Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài 7. Các nước Mĩ La-tinh

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Huệ (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:25' 08-11-2009
Dung lượng: 779.5 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC TP BUÔN MA THUỘT
TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI
Người thực hiện : Giáo viên Nguyễn Thị Huệ
Chúc mừng các em đến với tiết học hôm nay
LỊCH SỬ LỚP 9
BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
I/ Những nét chung :
II/Cu Ba - Hòn đảo anh hùng
a- Về chính trị :
b- Công cuộc xây dựng và phát triển đất nước :
a- Phong trào cách mạng :
b - Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước :
c - Thành tựu xây dựng CNXH :
Laø vuøng ñaát môùi, ñöôïc phaùt hieän theá kyû XV.Laø moät khu vöïc roäng lôùn traõi daøi töø Meâ- Hi- Coâ ôû Baéc Mó xuoáng Nam Mó
Thành phần dân cư đa dạng .
Đa số nhân dân nói tiếng Bồ Đào Nha.Phong trào giải phóng phát triển mạnh từ đầu thế kỷ XIX.
-Sau chiến tranh thế giới thứ nhất nhiều nước giành độc lập nhưng trở thành "sân sau" của Mĩ

- Sau chiến tranh thế giới hai : có nhiều biến động
1959 cách mạng Cu Ba thắng lợi

- Những năm 60 đến 80 trở thành " lục địa bùng cháy "
I/ Những nét chung :
BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
Thảo luận : Những biến động của Mĩ la Tinh sau chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai là gì?
a- Về chính trị :
Phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ La Tinh khác với ở Châu á, Châu Phi như thế nào ?
Vì sao những năm
60-80 Mĩ La Tinh được gọi là lục địa bùng cháy ?
BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
I/ Những nét chung :
+ Chính quyền độc tài phản động ở nhiều nước bị lật đổ .
+ Chính phủ dân tộc dân chủ nhân dân được thành lập , tiến hành nhiều cải cách tiến bộ
( Chi Lê ; Ni Ca Ga Oa )
Cuộc đấu tranh của nhân dân Mĩ La Tinh thu được kết quả gì ?
- Kết quả
a- Về chính trị
BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
I/ Những nét chung :
b - Công cuộc xây dựng và phát triển đất nước :
Trong công cuộc xây dựng và phát triểnkinh tế mĩ La Tinh đã giành được những thắng lợi gì?
-Thu được nhiều thắng lợi
( SGK)
- Những năm 90 kinh tế gặp khó khăn thậm chí có lúc căng thẳng
Những năm 90 tình hình kinh tế của các nước Mĩ La Tinh như thế nào ?
BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
I/ Những nét chung :
II/Cu Ba - Hòn đảo anh hùng
Có hình dạng như một con cá sấu , vươn dài trên vùng biển Ca ri bê.
Rộng 111000km, số dân 11.3 triệu người
II/Cu Ba - Hòn đảo anh hùng
BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
I/Những nét chung :
a. Phong trào cách mạng :
3-1952 Mĩ thiết lập chế độ độc tài Ba Ti Xta
26 -7 -1953 Phi đen Cát x Tơ Rô lãnh đạo 135 thanh niên tấn công pháo đài Môn Ca Đa.
Tình hình Cu Ba sau chiến tranh thế giới thứ hai ra sao ?
Nhân dân Cu Ba đã phản đối lại chế độ đôc tài như thế nào ?
Phi- den cátxtơrô sinh nam 1927T?i th? tr?n Mai-a- ri, phía b?c t?nh
Ô-ri -en- tê. Trong một gia đình điền chủ
II/Cu Ba - Hòn đảo anh hùng
BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
I/Những nét chung :
a. Phong trào cách mạng :
3-1952 Mĩ thiết lập chế độ độc tài Ba Ti Xta
26 -7 -1953 Phi đen Cát x Tơ Rô lãnh đạo 135 thanh niên tấn công pháo đài Môn Ca Đa.
=> Mở đầu giai đoạn đấu tranh vũ trang ở Cu ba.Thổi bùng ngọn lửa đấu tranh trên toàn đảo
II/Cu Ba - Hòn đảo anh hùng
BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
I/Những nét chung :
a. Phong trào cách mạng :
- 26 -7 -1953 Phi Đen cát xtơ rô lãnh đạo 135 thanh niên tấn công pháo đài Môn Ca Đa thổi bùng ngọn lửa đấu tranh trên toàn đảo

- 11 -1956 Phi Đen cùng 81 đồng chí về nước tiếp tục chiến đấu
- 1 -1 - 1959 chế độ độc tài bị lật đổ ,cách mạnh giành thắng lợi
Cuộc đấu tranh bến bỉ
của nhân Cu ba đã đạt
Kết quả như thế nào ?

Thu đươc nhiều thắng lợi ( Sgk )

- 4 -1961 đánh bại cuộc xâm lược của Mĩ tại bờ biển Hi Rôn => Cu Ba tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội.
II/Cu Ba - Hòn đảo anh hùng
BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
I/ Những nét chung :
a. Phong trào cách mạng :
Để xây dựng đất nước Cu Ba đã thực hiện những chính sách gì? Kết quả ?
Sự kiện nào đựơc coi là quan trọng nhất của Cu Ba trong công cuộc bảo vệ đất nước ?
b .Công cuộc xây dựng và bảo vệ
đất nước :
BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
I/ Những nét chung :
II/Cu Ba - Hòn đảo anh hùng
- XD một nền công nghiệp với hệ thống cơ cấu các nghành hợp lý .
- Nền nông nghiệp đa dạng
- Giáo dục , y tế , văn hoá và thể thao phát tri?n mạnh mẽ
Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội
Cu Ba đã giành được những thắng lợi gì ?
c -Thành tựu xây dựng CNXH :
a- Phong trào cách mạng :
b -Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước :
BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
BÀI TẬP
TIẾT HỌC HÔM NAY ĐÃ KẾT THÚC
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
 
Gửi ý kiến