Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thiện Hà Hoài Thanh
  Ngày gửi: 21h:53' 28-03-2008
  Dung lượng: 3.1 MB
  Số lượt tải: 818
  Số lượt thích: 0 người

  Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  1789
  I/ NU?C PHP TRU?C CCH M?NG 1789
  1/ Tỡnh hỡnh kinh t?, xó h?i:
  a. Kinh t?:


  Căn cứ vào đâu để khẳng định cuối thế kỷ XVIII nước Pháp là 1 nước nông nghiệp lạc hậu ?
  Nhìn chung, kinh tế Pháp trước 1789 là một nền kinh tế lạc hậu, kém phát triển
  Nông nghiệp

  Công cụ, kĩ thuật lạc hậu.
  Nông dân bị bóc lột nặng nề.
   Mâu thuẫn xã hội gay gắt.

  Công – thương nghiệp

  - Máy móc được sử dụng nhiều.
  -Buôn bán mở rộng với nhiều nước.
   Chế độ phong kiến kìm hãm
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  1789
  LOUIS ( XVI )
  b) Chính trị Xã hội.
  Pháp vẫn theo chế độ quân chủ chuyên chế.
  Vua Louis (1774-1792) có quyền tối thượng và vô hạn

  Quan sát sơ đồ sau rút ra nhận xét về tình hình chính trị xã hội nước Pháp trước cách mạng ?
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  1789

  Không có đặc quyền phải đóng mọi thứ thuế
  Đẳng cấp 3 mâu thuẩn với chế độ PK chuyên chế thống trị,
  Yêu cầu xã hội của nước Pháp là phá bỏ chế độ PK.
  Đẳng cấp
  Quý Tộc PK
  Đẳng cấp
  tăng lữ lớp trên
  2 ñaúng caáp coù ñaëc quyeàn
  Khoâng ñoùng thueá
  Đẳng cấp
  Thứ ba
  Tư sản
  Dân nghèo TH
  Nông dân
  Đại TS

  TSản vừa.

  T.Sản nhỏ

  Nộp thuế cho lãnh chúa
  Nộp thuế cho nhà thờ
  Phần còn lại nông dân
  Nộp cho nhà nước Phong kiến
  50%
  25%
  10%
  15%
  THU NH?P C?A NƠNG DN PHP TRU?C CCH M?NG 1789


  - Chớnh tr?: Duy trỡ ch? d? quõn ch? chuyờn ch?.
  - Xó h?i : chia thnh 3 d?ng c?p.
  Nhu v?y d?n cu?i th? k? XVIII do mõu thu?n v? quy?n l?i kinh t?, d?a v? chớnh tr? gi?a D?ng c?p 3 v 2 D?ng c?p trờn nu?c Phỏp lõm vo tỡnh tr?ng kh?ng ho?ng sõu s?c, bỏo hi?u 1 cu?c cỏch m?ng dang d?n g?n.
  Đại biểu
  - Mông texkiơ
  - Vôn te
  - Rutxô
  N?i dung
  K?ch li?t phờ phỏn cỏc quan di?m l?i th?i l?c h?u.
  Dua ra nh?ng lớ thuy?t v? vi?c xõy d?ng nh nu?c m?i
  Trào lưu triết học ánh sáng Pháp
  Ý nghĩa của những tư tưởng đó là gì. 
  2/ Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng
  Ý nghĩa
  _ Tấn công vào hệ tư tưởng phong kiến, dọn đường cho cách mạng bùng nổ.
  _ Định hướng cho 1 xã hội mới trong tương lai.
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  1789

  c) Những tư tưởng tiến bộ :
  Những tư tưởng và lý luận xã hội của giai cấp tư sản (triết học Ánh sáng ) của: Môngtexkiơ, Vônte & Ruxô . đã thức tỉnh mọi người và có tác dụng chuẩn bị tích cực cho cuộc Cách Mạng sắp tới.
  ---------------------
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  1789

