Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chương II. §4. Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Lượng (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:03' 15-10-2008
  Dung lượng: 344.5 KB
  Số lượt tải: 140
  Số lượt thích: 0 người
  §2 Hµm sè l«garÝt
  ? Định nghĩa:
  . TXĐ:
  R*+
  . Tập giá trị:
  R.
  . y = logax
  ? x = ay
  đẳng thức x = ay =
  chứng tỏ rằng logarít cơ số a (0 < a ? 1)
  của số dương x là số y sao cho ay = x
  Hàm số ngược của hàm số y = ax được gọi là hàm số lôgarít cơ
  số a và được ký hiệu là y = logax (đọc là lôgarít cơ số a của x)
  ?
  y = logax ? x = ay
  Vdụ 1:
  Tìm y
  a) loga1 = y
  ?
  1 = ay
  ? y
  = 0
  Vậy : loga1 = 0
  ( y = logax: y = 0 ? x = 1 . Đồ thị luôn cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1 )
  b) logaa = y
  ?
  ay = a
  ?
  y = 1
  Vậy : logaa = 1
  c) log21/16 = y
  ?
  2y =1/16
  = 2-4
  ?
  y = - 4
  Vậy : log21/16 = - 4
  d) log10100 = y
  ?
  10y = 100 = 102
  ?
  y = 2
  Vậy : log10100 = 2
  ?
  ? Sự biến thiên và đồ thị.
  a,Bảng biến thiên của hàm số y = logax
  x 0 1 a +?
  y = logax
  -?
  +?
  0
  1
  a >1
  +?
  -?
  1
  0
  0 < a < 1
  x 0 a 1 +?
  y = logax
  ?
  b,
  Đồ thị của hàm số y = logax.
  . Trong hệ toạ độ oxy: Đồ thị hàm số y = logax đối xứng với đồ thị hàm số y = ax (qua đường phân giác thứ nhất)
  y
  a > 1
  x
  y = ax
  y = logax
  y
  0 < a < 1
  0
  1
  1
  x
  y = logax
  y = ax
  0
  1
  1
  ?
  ? các tính chất cơ bản của lôgarít
  Hàm số y = log a x.
  1. TXĐ:
  R*+
  , đồ thị nằm phía bên phải trục tung
  2. Tập giá trị:
  R.
  3. Log a1 = 0,
  Log a a = 1
  4. Hàm số đồng biến
  Khi a > 1.
  Hàm số nghịch biến.
  Khi 0 < a < 1.
  5. Nếu log a x1 = log a x2
  Thì x1 = x2 (x1 , x2 > 0)
  6. Nếu a > 1
  thì log a x > 0 khi x > 1
  Log a x < 0 khi 0 < x < 1
  Nếu 0 < a < 1
  thì log a x > 0 khi 0 < x < 1
  Log a x < 0 khi x > 1
  7. Hàm số y = log a x liên tục trên R*+
  ?
  Ví dụ 2:
  Tính:
  a)log327
  b)log1/24

  Ví dụ3:
  So sánh
  a)log25 và log26
  b)log1/25 và log1/26
  c)log25 và log52

  ?
  Ví dụ4:
  Tìm x biết: log2x = 3 - x
  y = log2x
  y=3 - x
  ?
  Ví dụ 5:
  Vẽ đồ thị các hàm số sau:
  a) y =log2x
  b) y=?log2x?
  c) y= log2?x?

  ?
  Ví dụ5:a) Vẽ đồ thị y = log2 x ( suy từ đồ thị hàm số y = 2x )
  -1
  y = 2x
  y = log2 x
  ?
  Ví dụ5:a) Vẽ đồ thị hàm số y = log2 x
  y = log2 x
  ?
  Ví dụ5:b) Vẽ đồ thị hàm số y= | log2 x |
  y =| log2 x | =
  y = | log2x |
  ?
  Ví dụ5: c)Vẽ đồ thị hàm số y = log2 | x |
  y = log2 | x | =
  Hàm số chẵn: vẽ y = log2 x , lấy đối xứng qua oy
  y = log2 | x |
  ?
  2) Sự biến thiên và đồ thị.
  a,Bảng biến thiên của hàm số y = logax
  x 0 1 a +?
  y = logax
  -?
  +?
  0
  1
  a >1
  +?
  -?
  1
  0
  0 < a < 1
  x 0 a 1 +?
  y = logax
  ?
  1) định nghĩa: y = logax ? x = ay
  b,
  Đồ thị của hàm số y = logax.
  . Trong hệ toạ độ oxy: Đồ thị hàm số y = logax đối xứng với đồ thị hàm số y = ax (qua đường phân giác thứ nhất)
  y
  a > 1
  x
  y = ax
  y = logax
  y
  0 < a < 1
  0
  1
  1
  x
  y = logax
  y = ax
  0
  1
  1
  ?
  3) các tính chất cơ bản của lôgarít
  Hàm số y = logax.
  1. TXĐ:
  R+*
  , đồ thị nằm phía phải trục tung
  2. Tập giá trị:
  R.
  3. Loga1 = 0,
  Logaa = 1
  4. Hàm số đồng biến
  Khi a > 0
  Hàm số nghịch biến.
  Khi 0 < a < 1.
  5. Nếu logax1 = logax2
  Thì x1 = x2 (x1 , x2 > 0)
  6. Nếu a > 1:
  Thì logax > 0 khi x>1
  Logax < 0 khi 0 Logax < 0 khi x > 1
  7. Hàm số y = logax liên tục trên R+*
  Nếu 0 < a < 1:
  Thì logax > 0 khi 0 < x < 1
  ?
   
  Gửi ý kiến