bai 27 , che do phong kien nha nguyen lich su 7 cuc hay


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đàm Ngọc Toại
Ngày gửi: 22h:16' 25-11-2009
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
THĂM LỚP 7/7
GV ĐÀM NGỌC TOẠI
TRƯỜNG THCS NGHĨA TRUNG-BÙ ĐĂNG -BP
BÀI TẬP KIỂM TRA
* Hỏi: Quang Trung đã có những biện pháp gì để khôi phục kinh tế, ổn định xã hội, phát triển văn hóa dân tộc?
Trả lời:
Về nông nghiệp: ban hành chiếu khuyến nông, giảm tô thuế.
Về công thương nghiệp: giảm thuế, mở cửa ải thông thương chợ búa
Văn hóa giáo dục: ban chiếu lập học, đề cao chữ Nôm, lập viện Sùng chính
CHƯƠNG VI:
VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX
BÀI 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN
TIẾT 62: I - TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ
1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền
Sau khi Quang Trung mất Quang Toản không đủ khả năng gánh vác việc nước . Nguyễn Ánh đã có hành động gì?
6-1801
Gia Định
Quy Nhơn
Phú Xuân
Bắc Giang
1790
1802
6/1801
THẢO LUẬN THEO BÀN
* Nhà Nguyễn đã thực hiện những chính sách để củng cố chế độ phong kiến tập quyền:
+ Dãy 1: Về hành chính
+ Dãy 2: Về luật pháp và quân đội
+ Dãy 3:Về đối ngoại
1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền
Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long.
chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô
-Lên ngôi Hoàng đế năm 1806
a) Về hành chính
Kinh thành Phú Xuân
Nhà Nguyễn lập lại chế độ
phong kiến tập quyền
Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long.
chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô
-Lên ngôi Hoàng đế năm 1806
a) Về hành chính
Củng cố chế độ phong kiến tập quyền
Năm 1831-1832 chia nước ta thành 30 tỉnh
và 1 phủ trực thuộc
Phủ Thừa Thiên
1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền
Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long.
chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô.
-Lên ngôi Hoàng đế năm 1806
a) Về hành chính
Năm 1815, nhà Nguyễn ban hành bộ Hoàng triều
luật lệ ( luật Gia Long )
b) Về luật pháp
c) Về quân đội
Chia nước ta thành 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc
Củng cố chế độ phong kiến tập quyền
Tăng cường củng cố lục lượng quân đội
Quan võ thời Nguyễn
Lính cận vệ thời Nguyễn
1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền
Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long.
chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô
-Lên ngôi Hoàng đế năm 1806
a) Về hành chính
Năm 1815, nhà Nguyễn ban hành bộ Hoàng triều luật lệ
(luật Gia Long)
b) Về luật pháp
c) Về quân đội
Naêm 1831-1832 chia nước ta thành 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc
Củng cố chế độ phong kiến tập quyền
Tăng cường củng cố lục lượng quân đội
d) Về đối ngoại
Thần phục nhà Thanh, khước từ phương Tây
1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền
2. Kinh tế dưới triều Nguyễn
a) Về nông nghiệp
- Chú trọng khai hoang, lập ấp, thực hiện chế độ quân điền
- Không quan tâm công tác thuỷ lợi, thiên tai, mất mùa liên tiếp xảy ra, nạn tham nhũng phổ biến.
=> Đời sống nông dân vô cùng khổ cực
b) Về thủ công nghiệp
- Bước đầu được phát triển nhưng đã bị kìm hãm
Tình hình kinh tế nước đầu thế kỉ XIX như thế nào? Triều đình nhà Nguyễn đã có biện pháp gì?
Công cuộc khai hoang có tác dụng gì?
Tại sao diện tích canh tác tăng , mà vẫn còn tình trạng dân lưu vong?
Thời Nguyễn có quan tâm đến đê điều không? Tại sao?
Tình hình thủ công nghiệp nước ta dưới thời Nguyễn như thế nào? Tại sao?
1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền
2. Kinh tế dưới triều Nguyễn
a) Về nông nghiệp
b) Về thủ công nghiệp
- Bước đầu được phát triển nhưng đã bị kìm hãm
c) Về thương nghiệp
Nội thương:
Ngoại thương
Tình hình thương nghiệp như thế nào?
Thương cảng Hội An
1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền
2. Kinh tế dưới triều Nguyễn
a) Về nông nghiệp
b) Về thủ công nghiệp
- Bước đầu được phát triển nhưng đã bị kìm hãm
c) Về thương nghiệp
- Nội thương: buôn bán phát triển
- Ngoại thương: hạn chế buôn bán với người phương Tây
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
2
3
4
5
6
7
8
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn như thế nào?
- Diễn biến, kết quả, ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa của nông dân thời Nguyễn
+ Khởi nghĩa Phan Bá Vành
+ Khởi nghĩa Nông Văn Vân
+ Khởi nghĩa Lê Văn Khôi
+ Khởi nghĩa Cao Bá Quát

TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
CHÚC THẦY CÔ SỨC KHOẺ, CÁC EM HỌC TẬP TỐT