  2) Cách mạng bùng nổ
  * Nguyên nhân trực tiếp: khủng hoảng tài chính (nhà nước vay tư sản 5 tỉ Livrơ ) .
  --------------
  II/TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG:
  1/ Cỏch m?ng bựng n?. N?n quõn ch? l?p hi?n:
  a/ Cỏch m?ng bựng n?:
  -Ngy 5/5/1789 H?i ngh? 3 d?ng c?p
  - Ngy 14/7/1789 Phỏ ng?c Baxti.
  *Louis XVI trieọu taọp hoọi nghũ 3 ủaỳng caỏp ngaứy5-5-1789 ủeồ vay tien& ủaựnh theõm thueỏ mụựi
  *Ngaứy 9-7-1789 ẹC 3 tửù tuyeõn boỏ laứ Quoỏc Hoọi laọp hieỏn vaứ soaùn thaỷo hieỏn phaựp .
  *Nhaứ vua vaứ quyự toọc taọp trung quaõn ủoọi treõn ủửụứng Vecxai -Pari .
  Ngaứy 14-07-1789 quan chuựng vuừ trang taỏn coõng vaứ chieỏm nguùc Baxti.
  Mụỷ ủau Caựch Maùng Phaựp.
  [ Ngaứy 14-07 laứ ngaứy Quoỏc Khaựnh cuỷa nửụực Coọng Hoứa Phaựp ].

  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  1789
  CUNG ĐIỆN VERSAILLES
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  1789
  CUNG ĐIỆN VERSAILLES - (bên trong góc trái )
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  1789
  CUNG ĐIỆN VERSAILLES (bên trong)
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  1789
  CUNG ĐIỆN VERSAILLES(bên trong)
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  1789
  CUNG ĐIỆN VERSAILLES (bên trong)
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  1789
  CUNG ĐIỆN VERSAILLES (bên trong)
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  1789
  CUNG ĐIỆN VERSAILLES (bên trong)
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  1789
  HOÀNG HẬU ANTOINETTE
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  1789
  HỘI NGHỊ 3 ĐẲNG CẤP : 1200 ĐB = 300 (ĐC 1) + 300 (ĐC 2) + 600 (ĐC 3)
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  1789
  BÊN TRONG NGỤC BASTILE
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  1789
  PHÁ NGỤC BASTILLE
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  1789


  II. Diễn biến cuộc cách mạng Pháp
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  1789
  ROBESPIERRE
  <1758 -1794>
  Robespierre sinh năm 1758 thuộc gia đình Luật sư tại TP Arras
  Bản thân là một Luật sư luôn bào chữa cho những người nghèo
  Tham gia CMTS Pháp từ 5-5-1789, đại biểu xuất sắc của đẳng cấp 3,
  Bị thủ tiêu vào ngày 28-07-1794.
  Tên tuổi của ông gắn liền với cuộc CM TS Pháp vĩ đại.
  --- o O o ---
  Ý nghĩa sk 14/7
  -Giáng đòn đầu tiên vào CĐQCCC
  -Thể hiện vai trò QCND
  - Đưa Đại tư sản lên nắm quyền
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  1789

