Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chương I. §2. Phép tịnh tiến và phép dời hình

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hông Vân (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:01' 14-06-2009
  Dung lượng: 2.5 MB
  Số lượt tải: 818
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
  VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
  HÌNH HỌC LỚP 11 – NÂNG CAO CHƯƠNG I – BÀI 1
  THỰC HIỆN : NGUYỄN HỒNG VÂN
  SOẠN XONG NGÀY 14 THÁNG 8 / 2008
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Câu hỏi1: Em hãy nhắc lại khái niệm hàm số
  Quy tắc f biến mỗi x IR được duy nhất yIR =>
  f được gọi là một hàm số xác định trên tập số IR
  Câu hỏi
  Tương tự x
  Tương tự y
  Kh.niệm hs
  Tương tự R
  Về trang chủ
  CHƯƠNG I: PHÉP DỜI HÌNH VÀ
  PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
  BÀI 1:
  PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH
  Về trang chủ
  TRANG CHỦ
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  1.Phép biến hình
  2.Các ví dụ
  3.Kí hiệu và thuật ngữ
  MỞ ĐẦU VỀ PHÉP DỜI HINH
  PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH
  1.Định nghĩa
  phép tịnh tiến
  2 Các tính chất
  của phép tịnh tiến
  4.Ứng dụng
  của phép tịnh tiến.
  HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
  5.Phép dời hình
  3.Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến
  MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH
  1.Phép biến hình
  Phép biến hình ( trong mặt phẳng) là một quy tắc để
  với mỗi điểm M thuộc mặt phẳng, xác định được
  một điểm duy nhất M’ của mặt phẳng ấy.Điểm M’
  Được gọi là ảnh của điểm M qua phép biến hình đó.
  Định nghĩa
  Ví dụ 1
  Về trang chủ
  Cho đường thẳng d.Với mỗi điểm M, ta xác định
  M’ là hình chiếu( vuông góc)của M trên d thì thì ta
  được một phép biến hình .
  2.Các ví dụ
  MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH
  Phép biến hình này gọi là phép chiếu( vuông góc) lên
  đường thẳng d.
  Ví dụ 1
  Điểm M và đường thẳng
  Lấy h.chiếu M’ của M trên d
  Tên của phép biến hình
  Ví dụ 2
  2.Các ví dụ
  MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH
  Ví dụ 2
  Véc tơ

  M
  Điểm M
  Điểm M’
  Tên phép biến hình
  Ví dụ 3
  2.Các ví dụ
  MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH
  Ví dụ 3:
  Với mỗi điểm M, ta xác định điểm M’ trùng với
  điểm M thì ta cũng được một phép biến hình.Phép
  Biến hình đó gọi là phép đồng nhất.
  M
  M’
  M
  M’
  Kí hiệu và thuật ngữ
  MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH
  3.Kí hiệu và thuật ngữ
  Thuật ngữ
  Ảnh của ( H)
  Kí hiệu
  Với mỗi hình H
  ta gọi hình H’ gồm các điểm M’= F(M), trong đó MH
  là ảnh của hình H qua phép biến hình F.
  HĐ 1
  Hãy vẽ một đường tròn và một đường thẳng d
  Rồi vẽ ảnh của đường tròn d qua phép chiếu lên d.
  Đường tròn và d
  Đ. kính AB
  Ảnh của A
  Ảnh của B
  Ảnh của M AB
  Ảnh đ. tròn
  MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH
  Câu 2
  Véc tơ u
   ABC
  Ảnh của A
  Ảnh của C
  Ảnh của B
   A’B’C’
  Nhận xét:ABC = A’B’C’
  Nhận xét về hai tam giác
  MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH
  Về trang chủ
  PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH
  1.Định nghĩa phép tịnh tiến
  Định nghĩa
  Nội dung đn
  Câu hỏi: Phép đồng nhất có phải là phép tịnh tiến không?
  Câu hỏi
  Trả lời
  Về trang chủ
  Kí hiệu ptt
  PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH
  2 Các tính chất của phép tịnh tiến
  2.t/c
  HD1
  M 
  V.tơ tịnh tiến
  Điểm M
  Ảnh của M

