Toan: Luyen tap ve tinh dien tich


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Cần (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:40' 11-01-2010
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 185
Số lượt thích: 0 người
Trường Tiểu học Thanh Khương
Môn toán
Chào mừng các thầy, cô giáó về dự tiết học
GV dạy: phạm quang mạnh
Lớp: 5D
Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2009
Toán
Kiểm tra:
1.Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 15m ?
Bài giải
Diện tích hình chữ nhật là:
25 x15 = 375 (m2)
Đáp số: 375 m2
Các bạn làm đúng rồi! Hoan hô...
Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2009
Toán
Luyện tập về tính diện tích
Bài toán: Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên:
20m
20m
40,5m
25m
25m
20m
20m
Hình dạng mảnh đất trong bài có thuộc dạng hình các em đã học không ?
Hãy nghĩ cách chia mảnh đất thành các hình mà các em đã học.
Mảnh đất trong bài có bao nhiêu cạnh ?
Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2009
Toán
Luyện tập về tính diện tích
-Ta chia mảnh đất thành hình chữ nhật (1) và hai hình vuông (2) và (3)
(1)
(3)
(2)
20 m
20 m
20 m
20 m
25 m
25 m
40,1 m
-Tính tổng diện tích của hình (1) hình (2) và hình (3) ta được diện tích của mảnh đất.
Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2009
Toán
Luyện tập về tính diện tích
-Ta chia mảnh đất thành 3 hình chữ nhật, hình chữ nhật (1) hình chữ nhật (2) và hình chữ nhật (3).
40,1 m
20 m
20 m
20 m
20 m
25 m
25 m
(3)
(2)
(1)
-Tính tổng diện tích hình (1) hình (2) và hình (3) ta sẽ tính được diện tích mảnh đất.
40,1 m
Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2009
Toán
Luyện tập về tính diện tích
* Dựa vào hai cách chia mảnh đất em hãy giải bài toán bằng một trong hai cách đó.
(1)
(3)
(2)
20 m
20 m
20 m
20 m
40,1 m
40,1 m
20 m
20 m
20 m
20 m
(3)
(2)
(1)
Cách1:
Cách2:
25 m
25 m
25 m
25 m
Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2009
Toán
Luyện tập về tính diện tích
Bài giải
Ta chia mảnh đất thành ba hình, hình chữ nhật (1) hình vuông (2) và (3)
Chiều dài hình chữ nhật (1) là:
25 +20 + 25 = 70(m)
Diện tích hình chữ nhật (1) là:
70 x 40,1 = 2807 (m2)
Diện tích của hai hình vuông (1) và (2) là:
20 x 20 x 2 = 800 (m2)
Diện tích mảnh đất là:
2807 + 800 = 3607 (m2)
Đáp số: 3607 m2
(1)
(3)
(2)
40,1 m
20 m
20 m
20 m
20 m
25 m
25 m
Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2009
Toán
Luyện tập về tính diện tích
Bài giải
Ta chia mảnh đất thành ba hình chữ nhật(1)(2) và(3).
Chiều dài của hình chữ nhật(1) là:
20 + 20 + 40,5 = 80,5 (m)
Diện tích hình chữ nhật (1) là:
80,1 x 20 = 1602 (m2)
Diện tích hình chữ nhật (2) và (3) là:
40,1 x 25 x 2 = 2005 (m2)
Diện tích của mảnh đất là:
2005 + 1602 = 3607 (m2)
Đáp số: 3607 m2
40,1 m
25 m
20 m
20 m
20 m
20 m
25 m
(3)
(2)
(1)
Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2009
Toán
Luyện tập về tính diện tích
Muốn tính diện tích các hình có hình dạng đặc biệt
ta làm như thế nào ?
Kết luận: Muốn tính diện tích các hình có hình dạng đặc biệt , ta tìm
Cách chia các hình đó thành các hình đơn giản như hình chữ nhật,
Hình vuông,.để tính diện tích từng phần, sau đó tính tổng diện tích.
Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2009
Toán
Luyện tập về tính diện tích
II. Luyện tập.
Bài 1: Một thửa ruộng có kích thước như hình bên. Tính diện tích thửa ruộng đó.
60,5 m
30 m
40 m
40 m
(2)
(1)
-Em hãy nghĩ cách chia thửa ruộng thành các hình đã học. -Tính diện tích thửa ruộng.
(1)
(2)
Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2009
Toán
Luyện tập về tính diện tích
II. Luyện tập.
Bài 1: Một thửa ruộng có kích thước như hình bên. Tính diện tích thửa ruộng đó.
60,5 m
30 m
40 m
40 m
Bài giải
Ta chia thửa ruộng thành hai hình chữ nhật (1) và (2).
Diện tích của hình chữ nhật (1) là:
40 x 30 = 1200 (m2)
Diện tích của hình chữ nhật (2) là:
60,5 x 40 = 2420 (m2)
Diện tích của thửa ruộng là:
1200 + 2420 = 3620 (m2)
Đáp số: 3620 m2