  Câu 1 : Nguyên nhân bùng nổ của cuộc CM TS
  Pháp ?
  Câu 2 : Nhiệm vụ của cuộc CM Tư Sản Pháp ?
  Câu 3 : Lãnh đạo và động lực CM TS Pháp
  là giai cấp nào?
  -------------------------------
  Tình cảnh nông dân pháp trước cách mạng.
  Nền cộng hòa
  thành lập trong
  hoàn cảnh nào ?
  Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
  I)Nước Pháp trước cách mạng:
  II)Tiến trình của cách mạng:
  1) Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
  - Ngày 10.8.1792 quần chúng nhân dân Pari nổi dậy bắt giam vua và hoàng hậu thành lập chính quyền cách mạng của phái Gi-rông-đanh. (Ngày cách mạng thứ 2)
  a) Quá trình thành lập:
  2) Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa
  được thành lập
  Những việc làm của tư sản công thương?
  + Bầu quốc hội mới dưới hình thức phổ thông đầu phiếu (Quốc ước)
  + Ngày 21.9.1792:phế truất nhà vua, thành lập nền cộng hòa.
  + Ngày 21.01.1793: xử chém vua LU-I thứ XVI
  b) Những việc làm của tư sản công thương:
  Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
  I)Nước Pháp trước cách mạng
  II)Tiến trình của cách mạng
  1) Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
  a) Quá trình thành lập:
  2) Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa
  được thành lập
  - Ngày 31.5 và 2.6.1793 quần chúng nhân dân Pa-ri nổi dậy lật đổ phái Gi-rông-đanh, giành chính quyền về tay phái Gia-cô-banh (Ngày cách mạng thứ 3)
  c) Sự sụp đổ:
  Vì sao phái Gi-rông-đanh bị lật đổ ?
  Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
  I)Nước Pháp trước cách mạng
  II)Tiến trình của cách mạng
  1) Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
  a) Quá trình thành lập:
  2) Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa
  được thành lập
  b) Những việc làm của tư sản công thương:
  3) Nền chuyên chính Gia-cô-banh - Đỉnh cao của cách mạng.
  c) Sự sụp đổ:
  Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
  I)Nước Pháp trước cách mạng
  II)Tiến trình của cách mạng
  1) Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
  a) Quá trình thành lập:
  2) Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa
  được thành lập
  b) Những việc làm của tư sản công thương:
  Chính trị
  a. Sự thành lập
  - Thời gian:
  - Thành phần:
  - Lãnh tụ:
  - Chia ruộng đất cho nông dân
  - Tiền lương cho công nhân
  - Luật giá tối đa về lương thực thực phẩm.
  - Tháng 6-1793: thông qua hiến pháp mới, mở rộng quyền tự do dân chủ, xoá bỏ chế độ đẳng cấp.
  - Ra sắc lệnh tổng động viên
  02 - 6 - 1794
  Tư sản vừa và nhỏ
  Rô-be-spie
  3) Nền chuyên chính Gia-cô-banh - Đỉnh cao của cách mạng.
  Chân dung Ro-be-spie
  Sinh 1758 trong 1 gđ luật sư ở thành phố nhỏ (phía Bắc nước Pháp, người có ảnh hưởng và uy tín lớn trong phái Gia-cô-banh. Khi con người trẻ trung mảnh dẻ, ăn măc chỉnh tề, có bộ tóc giả rắc phấn xuất hiện ở các cuộc họp thì người ta nồng nhiệt đón tiếp ông, lắng nghe từng lời nói của ông. Ông nổi tiếng về đức tính chính trực, liêm khiết,ko khoan nhượng trước kẻ thù. Ông đã cống hiến cả đời mình cho cách mạng, hy sinh cả cuộc đời riêng tư, ông đuợc nhân dân phong tặng: "Con người không thể mua chuộc được``
  So sánh chính sách về kinh tế chính trị của phái Gia-cô-banh với phái Gi-rông-đanh
  Gia-cô-banh
  Gi-rông-đanh
  Kinh tế:  - Chính trị:
  Kinh tế:

  - Chính trị:
  ?Nông dân không có ruộng đất canh tác
  ?Mất quyền tự do dân chủ
  +Chia đều đất công thành nhiều mảnh nhỏ, trả dần trong 10 năm
  ? Khắc phục nạn đầu cơ tích trữ huy động lương thực, thực phẩm, cải thiện đời sống nhân dân
  ?Mỗi nông dân đều có ruộng đất.
  + Ban bố quyền tự do dân chủ rộng rãi
  ?Mọi bất bình đẳng giai cấp đều bị xoá bỏ.
  + Ban hành luật giá tối đa
  +Chia ruộng đất thành lô lớn bán với giá cao
  +Cấm công nhân bãi công hội họp
  c)Kết quả: Huy động đủ sức người sức của,đánh bại kẻ thù!Cách mạng đạt tới đỉnh cao.
  Quân chủ chuyên chế
  14-7-1789 (CM thứ nhất)
  Quân chủ lập hiến
  10-8-1792 (CM thứ hai)
  Gi-rông-đanh (CHI)
  31-5-> 2-6-1793 (CM thứ ba)

