Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Các bài Luyện tập

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Tuyên
  Ngày gửi: 11h:51' 06-01-2010
  Dung lượng: 921.5 KB
  Số lượt tải: 91
  Số lượt thích: 0 người
  GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
  1
  nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
  GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
  2
  Tiết 47 – Cung chứa góc
  LUYỆN TẬP
  GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
  3
  Hình minh họa 1
  Hình minh họa 2
  Câu 1: Phát biểu quỹ tích cung chứa góc?
  Câu 2: Nếu góc AMB = 900 thì quỹ tích của điểm M là gì?
  Câu 3: Hãy nêu các bước giải một bài toán dựng hình ?
  GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
  4
  Bước 1: Phân tích.
  Bước 2 : Cách dựng.
  Bước 3: Chứng minh
  ( phần thuận, phần đảo)
  Bước 4: kết luận.
  Giải toán dựng hình:
  BÀI SỐ 49:(SGK Tr87)
  Dựng tam giác ABC.
  Biết BC = 6cm, góc A = 400 và đường cao AH = 4 cm.
  400
  A
  B
  C
  6cm
  4cm
  H
  GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
  5
  BÀI SỐ 49:(SGK Tr87)
  Bước 1.Phân tích:
  Giả sử tam giác ABC đã dựng được, với: BC = 6cm, góc A = 40 và đường cao AH = 4 cm.
  Khi đó: * cạnh BC = 6cm dựng được ngay.
  * Dựng đỉnh A phải thỏa mãn điều kiện:
  Đỉnh A phải nhìn BC không đổi dưới một góc bằng 400 và cách BC một khoảng bằng 4cm.
  ( Có nghĩa A phải nằm trên cung chứa góc 400 vẽ trên BC và A phải nằm trên đường thẳng xy // BC, cách BC là 4cm.)
  GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
  6
  BÀI SỐ 49:(SGK Tr87)
  Bước 2 Cách dựng:
  -Dựng đoạn thẳng BC = 6cm.
  - Dựng cung chứa góc 400 trên đoạn thẳng BC.
  -Nối AB, AC, A’B, A’C Ta được 2 tam giác A’BC là tam giác cần dựng.

  -Dựng đường thẳng xy // BC, cách BC 4cm, xy cắt cung chứa góc tại A và A’.
  B
  C
  O
  400
  x
  y
  A
  A’
  Bước 3 :Chứng minh:
  Theo cách dựng tam giác ABC.Thỏa mãn
  BC = 6cm, góc A = 400 , AH = 4 cm.
  Bước 4 :Kết luận:
  Dựng được hai tam giác ABC, A’BC thỏa mãn yêu cầu của bài toán.
  H
  K
  I
  4cm
  4cm
  GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
  7
  BÀI SỐ 51:(SGK Tr87)
  B
  C
  O
  I
  H
  Cho I,O lần lượt là tâm đường trong nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC với góc A = 600. Gọi H là giao điểm của các đường cao BB’ và CC’. Chứng minh các điểm : B, C, O, H, I cùng thuộc đường tròn.
  GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
  8
  BÀI SỐ 51:(SGK Tr87)
  GT:
  KL:
  Cho I là tâm đường trong nội tiếp ABC
  O là tâm đường tròn ngoại tiếp ABC,
  H là giao điểm của các đường cao BB’ và CC’.
  CM: điểm B, C, O, H, I cùng thuộc đường tròn.
  Hãy nêu giả thiết kết luận của bài toán?
  A
  B
  C
  600
  I
  Tìm góc BIC:?
  ABC có :
  GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
  9
  BÀI SỐ 51:(SGK Tr87)
  GT:
  KL:
  Cho I là tâm đường trong nội tiếp ABC
  O là tâm đường tròn ngoại tiếp ABC,
  H là giao điểm của các đường cao BB’ và CC’.
  CM: điểm B, C, O, H, I cùng thuộc đường tròn.
  A
  B
  C
  600
  O
  Hỏi khoảng cách từ O đến các đỉnh tam giác ABC?
  Tìm góc BOC:?
  GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
  10
  BÀI SỐ 51:(SGK Tr87)
  GT:
  KL:
  Cho I là tâm đường trong nội tiếp ABC
  O là tâm đường tròn ngoại tiếp ABC,
  H là giao điểm của các đường cao BB’ và CC’.
  CM: điểm B, C, O, H, I cùng thuộc đường tròn.
  A
  B
  C
  600
  H
  B’
  C’
  Tứ giác AB’ HC’ có:
  (2 góc đ /đỉnh)
  Tìm góc BHC:?
  GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
  11
  BÀI SỐ 51:(SGK Tr87)
  Giải :
  Tứ giác AB’ HC’ có:
  Vậy: nhìn đoạn thẳng BC cố định suy ra H,I,O thuộc cung chứa góc dựng trên đoạn BC .
  Hay 5 điểm : B,H,I,O,C cùng thuộc một đường tròn .
  (2 góc đ /đỉnh)
  ABC có :
  GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
  12
  CỦNG CỐ
  Cách dựng:
  Quỹ tích cung chứa góc.
  * Một tam giác.
  *Một cung chứa góc.
  1
  3
  *Tâm đường tròn nội - ngoại tiếp một tam giác.
  *Đường trung trực của một đoạn thẳng.
  Cách giải một bài toán dựng hình.
  2
  GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
  13
  HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
  Làm các bài tập sau :
  50,52 (Tr 87.SGK).
  35,36 (Tr 79. SBT).
  Đọc trước bài 7 :
  TỨ GIÁC NỘI TIẾP.

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng