Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Chương II. §9. Quy tắc chuyển vế

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đoàn Văn Luận
  Ngày gửi: 10h:46' 05-12-2009
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 871
  Số lượt thích: 0 người
  Số học 6
  Tiết 59
  Quy tắc chuyển vế
  Kiểm tra bài cũ
  Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu "+", bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu "-" ?
  Bài tập: Tính hợp lý
  ( 35 + 67) + ( 234 - 67 - 35)
  (2007 - 15 + 88) - ( - 15 + 88)
  Giải
  ( 35 + 67 ) + ( 234 - 67 - 35)
  = 35 + 67 + 234 - 67 - 35
  = 35 - 35 + 67 - 67 + 234
  = 0 + 0 + 234
  = 234
  (- 2007 - 15 + 88) - ( - 15 + 88)
  = - 2007 - 15 + 88 + 15 - 88
  = 15 - 15 + 88 - 88 - 2007
  = 0 + 0 - 2007
  = - 2007
  Tiết 59
  § 9. Quy t¾c chuyÓn vÕ
  1. Tính chất của đẳng thức:
  ?1
  Từ hình 50 dưới đây ta có thể rút ra nhận xét gì ?
  Nếu a = b thì a + c = b + c
  Nếu a + c = b + c thì a = b
  Nếu a = b thì b = a
  2. Ví dụ:
  Tìm số nguyên x, biết: x - 2 = - 3
  Giải
  x - 2 = - 3
  x - 2 = - 3
  x = - 3 + 2
  x = - 1
  ?2
  Tìm số nguyên x, biết: x + 4 = - 2
  Giải
  x + 4 = - 2
  x + 4 + (- 4) = - 2 + (- 4)
  x = - 2 + (- 4)
  x = - 6
  Tiết 59
  § 9. Quy t¾c chuyÓn vÕ
  1. Tính chất của đẳng thức:
  + 2
  + 2
  2. Ví dụ:
  Tìm số nguyên x, biết: x - 2 = - 3
  Giải
  x - 2 = - 3
  x - 2 = - 3
  x = - 3 + 2
  x = - 1
  ?2
  Tìm số nguyên x, biết: x + 4 = - 2
  Giải
  x + 4 = - 2
  x + 4 + (- 4) = - 2 + (- 4)
  x = - 2 + (- 4)
  x = - 6
  Tiết 59
  § 9. Quy t¾c chuyÓn vÕ
  1. Tính chất của đẳng thức:
  + 2
  + 2
  2. Ví dụ:
  3. Quy tắc chuyển vế:
  Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "-" và dấu "-" đổi thành dấu "+"
  * Ví dụ: Tìm số nguyên x, biết:
  a) x - 2 = - 6
  b) x - (- 4) = 1
  Giải
  a) x - 2 = - 6
  x = - 6
  x = - 4
  b) x - (- 4) = 1
  x + 4 = 1
  x = 1
  x = - 3
  Tiết 59
  § 9. Quy t¾c chuyÓn vÕ
  1. Tính chất của đẳng thức:
  2
  +
  4
  -
  ?3
  Tìm số nguyên x, biết: x + 8 = (- 5) + 4
  Giải
  x + 8 = (- 5) + 4
  x + 8 = - 1
  x = - 1 - 8
  x = - 9
  Gọi x là hiệu của a và b. Ta có x = a - b
  áp dụng quy tắc chuyển vế:
  Ngược lại nếu có: x + b = a
  Vậy hiệu (a - b) là một số x mà khi lấy x cộng với b sẽ được a hay phép trừ là phép toán ngược của phép cộng
  Theo quy tắc chuyển vế thì x = a - b
  x + b = a
  Bài 61 ( SGK/87)
  Tìm số nguyên x, biết:
  a) 7 - x = 8 - (- 7)
  b) x - 8 = ( - 3) - 8
  Giải
  a) 7 - x = 8 - (- 7)
  7 - x = 8 + 7
  - x = 8
  x = - 8
  b) x - 8 = ( - 3) - 8
  x - 8 = - 3 - 8
  x = - 3
  (cộng hai vế với -7)
  (cộng hai vế với 8)
  Bài 64 (SGK/87)
  Cho a ? Z. Tìm số nguyên x, biết:
  a) a + x = 5
  b) a - x = 2
  Giải
  a) a + x = 5
  x = 5 - a
  b) a - x = 2
  a - 2 = x
  x = a - 2
  Bài tập: Các phép biến đổi sau đúng hay sai, giải thích
  x
  x
  x
  x
  Bài tập: Các phép biến đổi sau đúng hay sai, giải thích
  x
  x
  x
  x
  2. Ví dụ:
  3. Quy tắc chuyển vế:
  Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "-" và dấu "-" đổi thành dấu "+"
  * Ví dụ: Tìm số nguyên x, biết:
  a) x - 2 = - 6
  b) x - (- 4) = 1
  Giải
  a) x - 2 = - 6
  x = - 6 + 2
  x = - 4
  b) x - (- 4) = 1
  x + 4 = 1
  x = 1 - 4
  x = - 3
  ?3
  Tìm số nguyên x, biết: x + 8 = (- 5) + 4
  Giải
  x + 8 = (- 5) + 4
  x + 8 = - 1
  x = - 1 - 8
  x = - 9
  Tiết 59
  § 9. Quy t¾c chuyÓn vÕ
  1. Tính chất của đẳng thức:
  Hướng dẫn về nhà
  Học thuộc tính chất đẳng thức, quy tắc chuyển vế
  Làm bài tập số 62, 63, 65, 66 (SGK/87)
  No_avatarf

  cung dc

  No_avatar

  Không biết ngượngKhông biết ngượng

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng