Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chương I. §1. Hàm số lượng giác

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Thành Tài (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:03' 30-10-2009
  Dung lượng: 558.5 KB
  Số lượt tải: 57
  Số lượt thích: 0 người
  LớP 11A1
  §1. HÀM SỐ
  LƯỢNG GIÁC
  MỤC TIÊU BÀI HỌC
  Kiến thức:
  Hiểu được khái niệm hàm số lượng giác.
  Kĩ năng:
  Xác định được: TXĐ; tập giá trị; tính chẵn lẻ; tính tuần hoàn; chu kì; khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số y=sinx, y=cosx, y=tanx, y=cotx.
  Vẽ được đồ thị của các hàm số y=sinx, y=cosx, y=tanx, y=cotx.
  Vẽ được các đồ thị bằng cách sử dụng tính đối xứng, phép biến hình đơn giản.
  Đ1. HàM Số LƯợng giác
  1. Các hàm số y=sinx và y=cosx
  Ứng với mỗi số x ta có được bao nhiêu giá trị sinx và cosx?
  a) Định nghĩa: (Sgk)
  Quy t?c d?t tuong ?ng m?i s? th?c x v?i sin c?a gúc lu?ng giỏc cú s? do radian b?ng x du?c g?i l hm s? sin, kớ hi?u l y = sinx
  Quy t?c d?t tuong ?ng m?i s? th?c x v?i cosin c?a gúc lu?ng giỏc cú s? do radian b?ng x du?c g?i l hm s? cosin, kớ hi?u l y = cosx
  b) Tính chẵn lẻ, tính tuần hoàn của các hàm số y=sinx và y=cosx
  Hàm số y = sinx là hàm số lẻ và hàm số y = cosx là hàm số chẵn
  Hàm số y = sinx và y = cosx là hàm số tuần hoàn với chu kì 2.
  Ví dụ: Xét tính chẵn lẻ của hàm số: y = sinx.cos2x.
  TXĐ D=R. Khi đó: xD  -xD
  Và sin(-x).cos2(-x)=-sinx.cos2x.
  Vậy hàm số y = sinx.cos2x là hàm số lẻ.
  Bi gi?i:
  Ví dụ: Tìm chu kì của hàm số: y = cos(2x-3).
  Bi gi?i:
  Xét cos[2(x+T)-3]=cos[(2x-3)+2T].
  Vì y = cosx có chu kì là 2. Nên ở đây ta có
  2T=2  T= . Vậy chu kì cần tìm là .
  c) Sự biến thiên và đồ thị của hàm số y = sinx:
  Quan sát giá trị sinx khi x thay đổi. Tìm các khoảng biến thiên của hàm số y = sinx.
  Do hàm số y = sinx là hàm số tuần hoàn với chu kì 2, nên ta chỉ cần khảo sát trên đoạn có độ dài 2 (khảo sát trên [-;])
  Đồ thị
  . Hàm số y = sinx có tập giá trị là [-1;1].
  d) Sự biến thiên và đồ thị của hàm số y = cosx:
  Quan sát giá trị cosx khi x thay đổi. Tìm các khoảng biến thiên của hàm số y = cosx.
  Do hàm số y = cosx là hàm số tuần hoàn với chu kì 2, nên ta chỉ cần khảo sát trên đoạn có độ dài 2 (khảo sát trên [-;])
  Đồ thị
  Nên ta có thể tịnh tiến đồ thị hàm số y = sinx sang trái -/2 đơn vị ta được đồ thị hàm số y = cosx.
  . Hàm số y = cosx có tập giá trị là [-1;1].
  Tóm lại ta có ghi nhớ:
  Tìm tập giá trị của hàn số sau:
  HD: tìm GTLN, GTNN của bt trong dấu GTTĐ trước.
  1. Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx, tìm x biết sinx = 0
  2. Dựa vào đồ thị hàm số y = cosx, tìm x biết cosx = 0
  3. Dựa vào đồ thị hàm số y = cosx, tìm x biết cosx = 1
  4. Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx, tìm x biết sinx = 0,5
  1. Vẽ đồ thị hàm số y = sinx và đồ thị hàm số y = cosx.
  2. Dựa vào đồ thị vừa vẽ hãy tìm x để sinx = 0; cosx = 0.
  ĐÁP SỐ
  ĐÁP SỐ
  Đ1. HàM Số LƯợng giác (TT)
  2. Các hàm số y=tanx và y=cotx
  a) Định nghĩa: (Sgk)
  b) Tính chẵn lẻ, tính tuần hoàn của các hàm số y=tanx và y=cotx
  Hàm số y = tanx và y = cotx là hàm số lẻ và là hàm số tuần hoàn với chu kì 
  c) Sự biến thiên và đồ thị của hàm số y=tanx
  d) Sự biến thiên và đồ thị của hàm số y=cotx
  y = tanx là hàm số tuần hoàn với chu kì là .
  y = cotx là hàm số tuần hoàn với chu kì là .
  Tóm lại ta có ghi nhớ:
  Đ1. HàM Số LƯợng giác (TT)
  3. Về khái niệm hàm số tuần hoàn
  Hàm số y = f(x) xác định trên tập hợp D được gọi là hàm số tuần hoàn nếu có số T  0 sao cho xD ta có:
  x + T  D, x – T  D và f(x+T)=f(x)
  Nếu có số T dương nhỏ nhất thỏa mãn các điều kiện trên thì hàm số đó được gọi là hàm số tuần hoàn với chu kì T.
  Ví dụ:
  Hàm số y = sinx.cosx – 2 có phải là hàm số tuần hoàn không? Nếu phải thì tìm chu kì của nó.
  Bài giải
  xR ta có: x + 2  R, x – 2  R và f(x+2)= sin(x+2)cos(x+2) – 2 = sinx.cosx – 2 = f(x)
  Vậy hàm số đã cho là hàm số tuần hoàn.
  Hàm số y = sinx có chu kì là 2 nên 2T = 2  T = .
  Vậy hàm số đã cho có chu kì là .

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng