Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 7. Các nước Mĩ La-tinh

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Huệ (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:25' 08-11-2009
  Dung lượng: 779.5 KB
  Số lượt tải: 27
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC TP BUÔN MA THUỘT
  TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI
  Người thực hiện : Giáo viên Nguyễn Thị Huệ
  Chúc mừng các em đến với tiết học hôm nay
  LỊCH SỬ LỚP 9
  BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
  I/ Những nét chung :
  II/Cu Ba - Hòn đảo anh hùng
  a- Về chính trị :
  b- Công cuộc xây dựng và phát triển đất nước :
  a- Phong trào cách mạng :
  b - Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước :
  c - Thành tựu xây dựng CNXH :
  Laø vuøng ñaát môùi, ñöôïc phaùt hieän theá kyû XV.Laø moät khu vöïc roäng lôùn traõi daøi töø Meâ- Hi- Coâ ôû Baéc Mó xuoáng Nam Mó
  Thành phần dân cư đa dạng .
  Đa số nhân dân nói tiếng Bồ Đào Nha.Phong trào giải phóng phát triển mạnh từ đầu thế kỷ XIX.
  -Sau chiến tranh thế giới thứ nhất nhiều nước giành độc lập nhưng trở thành "sân sau" của Mĩ

  - Sau chiến tranh thế giới hai : có nhiều biến động
  1959 cách mạng Cu Ba thắng lợi

  - Những năm 60 đến 80 trở thành " lục địa bùng cháy "
  I/ Những nét chung :
  BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
  Thảo luận : Những biến động của Mĩ la Tinh sau chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai là gì?
  a- Về chính trị :
  Phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ La Tinh khác với ở Châu á, Châu Phi như thế nào ?
  Vì sao những năm
  60-80 Mĩ La Tinh được gọi là lục địa bùng cháy ?
  BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
  I/ Những nét chung :
  + Chính quyền độc tài phản động ở nhiều nước bị lật đổ .
  + Chính phủ dân tộc dân chủ nhân dân được thành lập , tiến hành nhiều cải cách tiến bộ
  ( Chi Lê ; Ni Ca Ga Oa )
  Cuộc đấu tranh của nhân dân Mĩ La Tinh thu được kết quả gì ?
  - Kết quả
  a- Về chính trị
  BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
  I/ Những nét chung :
  b - Công cuộc xây dựng và phát triển đất nước :
  Trong công cuộc xây dựng và phát triểnkinh tế mĩ La Tinh đã giành được những thắng lợi gì?
  -Thu được nhiều thắng lợi
  ( SGK)
  - Những năm 90 kinh tế gặp khó khăn thậm chí có lúc căng thẳng
  Những năm 90 tình hình kinh tế của các nước Mĩ La Tinh như thế nào ?
  BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
  I/ Những nét chung :
  II/Cu Ba - Hòn đảo anh hùng
  Có hình dạng như một con cá sấu , vươn dài trên vùng biển Ca ri bê.
  Rộng 111000km, số dân 11.3 triệu người
  II/Cu Ba - Hòn đảo anh hùng
  BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
  I/Những nét chung :
  a. Phong trào cách mạng :
  3-1952 Mĩ thiết lập chế độ độc tài Ba Ti Xta
  26 -7 -1953 Phi đen Cát x Tơ Rô lãnh đạo 135 thanh niên tấn công pháo đài Môn Ca Đa.
  Tình hình Cu Ba sau chiến tranh thế giới thứ hai ra sao ?
  Nhân dân Cu Ba đã phản đối lại chế độ đôc tài như thế nào ?
  Phi- den cátxtơrô sinh nam 1927T?i th? tr?n Mai-a- ri, phía b?c t?nh
  Ô-ri -en- tê. Trong một gia đình điền chủ
  II/Cu Ba - Hòn đảo anh hùng
  BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
  I/Những nét chung :
  a. Phong trào cách mạng :
  3-1952 Mĩ thiết lập chế độ độc tài Ba Ti Xta
  26 -7 -1953 Phi đen Cát x Tơ Rô lãnh đạo 135 thanh niên tấn công pháo đài Môn Ca Đa.
  => Mở đầu giai đoạn đấu tranh vũ trang ở Cu ba.Thổi bùng ngọn lửa đấu tranh trên toàn đảo
  II/Cu Ba - Hòn đảo anh hùng
  BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
  I/Những nét chung :
  a. Phong trào cách mạng :
  - 26 -7 -1953 Phi Đen cát xtơ rô lãnh đạo 135 thanh niên tấn công pháo đài Môn Ca Đa thổi bùng ngọn lửa đấu tranh trên toàn đảo

  - 11 -1956 Phi Đen cùng 81 đồng chí về nước tiếp tục chiến đấu
  - 1 -1 - 1959 chế độ độc tài bị lật đổ ,cách mạnh giành thắng lợi
  Cuộc đấu tranh bến bỉ
  của nhân Cu ba đã đạt
  Kết quả như thế nào ?

  Thu đươc nhiều thắng lợi ( Sgk )

  - 4 -1961 đánh bại cuộc xâm lược của Mĩ tại bờ biển Hi Rôn => Cu Ba tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội.
  II/Cu Ba - Hòn đảo anh hùng
  BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
  I/ Những nét chung :
  a. Phong trào cách mạng :
  Để xây dựng đất nước Cu Ba đã thực hiện những chính sách gì? Kết quả ?
  Sự kiện nào đựơc coi là quan trọng nhất của Cu Ba trong công cuộc bảo vệ đất nước ?
  b .Công cuộc xây dựng và bảo vệ
  đất nước :
  BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
  I/ Những nét chung :
  II/Cu Ba - Hòn đảo anh hùng
  - XD một nền công nghiệp với hệ thống cơ cấu các nghành hợp lý .
  - Nền nông nghiệp đa dạng
  - Giáo dục , y tế , văn hoá và thể thao phát tri?n mạnh mẽ
  Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội
  Cu Ba đã giành được những thắng lợi gì ?
  c -Thành tựu xây dựng CNXH :
  a- Phong trào cách mạng :
  b -Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước :
  BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
  BÀI TẬP
  TIẾT HỌC HÔM NAY ĐÃ KẾT THÚC
  CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
   
  Gửi ý kiến