Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  chương trình TLV THPT 2009

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Trương Thị Hồng Nhung
  Ngày gửi: 20h:24' 03-01-2010
  Dung lượng: 151.0 KB
  Số lượt tải: 43
  Số lượt thích: 0 người
  B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT
  I. LỚP 10
  HỌC KÌ I.
  Viết bài làm văn số 1: cảm nghĩ về một hiện tượng
  đời sống (hoặc một tác phẩm văn học.)
  Lập dàn ý bài văn tự sự
  Trả bài làm văn số 1
  Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự
  Viết bài làm văn số 2: văn tự sự
  B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT
  I. LỚP 10
  HỌC KÌ I.
  Trả bài làm văn số 2
  Tóm tắt văn bản tự sự
  Viết bài làm văn số 3: văn tự sự
  Trình bày một vấn đề
  Trả bài làm văn số 3
  Các hình thức kết cấu của văn bản thuỵết minh
  Lập dàn ý bài văn thuyết minh
  B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT
  I. LỚP 10
  2. HỌC KÌ II.
  Viết bài làm văn số 4: văn thuyết minh
  Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh
  Trả bài làm văn số 4
  Viết bài làm văn số 5: văn thuyết minh
  Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh
  Tóm tắt văn bản thuyết minh
  Trả bài làm văn số 5:
  Viết bài làm văn số 6: văn thuyết minh văn học
  B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT
  I. LỚP 10
  2. HỌC KÌ II.
  Lập dàn ý bài văn nghị luận
  Lập luận trong văn nghị luận
  Trả bài làm văn số 6
  Viết bài làm văn số 7: văn nghị luận
  Luyện tập viết đoạn văn nghị luận
  Viết quảng cáo
  Trả bài làm văn số 7

  B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT


  I. LỚP 11
  HỌC KÌ I.
  Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
  Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận.
  Thao tác lập luận phân tích
  Luyện tập thao tác lập luận phân tích
  Trả bài làm văn số 1
  Viết bài làm văn số 2: nghị luận văn học (bài
  làm ở nhà)
  Trả bài làm văn số 2
  Thao tác lập luận so sánh.

  B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT
  I. LỚP 11
  HỌC KÌ I.
  Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học
  Luyện tập thao tác lập luận so sánh
  Luyện tập vậncdụng kết hợp các thao tác lập
  luận phân tích và so sánh
  Trả bài làm văn số 3
  Bản tin
  Luyện tập viết bản tin.
  Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
  Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
  B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT
  I. LỚP 11
  HỌC KÌ II.
  Viết bài làm văn số 5: nghị luận văn học
  Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
  Trả bài làm văn số 5
  Viết bài làm văn số 6: nghị luận xã hội
  Tiểu sử tóm tắt
  Trả bài làm văn số 6
  Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt
  Thao tác lập luận bình luận
  Luyện tập thao tác lập luận bình luận
  B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT
  I. LỚP 11
  HỌC KÌ II.
  Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
  Tóm tắt văn bản nghị luận
  Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
  Ôn tập phần làm văn
  Kiểm tra tổng hợp cuối năm
  Trả bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm

  B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT
  LỚP 12
  I.1. HỌC KÌ I.
  Nghị luận về một tư tưởng đạo lý
  Viết bài làm văn số 1: nghị luận xã hội
  Nghị luận về một hiện tượng đời sống
  Trả bài làm văn số 1
  Viết bài làm văn số 2: nghị luận xã hội (bài làm
  ở nhà)
  Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
  Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
  Trả bài làm văn số 2
  B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT
  I. LỚP 12
  I.1. HỌC KÌ II
  Phát biểu theo chủ đề
  Viết bài làm văn số 3: nghị luận văn học
  Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức
  biểu đạt trong văn nghị luận
  L. tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
  Trả bài làm văn số 3
  Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
  Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
  B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT
  I. LỚP 12
  HỌC KÌ II.
  Viết bài làm văn số 5: nghị luận văn học
  N. luận về 1 tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.
  Trả bài làm văn số 5.
  Viết bài làm văn số 6: nghị luận văn học (bài làm
  ở nhà)
  Thực hành về hàm ý
  Thực hành về hàm ý (tiếp theo)
  Thực hành kỹ năng mở bài, kết bài trong văn
  nghị luận.
  B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT
  I. LỚP 12
  HỌC KÌ II.
  Trả bài làm văn số 6.
  Diễn đạt trong văn nghị luận
  Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)
  Phát biểu tự do
  Văn bản tổng kết
  Ôn tập phần Làm văn

  Cho
  t?m
  Bi?t,
  h?n
  g?p
  l?i
   
  Gửi ý kiến