Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chương II. §9. Quy tắc chuyển vế

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đoàn Văn Luận
  Ngày gửi: 10h:46' 05-12-2009
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 872
  Số lượt thích: 0 người
  Số học 6
  Tiết 59
  Quy tắc chuyển vế
  Kiểm tra bài cũ
  Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu "+", bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu "-" ?
  Bài tập: Tính hợp lý
  ( 35 + 67) + ( 234 - 67 - 35)
  (2007 - 15 + 88) - ( - 15 + 88)
  Giải
  ( 35 + 67 ) + ( 234 - 67 - 35)
  = 35 + 67 + 234 - 67 - 35
  = 35 - 35 + 67 - 67 + 234
  = 0 + 0 + 234
  = 234
  (- 2007 - 15 + 88) - ( - 15 + 88)
  = - 2007 - 15 + 88 + 15 - 88
  = 15 - 15 + 88 - 88 - 2007
  = 0 + 0 - 2007
  = - 2007
  Tiết 59
  § 9. Quy t¾c chuyÓn vÕ
  1. Tính chất của đẳng thức:
  ?1
  Từ hình 50 dưới đây ta có thể rút ra nhận xét gì ?
  Nếu a = b thì a + c = b + c
  Nếu a + c = b + c thì a = b
  Nếu a = b thì b = a
  2. Ví dụ:
  Tìm số nguyên x, biết: x - 2 = - 3
  Giải
  x - 2 = - 3
  x - 2 = - 3
  x = - 3 + 2
  x = - 1
  ?2
  Tìm số nguyên x, biết: x + 4 = - 2
  Giải
  x + 4 = - 2
  x + 4 + (- 4) = - 2 + (- 4)
  x = - 2 + (- 4)
  x = - 6
  Tiết 59
  § 9. Quy t¾c chuyÓn vÕ
  1. Tính chất của đẳng thức:
  + 2
  + 2
  2. Ví dụ:
  Tìm số nguyên x, biết: x - 2 = - 3
  Giải
  x - 2 = - 3
  x - 2 = - 3
  x = - 3 + 2
  x = - 1
  ?2
  Tìm số nguyên x, biết: x + 4 = - 2
  Giải
  x + 4 = - 2
  x + 4 + (- 4) = - 2 + (- 4)
  x = - 2 + (- 4)
  x = - 6
  Tiết 59
  § 9. Quy t¾c chuyÓn vÕ
  1. Tính chất của đẳng thức:
  + 2
  + 2
  2. Ví dụ:
  3. Quy tắc chuyển vế:
  Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "-" và dấu "-" đổi thành dấu "+"
  * Ví dụ: Tìm số nguyên x, biết:
  a) x - 2 = - 6
  b) x - (- 4) = 1
  Giải
  a) x - 2 = - 6
  x = - 6
  x = - 4
  b) x - (- 4) = 1
  x + 4 = 1
  x = 1
  x = - 3
  Tiết 59
  § 9. Quy t¾c chuyÓn vÕ
  1. Tính chất của đẳng thức:
  2
  +
  4
  -
  ?3
  Tìm số nguyên x, biết: x + 8 = (- 5) + 4
  Giải
  x + 8 = (- 5) + 4
  x + 8 = - 1
  x = - 1 - 8
  x = - 9
  Gọi x là hiệu của a và b. Ta có x = a - b
  áp dụng quy tắc chuyển vế:
  Ngược lại nếu có: x + b = a
  Vậy hiệu (a - b) là một số x mà khi lấy x cộng với b sẽ được a hay phép trừ là phép toán ngược của phép cộng
  Theo quy tắc chuyển vế thì x = a - b
  x + b = a
  Bài 61 ( SGK/87)
  Tìm số nguyên x, biết:
  a) 7 - x = 8 - (- 7)
  b) x - 8 = ( - 3) - 8
  Giải
  a) 7 - x = 8 - (- 7)
  7 - x = 8 + 7
  - x = 8
  x = - 8
  b) x - 8 = ( - 3) - 8
  x - 8 = - 3 - 8
  x = - 3
  (cộng hai vế với -7)
  (cộng hai vế với 8)
  Bài 64 (SGK/87)
  Cho a ? Z. Tìm số nguyên x, biết:
  a) a + x = 5
  b) a - x = 2
  Giải
  a) a + x = 5
  x = 5 - a
  b) a - x = 2
  a - 2 = x
  x = a - 2
  Bài tập: Các phép biến đổi sau đúng hay sai, giải thích
  x
  x
  x
  x
  Bài tập: Các phép biến đổi sau đúng hay sai, giải thích
  x
  x
  x
  x
  2. Ví dụ:
  3. Quy tắc chuyển vế:
  Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "-" và dấu "-" đổi thành dấu "+"
  * Ví dụ: Tìm số nguyên x, biết:
  a) x - 2 = - 6
  b) x - (- 4) = 1
  Giải
  a) x - 2 = - 6
  x = - 6 + 2
  x = - 4
  b) x - (- 4) = 1
  x + 4 = 1
  x = 1 - 4
  x = - 3
  ?3
  Tìm số nguyên x, biết: x + 8 = (- 5) + 4
  Giải
  x + 8 = (- 5) + 4
  x + 8 = - 1
  x = - 1 - 8
  x = - 9
  Tiết 59
  § 9. Quy t¾c chuyÓn vÕ
  1. Tính chất của đẳng thức:
  Hướng dẫn về nhà
  Học thuộc tính chất đẳng thức, quy tắc chuyển vế
  Làm bài tập số 62, 63, 65, 66 (SGK/87)

  No_avatarf

  cung dc

  No_avatar

  Không biết ngượngKhông biết ngượng

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng