Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nông Tương Hải Đăng (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:06' 11-01-2010
  Dung lượng: 833.9 KB
  Số lượt tải: 357
  Số lượt thích: 1 người (phạm dra gon)
  THI ĐUA DẠY TỐT - HỌC TỐT
  8a4
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Công nghiệp
  Nông nghiệp
  Giáo dục
  Xã hội
  Đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ )
  Tập thể hóa, cơ giới hóa, qui mô lớn
  Thanh toán nạn mù chữ, phổ cập giáo dục
  tiểu học, trung học cơ sở
  Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ
  ? Trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội của mình Liên Xô đã đạt những thành tựu gì?
  Thứ Ba, ngày 24 tháng 11 năm 2009
  Chương II:
  CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)
  CHÂU ÂU
  Tiết 28 Bài 17:
  CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)
  I - CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1918 - 1929
  Thứ Ba, ngày 24 tháng 11 năm 2009
  Chương II:
  CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)
  CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ
  GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)
  I - CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1918 - 1929
  Thứ Ba, ngày 24 tháng 11 năm 2009
  Tiết 28
  CHƯƠNG II:
  1. Những nét chung
  Bài 17:
  CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
  (1918 - 1939)
  ? Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, châu Âu có những biến đổi gì?
  Xuất hiện thêm một số quốc gia mới, trên cơ sở tan vỡ của Đế quốc Áo - Hung và sự thất bại của Đức.
  ĐỨC
  ÁO - HUNG
  PHẦN LAN
  ÁO
  BA LAN
  TIỆP KHẮC
  NAM

  ? Quan sát sơ đồ trên và cho biết trong những năm 1918 - 1929 tình hình Châu Âu có đặc điểm gì nổi bật về kinh tế - chính trị?
  THẢO LUẬN NHÓM
  Chia lớp thành 4 nhóm (thời gian 2 phút)
  Lĩnh vực
  Giai đoạn
  Kinh tế
  Chính trị
  1924 -1929
  1918 -1923
  Nhóm 2
  Nhóm 3
  Phục hồi và phát triển
  Không ổn định, lâm vào khủng hoảng
  Nhóm 1
  Suy sụp
  Nhóm 4
  Giai cấp tư sản đã củng cố nền thống trị
  Tình hình kinh tế - chính trị các nước châu Âu 1918 - 1929
  ? Qua bảng thống kê trên, em có nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp ở ba nước Anh, Pháp, Đức?
  Sản lượng than và thép của Anh, Pháp, Đức những năm 1920 - 1929
  (Đơn vị: triệu tấn)
  - Sản lượng than và thép của 3 nước đều tăng chứng tỏ những nước này có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, vì than và thép là nhu cầu thiết yếu để phát triển sản xuất công nghiệp.
  CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ
  GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)
  I - CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1918 - 1929
  Thứ Ba, ngày 24 tháng 11 năm 2009
  Tiết 28
  CHƯƠNG II:
  1. Những nét chung
  Bài 17:
  CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
  (1918 - 1939)
  2. Cao trào cách mạng 1918 - 1923. Quốc tế cộng sản thành lập
  ? Tình hình cách mạng châu Âu trong những năm 1918 - 1923 phát triển như thế nào?
  - Bùng nổ ở hầu khắp các nước châu Âu, đặc biệt lên cao ở Đức.
  ? Nêu một vài sự kiện tiêu biểu về diễn biến cách mạng tháng 11 - 1918 ở Đức.
  Nhóm 1: Trình bày kết quả của cuộc cách mạng. Cho biết cách mạng có những hạn chế gì?
  Nhóm 3: Vì sao trong những năm 1918 - 1923, cách mạng lại nổi lên mạnh mẽ ở nhiều nước châu Âu?
  Nhóm 2: Phong trào cách mạng phát triển ở các nước châu Âu khác như thế nào?
  THẢO LUẬN NHÓM
  Chia lớp thành 4 nhóm (thời gian 3 phút)
  Nhóm 4: Quốc tế cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh nào?
  Kết quả: Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, các xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập ở nhiều nơi. Hạn chế: Thiếu lực lượng lãnh đạo nên mọi thành quả cách mạng rơi vào tay giai cấp tư sản..
  Phong trào cách mạng cũng dâng cao mạnh mẽ ở Hung-ga-ri và các nước châu Âu khác. Qua đó nhiều đảng cộng sản đã được thành lập: Hung-ga-ri (1918), Pháp (1920), Anh (1920), I-ta-li-a (1921).
  Do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất, tác động của Cách mạng tháng Mười Nga. Đặc biệt ở Đức do là nước bại trận, khủng hoảng nghiêm trọng.
  Do sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng ở châu Âu và trên thế giới, đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế lãnh đạo.
  ? Quốc tế cộng sản được thành lập như thế nào?
  - Với những hoạt động tích cực của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga, ngày 2-3-1919, Đại hội thành lập Quốc tế cộng sản (còn gọi là Quốc tế thứ ba) đã khai mạc tại Mát-xcơ-va.
  ? Hoạt động của Quốc tế cộng sản?
  - Hoạt động từ năm 1917 - 1943, tiến hành 7 lần đại hội, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn cho từng thời kì.
  ? Hoạt động của Quốc tế cộng sản có ảnh hưởng gì đến cách mạng Việt Nam?
  - Tại đại hội II (1920), Quốc tế cộng sản đã thông qua sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin. Hồ Chí Minh đã tìm thấy ở Luận cương con đường giải phóng dân tộc cho nhân dân Việt Nam.
  Năm 1943, tình hình thế giới có nhiều thay đổi: chiến tranh lan rộng toàn thế giới, phong trào cách mạng thế giới ngày càng phát triển đa dạng, sự chỉ đạo chung cho cách mạng của toàn thế giới của Quốc tế cộng sản như trước đây không còn phù hợp nữa nên Quốc tế cộng sản tuyên bố tự giải tán. Quốc tế cộng sản có công lao to lớn trong việc thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới.
  ? Vì sao Quốc tế cộng sản tuyên bố tự giải tán?
  Bài tập củng cố
  ? Trong những năm 1918 - 1929 tình hình Châu Âu có đặc điểm gì nổi bật?
  Lĩnh vực
  Giai đoạn
  Kinh tế
  Chính trị
  1924 -1929
  1918 -1923
  Phục hồi và phát triển
  Không ổn định, lâm vào khủng hoảng
  Suy sụp
  Giai cấp tư sản đã củng cố nền thống trị
  Bài tập củng cố
  ? Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đọc bản Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa do Lê-nin soạn thảo tại Đại hội nào của Quốc tế cộng sản?
  Đại hội thành lập
  Quốc tế cộng sản (1919)
  B. Đại hội lần thứ II ( 1920)
  A
  B
  C
  D
  D. Đại hội lần thứ VII ( 1935)
  C. Đại hội lần thứ V ( 1924)
  Đại hội thành lập
  Quốc tế cộng sản (1919)
  B. Đại hội lần thứ II ( 1920)
  C. Đại hội lần thứ V ( 1924)
  D. Đại hội lần thứ VII ( 1935)
  Đúng rồi
  Rất tiếc! Chưa đúng
  Rất tiếc! Chưa đúng
  Rất tiếc! Chưa đúng
  BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT .
  XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI
   
  Gửi ý kiến