(2)
(1)
Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2009
Toán
Luyện tập về tính diện tích
II. Luyện tập.
Bài 1: Một thửa ruộng có kích thước như hình bên. Tính diện tích thửa ruộng đó.
60,5 m
30 m
40 m
40 m
Cách 2: Bài giải
Ta chia thửa ruộng thành hai hình chữ nhật(1) và (2)
Chiều dài của hình chữ nhật (1) là:
30 + 40 = 70 (m)
Diện tích của hình (1) là:
40 x 70 = 2800 (m2)
Chiều rộng của hình chữ nhật (2) là:
60,5 - 40 = 20,5 (m)
Diện tích của hình chữ nhật (2) là:
40 x 20,5 = 820 (m2)
Diện tích của thửa ruộng là:
2800 + 820 = 3620 (m2)
Đáp số: 3620 m2

(2)
(1)
70 m
20,5 m
(2)
(1)
Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2009
Toán
Luyện tập về tính diện tích
30 m
40 m
40 m
Ngoài cách chia như đã làm ta còn có thể chia bằng những cách khác.
Lưu ý:
Có nhiều chia hình , chúng ta nên lựa chọn cách chia để tính được diện tích đơn giản nhất.
(2)
(1)
II. Luyện tập.
60,5 m
(1)
(2)
Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2009
Toán
Luyện tập về tính diện tích
II. Luyện tập.
Bài 2 Một mảnh đất có kích thước như hình bên. tính diện tích mảnh đất đó.
10 m
20,5 m
40,5 m
50 m
(2)
(1)
Bài giải
Ta chia mảnh đất thành hai hình chữ nhật (1) và hình chữ nhật (2)
Diện tích hình chữ nhật (1) là:
50 x 20,5 = 1025 (m2)
Diện tích của hình chữ nhật (2) là:
40,5 x 10 = 405 (m2)
Diện tich của mảnh đất là:
1025 + 405 = 1430 (m2)
Đáp số: 1430 m2
Hãy tìm cách cắt để tính diện tích mảnh đất thuận tiện nhất.
Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2009
Toán
Luyện tập về tính diện tích
Câu hỏi: Trong các cách chia hình sau, cách chia nào hợp lý nhất.
40 m
5 m
5 m
40 m
15 m
20 m
5 m
5 m
40 m
20 m
20 m
15 m
5 m
5 m
15 m
A
C
B
Các bạn chọn đúng.hoan hô!
Chân thành cảm ơn
các thầy cô giáo và các em !
Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2009
Toán
Kiểm tra:
1.Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 15m ?
Bài giải
Diện tích hình chữ nhật là:
25 x15 = 375 (m2)
Đáp số: 375 m2
Các bạn làm đúng rồi! Hoan hô...