Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Unit 9. Natural disaters

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thị Quỳnh Hương
  Ngày gửi: 19h:06' 21-03-2008
  Dung lượng: 2.4 MB
  Số lượt tải: 356
  Số lượt thích: 0 người
  Lesson plan
  Teacher: vu thi quynh huong
  From: nguyen dang dao lower secondary school_bac ninh city
  Unit 9_natural disasters
  Period 56_lesson 3 (read)
  Date: saturday, March 22nd2008
  Class: 9e
  School: ninh xa lower secondary school
  WELCOME TO
  OUR
  CLASS !
  earthquake
  Tidal wave
  tornado
  volcano
  A
  c
  b
  d
  saturday, March 22nd2008
  Unit 9: natural disasters
  Lesson 3 (read)
  Period 56:
  I)vocabulary:
  A Tidal wave :
  Trận Sóng thần
  Abrupt (adj) :
  Bất ngờ, đột ngột
  A Shift :
  Sự chuyển dịch, thay đổi
  (To) Warn :
  Cảnh báo, báo trước
  Funnel - shaped (adj):
  Dạng hình phễu
  (to) Suck up :
  Hút lên
  A Tornado :
  Cơn lốc xoáy
  Unit 9: natural disasters - lesson 3 (read)
  EX.a-True or false? Check ( ) the boxes. Then correct the false sentences
  1. Most of the earthquakes in the world occur in the Ring of Fire.

  T F

  (from Alaska to California)
  (in more than 50 years)
  2. The earthquake in Kobe in 1995 caused severe damage.
  3. A huge tidal wave traveled from California to Alaska and hit Anchorage in the 1960s.
  4. Typhoon, hurricane and tropical storm are different words for the same natural disasters.
  5. The eruption of Mount Pinatubo is the world`s largest ever volcanic eruption.
  6. A tornado looks like a funnel.
  Unit 9: natural disasters - lesson 3 (read)
  II)read:
  Matching:
  1.(l1-78) Pacific Rim
  2.(l2-78) struck
  3.(l18-78) predict
  4.(l19-78) erupt
  5.(l2-79) baby carriage
  a. đã tàn phá
  b. Xe nôi
  c. Vành đai
  thái bình dương
  d. Dự đoán
  e. Phun trào
  Unit 9: natural disasters - lesson 3 (read)
  Answer the questions:
  a, Where do the majority of earthquakes occur?
  b, What happened during the earthquake in Kobe?
  c, When can a tidal wave only occur?
  d, What is another word for "a tropical storm" in Australia?
  e, Which language does the word "typhoon" come from?
  f, How can you describe a tornado?
  Unit 9: natural disasters - lesson 3 (read)
  1
  b, What happened during the earthquake in Kobe?
  2
  3
  Lucky number.
  f, How can you describe a tornado?
  4
  a, Where do the majority of earthquakes occur?
  5
  6
  7
  Lucky number.
  c, When can a tidal wave only occur?
  Lucky number.
  Many people were killed when homes, office blocks and highways collapsed.
  A type of storm that passes overland below a thunderstorm.
  Around the Pacific Rim.
  When there is an abrupt shift in the underwater movement of the Earth.
  e, Which language does the word "typhoon" come from?
  8
  Chinese.
  d, What is another word for "a tropical storm" in Australia?
  A cyclone.
  9
  Unit 9: natural disasters - lesson 3 (read)
  - groups 1,2: Earthquakes
  groups 3,4: Tidal waves
  groups 5,6: Volcanoes
  groups 7,8: tornadoes
  Unit 9: natural disasters - lesson 3 (read)
  Retell:
  III)homework
  Learn by heart the new English words
  Do the exercise 5b - page 79 (text book)
  Do the exercise 7 - page 64 (workbook)
  Unit 9: natural disasters - lesson 3 (read)
   
  Gửi ý kiến