Tim hai so khi biet tong va hieu


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: THHL
Người gửi: Đặng Anh Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:30' 11-11-2009
Dung lượng: 334.5 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Toán
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Toán
Giải bài toán theo tóm tắt sau:
2 häc sinh
32 häc sinh
?
Tóm tắt
Lớp 4A
Lớp 4B
2 häc sinh
32 häc sinh
?
Lớp 4A
Lớp 4B
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Toán
Giải bài toán theo tóm tắt sau:
2 häc sinh
32 häc sinh
?
Tóm tắt
Lớp 4A
Lớp 4B
Bài giải
Lớp 4B có số học sinh là:
32-2= 30 ( học sinh)
Đáp số : 30 học sinh
2 häc sinh
32 häc sinh
?
Lớp 4A
Lớp 4B
Bài giải
Lớp 4A có số học sinh là:
32+2= 34 ( học sinh)
Đáp số : 34 học sinh
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài toán: Tổng của hai số là 50. Hiệu của hai số là 10.Tìm hai số đó?
Số lớn
Số bé
10
50
Bài giải
Hai lần số bé là:
Số bé là:
Số lớn là:
Đáp số: Số lớn:30
Số bé:20
Số bé =
(Tổng-Hiệu):2
?
?
?
Tóm tắt
50-10=40
40:2=20
20+10= 30
Số bé là:
(50-10) :2 = 40
Số lớn= Số bé + Hiệu
(Số lớn = Tổng- Số lớn)
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài toán: Tổng của hai số là 50. Hiệu của hai số là 10.Tìm hai số đó?
Số lớn
Số bé
10
50
Bài giải
Hai lần số lớn là:
Số lớn là:
Số bé là:
Đáp số: Số lớn:30
Số bé:20
Số lớn =
(Tổng+Hiệu): 2
?
?
?
Tóm tắt
50+10=60
60:2=30
30-10=20
Số lớn là:
(50+10) :2 = 30
Số bé= Số lớn - Hiệu
(Số bé= Tổng - Số lớn)
60
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Toán
Số bé
Số bé =
(Tổng-Hiệu): 2
Số bé
Số lớn =
(Tổng+Hiệu): 2
Số lớn
Số lớn
Cách 1
Cách 2
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Số lớn= Số bé + Hiệu
(Số lớn = Tổng- Số lớn)
Số bé= Số lớn - Hiệu
(Số bé= Tổng - Số lớn)
?
?
?
?
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài 1
Tuổi bố:
Tuổi con:
58tuổi
?tuổi
?tuổi
38tuổi
Bài giải
Tuổi của con là:
(58 -38 ) :2= 10 (tuổi)
Tuổi của bố là:
10+38=48( tuổi)
Đáp số: bố 48 tuổi, con 10 tuổi
Bài giải
Tuổi của bố là:
(58 +38) : 2= 48(tuổi)
Tuổi của con là:
48-38 = 10( tuổi)
Đáp số: bố 48 tuổi, con 10 tuổi
Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?
Tóm tắt
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Toán
Một lớp học có 38 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?
Bài 2
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài 2
Trai:
Gái:
28 em
?em
?em
4 em
Bài giải
Số học sinh gái là:
(28- 4) :2 = 12 (em)
Số học sinh trai là:
28-12= 16(em)
Đáp số: 12học sinh gái,
16 học sinh trai
Bài giải
Số học sinh trai là:
(28-+4) :2=16 (em)
Số học sinh gái là:
16-4= 12(em)
Đáp số: 12học sinh gái
16 học sinh trai
Tóm tắt
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Nêu cách giải dạng toán bài Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó?
Số bé
Số bé =
(Tổng-Hiệu): 2
Số bé
Số lớn =
(Tổng+Hiệu): 2
Số lớn
Cách 1
Cách 2
Số lớn= Số bé + Hiệu
(Số lớn = Tổng- Số lớn)
Số bé= Số lớn - Hiệu
(Số bé= Tổng - Số lớn)
?
?
?
?
Số lớn
Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ!
Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi!