Tiết 51 Độ dài cung tròn đường tròn


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phanphung83 (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:30' 13-12-2009
Dung lượng: 82.9 KB
Số lượt tải: 225
Số lượt thích: 0 người
Nói độ “dài đường tròn bằng ba lần đường kính của nó” thi đúng hay sai?
Tiết 51 Thứ 3 ngày 20 tháng 3 năm 2007
Độ dài đường tròn, cung tròn
1. Công thức tính độ dài đường tròn.

Tiết 51 Thứ 3 ngày 20 tháng 3 năm 2007
Độ dài đường tròn, cung tròn
1. Công thức tính độ dài đường tròn.

Công thức tính độ dài đường tròn:
Với C là độ dài đường tròn bán kính R
d = 2R là độ dài đường kính
? Hãy viết công thức tính độ dài đường tròn theo đường kính d và bán kính R
Tiết 51 Thứ 3 ngày 20 tháng 3 năm 2007
Độ dài đường tròn, cung tròn
1. Công thức tính độ dài đường tròn.
Số pi: Người ta đã tính được số pi với hàng tỉ chữ số thập phân, đây là giá trị gần đúng của số pi với 31 chữ số thập phân đằng sau dấu phẩy.
Tiết 51 Thứ 3 ngày 20 tháng 3 năm 2007
Độ dài đường tròn, cung tròn
1. Công thức tính độ dài đường tròn.
Bài 65 (SGK- trang 94) Lấy giá trị gần đúng của pi là 3,14, hãy điền vào các ô trống trong bảng sau (ddn vị độ dài: cm, là tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)
Tiết 51 Thứ 3 ngày 20 tháng 3 năm 2007
Độ dài đường tròn, cung tròn
1. Công thức tính độ dài đường tròn.
2. Công thức tính độ dài cung tròn.
?2 Hãy điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống (...) trong dãy lập luận sau:
Tiết 51 Thứ 3 ngày 20 tháng 3 năm 2007
Độ dài đường tròn, cung tròn
1. Công thức tính độ dài đường tròn.
2. Công thức tính độ dài cung tròn.

Tiết 51 Thứ 3 ngày 20 tháng 3 năm 2007
Độ dài đường tròn, cung tròn
1. Công thức tính độ dài đường tròn.
2. Công thức tính độ dài cung tròn.
Bài 67 (SGK – trang 95) Lấy giá trị gần đúng của là 3,14, hãy điền vào ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất và đến độ)
Tiết 51 Thứ 3 ngày 20 tháng 3 năm 2007
Độ dài đường tròn, cung tròn
Hướng dẫn về nhà:
Nghiên cứu kĩ kiến thức, xem và xây dựng lại hai công thức tính độ dài đường tròn và cung tròn.
Làm bài tập 66, 68, 69 (SGK – trang 95).
Áp dụng các công thức để tính độ dài đường tròn, cung tròn trong thực tiễn như đường đi của bánh xe sau một vòng, một số vòng... hay tính đường kính của các vật hình tròn qua việc đo chu vi của nó.