  Chuyên chính Gia-cô-banh
  Huy động đủ sức người, sức của đánh bại kẻ thù, đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao.
  Những chính sách đó có tác
  dụng như thế nào?
  (Sơ đồ sự phát triển
  của cách mạng)
  Chiến binh Gia-cô-banh-biểu tượng của người lính cộng hoà,đó là người nông dân của nước Pháp tự do,được cách mạng đem lại ruộng đất,vừa thoát khỏi xiềng xích của chế độ phong kiến .Họ tỏ ra là những người sẵn sàng hi sinh anh dũng, luôn giương cao ngọn cờ 3 sắc biểu tượng của tự do bình đẳng bác ái,đẻ bảo vệ mảnh đất-niềm ước mơ ngàn đời của họChính nhờ những chiến binh nông dân này mà nước Pháp đã thắng lợi trong 1 cuộc chiến đấu kì lạ chống lại 1 liên minh hùng mạnh tập hợp hầu hết các nứơc phong kiến châu Âu!
  Vì sao giữa lúc đang lên tới đỉnh cao, cách mạng lại rơi vào thời kì thoái trào?
  4) Thời kỳ thoái trào:
  a)Nguyên nhân:
  Do mâu thuẫn nội bộ, phái Gia-cô-banh suy yếu.
  b)Biểu hiện:
  Điền những sự kiện lịch sử tương ứng với những mốc thời gian sau:
  3) Nền chuyên chính Gia-cô-banh - Đỉnh cao của cách mạng.
  Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
  I)Nước Pháp trước cách mạng
  II)Tiến trình của cách mạng
  1) Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
  2) Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa
  được thành lập
  Tư sản Técmiđo đảo chính, lật đổ phái Gia-cô-banh -> thành lập uỷ ban Đốc chính
  Na-pô-lê-ông đảo chính, thiết lập chế độ độc tài quân sự
  Na-pô-lê-ông lên ngôi hoàng đế, thành lập Đế chế I
  Na-pô-lê-ông bại trận, nền quân chủ được phục hồi
  Na-pô-lê-ông Bô-na-pac
  Na-pô-lê-ông Bô-na-pác-Nhà quân sự nổi tiếng của
  nước Pháp cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX
  -1785 tốt nghiệp trường pháo binh và nhanh chóng
  trở thành 1 viên tướng trẻ nắm quyền chỉ huy trong
  quân đội
  -11-1799 đảo chính,thiết lập chế độ độc tài quân sự
  -1804 lên ngôi hoàng đế->đế chế I
  -1815 sau thất bại trận Oa-téc-lô-> chế độ quân chủ
  được phục hồi

  11-1815
  Napôlêông(Đế chế I)
  11-1799
  Técmiđo (Đốc chính)
  27-7-1794
  Chuyên chính Gia-côbanh
  Quân chủ
  Lược đồ:
  sự thụt lùi của
  cách mạng Pháp
  4) Thời kỳ thoái trào:
  3) Nền chuyên chính Gia-cô-banh - Đỉnh cao của cách mạng.
  Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
  II)Tiến trình của cách mạng
  1) Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
  2) Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa
  được thành lập
  III)ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
  +Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế và tàn dư phong kiến
  +Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân
  +Xóa bỏ cản trở về công thương nghiệp, mở đường cho CNTB phát triển

  - Mở ra thời đại mới: Thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản lúc bấy giờ.
  Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
  I)Nước Pháp trước cách mạng
  II)Tiến trình của cách mạng

  - Là cuộc cách mạng tư sản điển hình:
  Giai cấp tư sản và quần chúng nhân dân có vai trò như thế nào trong cách mạng?
  Tư sản: Lãnh đạo cách mạng
  Quần chúng nhân dân:
  Quyết định đến
  sự phát triển của cách mạng
  III)ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
  Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
  I)Nước Pháp trước cách mạng
  II)Tiến trình của cách mạng

  14-7-1789 (CM thứ nhất)
  Quân chủ lập hiến
  10-8-1792 (CM thứ hai)
  Gi-rông-đanh (CHI)
  31-5-> 2-6-1793 (CM thứ ba)
  Chuyên chính Gia-cô-banh
  11-1815
  Quân chủ
  Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII (tiết 2 )
  I) Nước Pháp trước cách mạng
  II) Tiến trình của cách mạng.
  Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến.
  Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập.
  Thời kỳ chuyên chính Gia-cô-banh - Đỉnh cao của cách mạng.
  Thời kỳ thoái trào.
  III) ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
  Quân chủ
  chuyên chế
  Napôlêông(Đế chế I)
  11-1799
  Técmiđo (Đốc chính)
  27-7-1794
  Bài tập nhận thức
  Tại sao nói: Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp?
  Vì: Đã có những chính sách tiến bộ về
  kinh tế, chính trị, quân sự, đáp ứng yêu cầu
  của cách mạng, đánh bại thù trong, giặc
  ngoài, đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao !

  Chọn đáp án đúng
  Chia ruộng đất thành từng lô nhỏ rồi bán theo hạn trả dần trong 10 năm là chính sách của phái:
  A.Tư sản Gi-rông -đanh
  C.Tư sản Tec-mi-đo
  B.Tư sản Gia-cô-banh.
  D.Cả ba đáp án trên

  Chọn đáp án đúng
  Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tiêu biểu điển
  hình. Vì:

  Lật đổ chế độ phong kiến
  chuyên chế và tàn dư;
  C. Xóa bỏ cản trở về công
  thương nghiệp;
  B. Giải quyết vấn đề ruộng
  đất cho nông dân;
  D. Cả ba đáp án trên
  14-7-1789 (CM thứ nhất)
  Quân chủ lập hiến
  10-8-1792 (CM thứ hai)
  Gi-rông-đanh (CHI)
  31-5-> 2-6-1793 (CM thứ ba)
  Chuyên chính Gia-cô-banh
  11-1815
  Quân chủ
  Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII (tiết 2 )
  I) Nước Pháp trước cách mạng
  II) Tiến trình của cách mạng.
  Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến.
  Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập.
  Thời kỳ chuyên chính Gia-cô-banh - Đỉnh cao của cách mạng.
  Thời kỳ thoái trào.
  III) ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
  Quân chủ
  chuyên chế
  Napôlêông(Đế chế I)
  11-1799
  Técmiđo (Đốc chính)
  27-7-1794
  Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và
  các em học sinh đã góp phần cho sự
  thành công của bài giảng!
  Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
  và các em học sinh đã góp phần cho sự
  thành công của bài giảng!
  Avatar

  Hoài Thanh thân!

  Xin xem lại nguyên nhân (sâu xa, trực tiếp). Bài giảng của bạn phong phú về tư liệu, chắc chắn khi giảng sẽ sinh động. Cám ơn nhìu!

  No_avatar

  bai giang cua ban rat phong phu ve hinh anh, nhung nen bo sung them ve phan noi dung de bai giang co phan hoan chinh va sau sac hon, ban nhe!

  Avatar
  Đêm khuya rồi mời mọi người dùng tách trà nóng rồi đi ngủ cho ngon giấc nhé.

  tra

  Avatar
  ADMIN ƠI,XÓA GIÚP TÔI BÀI 47: HOA, TÔI GỬI NHẦM BẢN NHÁP RỒI, TÔI SẼ GỬI LẠI BÀI ĐÓ NGAY. CẢM ƠN NHIỀU NHIỀU.
  No_avatar
  Ai chi giup minh voi cau nay dung hay sai "I like spring when it is warm. I often go fishing"
  No_avatar

  dfg

   

  No_avatar

  Ngạc&nbsp;nhiênai oi giup minh voi

  cau hoi :chứng minh nền chuyên chính gia-co-banh la đinh cao của cuôc cách mạng tư sản pháp

