Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 17. Hô hấp

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tuấn-Thảo
  Người gửi: Phan Thị Thảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:48' 21-05-2008
  Dung lượng: 491.5 KB
  Số lượt tải: 96
  Số lượt thích: 0 người
  Man Hinh Cho
  Bai Cu
  BÀI CŨ:
  Viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp và nêu ý nghĩa của quá trình đó ?
  Khai Niem Ho Hap
  Tiết 14 : HÔ HẤP CÂY XANH VÀ LÊN MEN Ở VI SINH VẬT
  YẾM KHÍ
  I. Khái niệm về hô hấp tế bào:
  Khái niệm:
  Là quá trình phân giải chất hữu cơ đồng thời giải phóng năng lượng.
  Phương trình tổng quát:
  C6H12O6 + 6O2 ? 6CO2 + 6H2O + Năng lượng
  ? Bản chất của hô hấp tế bào:
  Co Che Ho Hap Te Bao 1
  II. Cơ chế của hô hấp tế bào.
  1. Hô hấp diễn ra ở mọi tế bào sống và ở mọi lúc.
  2. Nguyên liệu:
  3. Quá trình:
  chất hữu cơ (chủ yếu là Gluxít)
  So Do Tom Tat Qua Trinh Ho Hap Te Bao
  ATP
  Đường phân
  Glucozo ? 2 Axit
  Pyruvic
  NADH
  2 Axetyl
  CoA
  NADH
  FADH2
  TRYỀN ĐIỆN
  TỬ
  Ti Thể
  ATP
  ATP
  NADH
  SƠ ĐỒ TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÔ HẤP
  Co Che Ho Hap Te Bao 2
  II. Cơ chế của hô hấp tế bào.
  1. Hô hấp diễn ra ở mọi tế bào sống và ở mọi lúc.
  2. Nguyên liệu:
  3. Quá trình:
  a, Đường phân:
  Xảy ra ở tế bào chất.
  chất hữu cơ (chủ yếu là Gluxít)
  gồm 3 giai đoạn.
  Duong Phan
  Phương trình phản ứng
  Glucôzơ(6 cacbon)
  Fructô
  A2PG
  Co Che Ho Hap Te Bao 3
  II. Cơ chế của hô hấp tế bào.
  2. Nguyên liệu: chất hữu cơ (chủ yếu là Gluxít).
  3. Quá trình: gồm 3 gai đoạn.
  a, Đường phân:
  Xảy ra ở tế bào chất.
  b, Chu trình CREP:
  1. Hô hấp diễn ra ở mọi tế bào sống và ở mọi lúc.
  So Do Tom Tat Qua Trinh Ho Hap Te Bao
  ATP
  Đường phân
  Glucozo ? 2 Axit
  Pyruvic
  NADH
  2 Axetyl
  CoA
  NADH
  FADH2
  TRYỀN ĐIỆN
  TỬ
  Ti Thể
  ATP
  ATP
  NADH
  Co Che Ho Hap Te Bao 4
  II. Cơ chế của hô hấp tế bào.
  2. Nguyên liệu: chất hữu cơ (chủ yếu là Gluxít).
  3. Quá trình: gồm 3 gai đoạn.
  a, Đường phân:
  Xảy ra ở tế bào chất.
  b, Chu trình CREP:
  Xảy ra ở ti thể
  1. Hô hấp diễn ra ở mọi tế bào sống và ở mọi lúc.
  CREP
  Phương trình phản ứng
  Co Che Ho Hap Te Bao 5
  II. Cơ chế của hô hấp tế bào.
  2. Nguyên liệu: chất hữu cơ (chủ yếu là Gluxít).
  3. Quá trình: gồm 3 gai đoạn.
  a, Đường phân:
  Xảy ra ở tế bào chất.
  b, Chu trình CREP:
  Xảy ra ở ti thể
  1. Hô hấp diễn ra ở mọi tế bào sống và ở mọi lúc.
  Duong Phan - CREP
  Co Che Ho Hap Te Bao 6
  c, Chuỗi truyền điện tử và tổng hợp ATP.
  II. Cơ chế của hô hấp tế bào.
  2. Nguyên liệu: chất hữu cơ (chủ yếu là Gluxít).
  3. Quá trình: gồm 3 gai đoạn.
  a, Đường phân:
  Xảy ra ở tế bào chất.
  b, Chu trình CREP:
  Xảy ra ở ti thể
  1. Hô hấp diễn ra ở mọi tế bào sống và ở mọi lúc.
  So Do Tom Tat Qua Trinh Ho Hap Te Bao
  ATP
  Đường phân
  Glucozo ? 2 Axit
  Pyruvic
  NADH
  2 Axetyl
  CoA
  NADH
  FADH2
  TRYỀN ĐIỆN
  TỬ
  Ti Thể
  ATP
  ATP
  NADH
  Co Che Ho Hap Te Bao 7
  c, Chuỗi truyền điện tử và tổng hợp ATP.
  II. Cơ chế của hô hấp tế bào.
  2. Nguyên liệu: chất hữu cơ (chủ yếu là Gluxít).
  3. Quá trình: gồm 3 gai đoạn.
  a, Đường phân:
  Xảy ra ở tế bào chất.
  b, Chu trình CREP:
  Xảy ra ở ti thể
  1. Hô hấp diễn ra ở mọi tế bào sống và ở mọi lúc.
  Hoan Thien So Do
  ATP
  Đường phân
  Glucozo ? 2 Axit
  Pyruvic
  NADH
  2 Axetyl
  CoA
  NADH
  FADH2
  TRYỀN ĐIỆN
  TỬ
  Ti Thể
  ATP
  ATP
  2
  6
  34
  2
  2
  2
  38 ATP
  NADH
  2
  Co Che Ho Hap Te Bao 8
  c, Chuỗi truyền điện tử và tổng hợp ATP.
  II. Cơ chế của hô hấp tế bào.
  2. Nguyên liệu: chất hữu cơ (chủ yếu là Gluxít).
  3. Quá trình: gồm 3 gai đoạn.
  a, Đường phân:
  Xảy ra ở tế bào chất.
  b, Chu trình CREP:
  Xảy ra ở ti thể
  1. Hô hấp diễn ra ở mọi tế bào sống và ở mọi lúc.
  ? Tổng năng lượng giải phóng: 4ATP + 34ATP = 38 ATP.
  SO DO
  LIPÍT
  GLUXÍT
  PRÔTÊIN
  AXÍT BÉO
  ĐƯỜNG ĐƠN
  AXÍT AMIN
  AXÍT PYRUVIC
  AXETIN
  COENZIM A
  H2O
  C4
  C6
  C5
  CO2
  ĐƯỜNG PHÂN
  Chu trình CREP
  Tom Luoc
  Tóm lại
  ? Hô hấp tế bào là một quá trình chuyển hóa năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ.
  ?
  Năng lượng ATP
  ? Hô hấp tế bào có 3 giai đoạn chính :
  ? Đường phân.
  ? Chu trình CREP.
  ? Chuỗi truyền điện tử.
  So Do
  Đường phân
  Axít pyruvic
  6CO2 + 6H2O + 674 KCal
  Không có Oxy
  ?
  Glucô
  B. LEN MEN
  B. SỰ LÊN MEN Ở VI SINH VẬT YẾM KHÍ.
  1. Khái niệm:
  Một số sinh vật chuyển hóa Glucô tạo năng lượng nhưng không cần Oxy gọi là lên men.
  2. Các nhóm vi sinh vật lên men:
  a. Lên men rượu:
  b. Lên men lắc tíc:
  Ho Hap Cay Xanh
  A. HÔ HẤP Ở CÂY XANH
  I. Khái niệm về hô hấp.
  1. Khái niệm
  2.Phương trình tổng quát
  3. Bản chất của hô hấp tế bào
  II. Cơ chế hô hấp:
  1. Diễn ra trong các tế bào sống ở mọi lúc.
  2. Nguyên liệu.
  3. Quá trình:
  gồm 3 gai đoạn.
  a, Đường phân.
  b, Chu trình CREP.
  c, Chuổi truyền điện tử và tổng hợp ATP.
  B. LÊN MEN.
  1. Lên men rượu
  2. Lên men Lắctíc
  HÔ HẤP CÂY XANH VÀ LÊN MEN Ở VI SINH VẬT YẾM KHÍ
  Cung Co
  Củng cố:
  Sự giống và khác nhau giữa quang hợp và hô hấp ở thực vật bậc cao ?
  Mối liên quan giữa hai quá trình đó ?
  - Trong tế bào chứa lục lạp.
  - Trong tất cả các tế bào sống.
  - Ngoài ánh sáng.
  - Cả ngày và đêm.
  - CO2 và H2O.
  - Chủ yếu là Glucô.
  - Chất hữu cơ, oxy.
  - CO2 , H2O, năng lượng.
  - Tích lũy năng lượng, biến quang năng thành hoá năng trong hợp chất hữu cơ.
  - Giải phóng năng lượng, biến hóa năng trong hợp chất hữu cơ thành năng lượng dễ sử dụng: ATP.
  Moi Lien Quan
  Mối liên quan
  Bai Tap Ve Nha
  BÀI TẬP VỀ NHÀ
  2. Lập bảng so sánh hô hấp và lên men.
  3. Đọc trước bài sự trao đổi chất ở sinh vật dị dưỡng.
  (^_^)
  The End
  Protec Click 1st
  Warring - Protec Click 2nd
  Avatar

  hơ hơ ... bài này gửi lộn địa chỉ rồi bạn ơi!

   

  Avatar
  :) lở nhầm rồi giờ tính sao ta
  Avatar
  Bạn nhấp vào nút "chỉnh sửa" phía trên bài giảng, nhập lại mục Môn học, lưu.
   
  Gửi ý kiến