Hinh hoc 7 tiet 68


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Diệp Thanh Toàn (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:00' 19-11-2009
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
Ôn tập cuối năm
Bài tập 1 – SGK trang 91
Cho điểm M và hai đường thẳng a, b không song song với nhau.
a) Vẽ đường thẳng MH vuông góc với a (Ha), MK vuông góc với b (Kb). Nêu cách vẽ.
b) Qua M vẽ đường thẳng xx’ song song với a và đường thẳng yy’ song song với b. Nêu cách vẽ.
c) Viết tên các cặp góc bằng nhau, bù nhau.
Bài tập 1 – SGK trang 91
H
Bài tập 1 – SGK trang 91
H
K
Bài tập 1 – SGK trang 91
H
K
x
x’
Bài tập 1 – SGK trang 91
H
K
x
x’
Bài tập 2 – SGK trang 91
Xem hình vẽ sau:
a) Giải thích vì sao a//b
b) Tính số đo góc NQP
Bài tập 3 – SGK trang 91
Xem hình vẽ sau: cho biết a//b, CÂ=440 , DÂ=1320. Tính số đo góc COD
Bài tập 3 – SGK trang 91
Xem hình vẽ sau: cho biết a//b, CÂ=440 , DÂ=1320. Tính số đo góc COD
Bài tập 4 – SGK trang 92
Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy. Đường trung trực của đoạn thẳng OA cắt Ox ở D, đường trung trực của đoạn thẳng OB cắt Oy ở E. Gọi C là giao điểm của hai đường trung trực đó. Chứng minh rằng:
a) CE = OD b) CE  CD
c) CA = CB d) CA // DE
e) Ba điểm A, B, C thẳng hàng
Bài tập 4 – SGK trang 92
D
E
Bài tập 4 – SGK trang 92
Bài tập 4 – SGK trang 92
Bài tập 4 – SGK trang 92
Bài tập 4 – SGK trang 92
Bài tập 4 – SGK trang 92