  No_avatar
  I. Nước pháp trước cách mạng.
  1. Tình hình kinh tế, xã hội
  a. Kinh tế:
  - Cuối thế kỉ XVIII, Pháp vẫn là nước nông nghiệp.
  + Công cụ, kĩ thuật canh tác lạc hậu, năng suất thấp.
  + Lãnh chúa, giáo hội bóc lột nông dân nặng nề.
  - Công thương nghiệp phát triển
  + Máy móc sử dụng ngày càng nhiều (dệt, khai mỏ, luyện kim)
  + Công nhân đông, sống tập trung
  + Buôn bán mở rộng với nhiều nước.
  b.Xã hội:
  - Xã hội chia thành 3 đẳng cấp.
  + Tăng lữ: Nắm đặc quyền
  + Quý tộc: Kinh tế, chính trị, giáo hội.
  + Đẳng cấp thứ ba: Gồm TS, nông dân, bình dân. Họ làm ra của cải, phải đóng mọi thứ thuế, không được hưởng quyền lợi chính trị.
  - Mâu thuẫn về quyền lợi kinh tế, địa vị chính trị dẫn đến cuộc khủng hoảng xã hội sâu sắc. Nước Pháp đang ở đêm trước của cuộc CM.
  2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng
  - Trào lưu Triết học ánh sáng: Vôn-te, Mông-te-xki-ơ, Rut-xô.
  - Nội dung phê phán những quan điểm lỗi thời, giáo lí lạc hậu, mở đường cho xã hội phát triển, dọn đường cho CM bùng nổ. 
  II. Tiến trình của cách mạng
  1. Cách mạng bùng nổ, Nền Quân chủ lập hiến.
  - 5/5/1789 Hội nghị 3 đẳng cấp 
  - Ngày 14/7/1789 quần chúng phá ngục Ba -xti, mở đầu CM Pháp.
  - Sau 1789 phái lập hiến thuộc tầng lớp đại TS lên cầm quyền. Những việc làm phái lập hiến:
  + 8.1789 thông qua tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền.
  + Ban hành chính sách khuyến khích công thương nghiệp phát triển.
  +1791 thông qua Hiến pháp
  + Tịch thu ruộng đất bán giá cao.
  => QCND nổi dậy chống chính quyền.
  - Vua Pháp tìm cách chống đối cách mạng: xúi giục phản động trong nước liên kết với PK Áo-Phổi.
  - Tháng 4/1792 chiến tranh giữa Pháp với liên minh PK Áo-Phổ
  - Ngày 11/7/1792 quốc hội tuyên bố Tổ quốc lâm nguy, quần chúng đã nhất loạt tự vũ trang bảo vệ đất nước.
  2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hoà được thành lập.
  - Ngày 10/8/1792 quần chúng Pa-ri khởi nghĩa, bắt vua và hoàng hậu, đưa phái Girôngđanh (TS công thương) lên nắm quyền.
  - Ngày 21/9/ 1792 Quốc hội tuyên bố thành lập nền cộng hoà thứ nhất.
  - 21/1/1793 xử tử nhà vua.
  - Đầu năm 1793 nước Pháp đứng trước khó khăn mới:
  + Trong nước: Bọn phản động nổi dậy, đời sống nhân dân khó khăn.
  + Bên ngoài: Liên minh phong kiến châu Âu đe doạ cách mạng.
  - Ngày 31/5/1793 quần chúng Pa ri nổi dậy lật đổ phái Ghi - rông - đanh, giành chính quyền về tay phái Gia - cô - banh (ngày 2/6).
  3. Nền chuyên chính Giacôbanh - đỉnh cao của cách mạng:
  - Những biện pháp của chính quyền Giacôbanh:
  + Ra sắc lệnh xoá bỏ hoàn toàn nghĩa vụ PK đối với nông dân
  + Giải quyết ruộng đất cho nông dân, tiền lương cho công nhân.
  + Thông qua hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chủ.
  + Ban hành sắc lệnh "Tổng động viên toàn quốc".
  + Xoá nạn đầu cơ tích trữ…
  => Cách mạng đến đỉnh cao.
  - Trong lúc cách mạng đang lên mâu thuẫn nội bộ đã làm cho phái Gia-cô-banh suy yếu. Cuộc đảo chính ngày 27/7/1794 đã đưa chính quyền vào tay bọn phản động, cách mạng Pháp thoái trào.
  4. Thời kỳ thoái trào.
  - Sau đảo chính, uỷ ban Đốc chính ra đời, 
  đã thủ tiêu mọi thành quả của cách mạng.
  + Hiến pháp mới được ban hành bảo vệ lợi ích TS mới.
  + Xoá bỏ luật giá tối đa
  + Thủ tiêu các quyền tự do dân chủ.
  + Khủng bố những người CM.
  - Cuộc đảo chính (11/1799) lật đổ chế độ Đốc chính, đưa Na-pô-lê-ông lên nắm quyền, xây dựng chế độ độc tài.
  - Sau nhiều năm chiến tranh, đế chế I của Na-pô-lê-ông bị suy yếu, thất bại (1815). Chế độ quân chủ ở Pháp được khôi phục.
  III. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII.
  - Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình:
  + Lật đổ chế độ phong kiến cùng với những tàn dư của nó.
  + Giải quyết được vấn đề dân chủ (ruộng đất cho nông dân, quyền lợi của công nhân).
  + Hình thành thị trường dân tộc thống nhất mở đường cho lực lượng TBCN ở Pháp phát triển.
  - Mở ra thời thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giới.
  No_avatar
  hoai thanh oi bai cua ban tu lieu nhieu lam day nhung nhieu tu lieu quan trong ban khong co chang han vi sao cach mang phap phat trien theo huong di len
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng