thành phần các loại enzym không đầy đủ
  Nhóm vi khuẩn hiếu khí bao gồm Pseudomonas, xenllulomonas, Achromobacter.
  Pseudomonas aeruginosa
  Achromobacter
  LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
  Nhóm vi khuẩn kỵ khí bao gồm Clostridium và đặc biệt là nhóm vi khuẩn sống trong dạ cỏ của động vật nhai lai Chính nhờ nhóm vi khuẩn này mà trâu bò có thể sử dụng được xenluloza có trong cỏ, rơm rạ làm thức ăn. Đó là những cầu khuẩn thuộc chi Ruminococcus có khả năng phân huỷ xenluloza thành dường và các axít hữu cơ.
  Ruminococcus
  Clostridium butunilum
  LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
  Ngoài vi nấm và vi khuẩn, xạ khuẩn và niêm vi khuẩn cũng có khả năng phân huỷ xenluloza. Người ta thường dùng xạ khuẩn đặc biệt là chi Streptomyces trong việc phân huỷ rác thải sinh hoạt
  Họ Streptomyces
  LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
  III.SỰ PHÂN GIẢI TINH BỘT
  1. Tinh bột trong tự nhiên
  Tinh bột là chất dự trữ chủ yếu của thực vật
  Nhóm vi sinh vật phân huỷ tinh bột sống ở trong đất sẽ tiến hành phân huỷ chất hữu cơ này thành các hợp chất đơn giản, chủ yếu là đường và các axít hữu cơ.
  LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
  Tinh bột gồm 2 thành phần amilo và amipectin. Amilo là những chuỗi không phân nhánh bao gồm hàng trăm đơn vị glucoza liên kết với nhau bằng dãy nối 1,4 glucozit. Amilopectin là các chuỗi phân nhánh; các đơn vị glucoza liên kết với nhau bằng dây nối 1,4 và 1,6 glucozit( liên kết 1,6 glucozit tại những chỗ phân nhánh)
  AMYLOSE
  AMYLOSEPECTINE
  LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
  2.Cơ chế của quá trình phân giải tinh bột nhờ vi sinh vật.
  Vi sinh vật phân giải tinh bột có khả năng tiết ra môi trường hệ enzym amilaza bao gồm 4 enzym
  glucoamilaza
  glucoamilaza
  -amiaza
  -amilaza
  -amiaza
  -amilaza
  -amilaza
  -amiaza
  amilo 1,6glucosidaza
  -amilaza
  LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
  3. Vi sinh vật phân giải tinh bột
  Trong đất có nhiều loại vi sinh vật phân giải tinh bột. Một số vi sinh vật có khả năng tiết ra môi trường đầy đủ các loại enzym amilaza. Như một số vi nấm: các chi Aspergillus, Fusarius, Rhizopus. Trong nhóm vi khuẩn: chi Bacillus, Cytophaga, Pseudomonas . Xạ khuẩn cũng có một số chi có khả năng phân giải tinh bột.
  Bacillus
  Pseudomonas
  Rhizopus
  fusarius
  Đa số các vi sinh vật không có khả năng tiết đầy đủ hệ enzym amilaza phân huỷ tinh bột. Chúng chỉ có thể tiết ra môi trường một hoặc một vài men trong hệ đó


  Aspergillus niger
  Aspergillus candidus
  Aspergillus oryzae
  clostridium pastuerianum
  IV.SỰ PHÂN GIẢI ĐƯỜNG ĐƠN
  kết quả của quá trình phân giải xenluloza và tinh bột đều tạo thành đường đơn ( đường 6 cacbon ). Đường đơn tích luỹ lại trong đất được tiếp tục phân giải các nhóm vi sinh vât phân giải đường. Có hai nhóm vi sinh vật phân giải đường: nhóm háo khí và nhóm lên men.
  Cấu tạo phân tử đường đơn
  LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
  1. Sự phân giải đường nhờ các quá trình lên men
  Sản phẩm của sự phân giải đường nhờ các quá trình lên men là những chất hữu cơ chưa được oxy hoá triệt để. Dựa vào các sản phẩm sinh ra người ta dặt tên cho các quá trình đó: Quá trình lên men etylic, Quá trình lên men Lactic..

  LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
  2. Sự phân giải đường nhờ các quá trình oxy hoá:
  Ngoài các quá trình lên men, trong thiên nhiên còn có các nhóm vi sinh vật có khả năng phân giải đường bằng con đường oxy hóa.
  Đó là các nhóm vi sinh vật háo khí có khả năng phân huỷ triệt để đường glucoza thành và qua chu trình Krebs. Sản phẩm của các quá trình háo khí không phải là các chất hữu cơ như ở các quá trình lên men mà là và .
  LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
  3. Sự cố định :
  Là quá trình quang hợp của cây xanh và vi sinh vật tự dưỡng quang năng. Quá trình chuyển hoá thành chất hữu cơ - sản phẩm của quá trình quang hợp.

  6

  + 6
  + 6
  LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
  THE END
  No_avatar

  thật tuyệt, đúng cái mình đang cần tìm,cảm ơn bạn nhiều nha

  No_avatar
  bạn nên đổi  font chữ về  times new roman .khi mình down về ko thể nào đọc đc và phải type lại toàn bộ
  No_avatar
  co ai biet vai tro cua vi sinh vat trong phan huy chat huu co khong?
  No_avatar
  ai có tài liệu về vòng tuần hoàn của Cacbon thì bôt lên mình với nhé.thank
  No_avatarf
  cảm ơn bạn nhiu nhiu
  No_avatarf
  đổi lại font đi bạn Mỉm cười
  No_avatar
  doc thi duoc tren web thui, tai ve doc ko tai nao duoc, chan that, nhung du sao cung cam on nhe, hjc hjc, lam powerpoint phai dung time new roman thi moi thong dung, ai cung co the doc duoc, hjc hjc
  No_avatar
  có ai biết về cơ chế phân hủy rác thải vô cơ và hữu cơ không. giúp minh với nhé! thanks
  No_avatarf

  cam on ban nha.nhung font chu k dep lam.doi lai nha ban.

   

   
  Gửi ý kiến