  N
  Điểm N
  Ảnh của N
  2 véc tơ
  N.Xét
  CM
  Về trang chủ
  M 

  N
  Chứng minh:
  Về trang chủ
  PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH
  2 Các tính chất của phép tịnh tiến
  Định lý 1:
  Nếu phép tịnh tiến biến hai điểm M và N lần lượt thành hai
  Điểm M’ và N’ thì M’N’ = MN
  ND định lý
  Định lý 1.
  Chuyển định lý 2
  Về trang chủ
  PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH
  2 Các tính chất của phép tịnh tiến
  Định lý 2:
  Định lý 2.
  Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng
  Hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự
  của ba điểm đó
  ND định lý 2
  CM định lý 2
  Hệ quả
  M. họa hq
  Về hệ quả
  Hq1
  Hq2
  Hq3
  Cách xđ 1
  Cách xđ 2
  Cách xđ 3
  Khung
  Hình vẽ
  Chứng minh định lý 2
  Do B nằm giữa, và do (1),(2),(3)
  => AB + BC = AC
   A’B’+B’C’ = A’C’
  Vậy A’,B’,C’ thẳng hàng và B’ nằm giữa A’ và C’
  Lý do
  Kết quả
  KL
  PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH
  3.Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến
  Hệ trục
  Biết
  Biểu thức
  Xem CM
  Câu hỏi
  Ứng dụng
  MM’ = u
  PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH
  4.Ứng dụng của phép tịnh tiến.
  Bài toán 1:
  Cho hai điểm B,C cố định trên đường tròn (O;R) và một
  Điểm A thay đổi trên đường tròn đó.Chứng minh rằng
  trực tâm tam giác ABC nằm trên một đường tròn cố định.
  MH GSP
  HV 1
  Xem chứng minh
  Chứng minh:
  *)BC là đường kính thì H  A => H đường tròn tâm O
  *)BC không là đường kính thì H  A=> BB’ là đường kính

  Bài toán 1:
  => AHCB’ là hình bình hành
  BC là đk
  GS P**
  BB’ là đk
  AHCB’ là hbh
  Vtơ tt
  H là ảnh của A
  Quỹ tích H
  PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH
  4.Ứng dụng của phép tịnh tiến.
  Bài toán 2: Hai thôn nằm ở hai vị trí A và B cách nhau một
  một con sông ( xem rằng hai bờ sông là hai đường thẳng
  song song ) .Người ta dự định xây một chiếc cầu MN bắc
  qua sông ( cố nhiên cầu phải vuong góc với bờ sông) và
  Làm hai đoạn đường thẳng từ A đến m và từ b đến N.Hãy
  xác định vị trí chiêc cầu MN sao cho AM + BN ngắn nhất.
  Hình vẽ
  ? Trùng bờ
  Lời giải

  B
  A

  AM = A’N

  N
  A

  Cầu thực sự
  A’N
  A’B
  Sông hẹp
  Tịnh tiến A
  Thay AM
  N mới
  A’,N,B
  M

  Giới thiệu
  Nhận xét: Phép đối xứng trục và phép đối xứng tâm cũng
  không làm thay đổi khoảng cách giữa hai điểm
  MH phép đ/x trục
  MH phép đ/x tâm
  Nhận xét
  PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH
  5. Phép dời hình
  ĐN
  ĐL
  HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
  1.Phép biến hình
  2.Các ví dụ
  3.Kí hiệu và thuật ngữ
  MỞ ĐẦU VỀ PHÉP DỜI HINH
  PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH
  1.Định nghĩa
  phép tịnh tiến
  2 Các tính chất
  của phép tịnh tiến
  4.Ứng dụng
  của phép tịnh tiến.
  HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
  5.Phép dời hình
  3.Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến
  I
  1
  3
  2
  II
  1
  2
  3
  4
  5
  Bài tập về nhà:T1: 1 đến 4 / 9
  BTVN
  KẾT THÚC
  CHÚC
  CÁC
  THẦY

  MẠNH
  KHỎE
  CHÚC
  CÁC
  EM
  HỌC
  TẬP
  TỐT
  Về trang chủ

  Avatar
  Tôi đã gửi bài lên để bổ sung một số phần nhưng không được nên tôi gửi bài này ! Mong quý thầy  cô thông cảm khi xem bài để tải về cho hữu dụng.
  Avatar
  Cười Ai không tiếc! Nó đánh dấu sự cố gắng của minh mà!  Nhưng không xóa thì vô trách nhiệm với động nghiệp đây! Vậy BQT ơi! nghĩ sao đây về vấn đề sửa bài  mà không sửa được?Hay là ghi trên tiêu đềlà đừng tải cũ   vậy!
  No_avatar
  cám ơn bài giảng rõ ràng của cô
  Avatar
  Loan khái tính ghê.Quả thật bài của thày Khánh thật lòng chỉ như sách giáo khoa đánh máy , nên Loan không dùng cũng đúng thôi.Sáng nay mình dạy sớm và đánh máy được một ít bài tập nguyên hàm rồi.Tuy nhiên mình chưa dạy 12 mới nên có khi Loan dùng được đến đâu thì dùng nhé
  Avatar

  Nếu vậy Chị soạn Word theo bài của Thầy Khánh - Tôi chỉnh lại bài PP - khỏi soạn bài tập - cho nó nhanh . 5/9/2008 nộp rồi .

  Avatar

  Mình đang soạn bài tập rồi!

  Avatar
  lOAN ƠI! ĐƯỢC 2 TRANG THÔI!
  Avatar
  Tôi hỏi Chị bài tập Nguyên hàm - Chị gởi bài giảng - Tôi chuyển sang soạn bài giảng PP - Chị soạn bài tập xong , Tôi cũng chỉnh PP xong - hai cái ráp lại không ăn thua ......Bây giờ Tôi đang soạn bài giảng đây , còn bài PP Tôi gởi vào mail cho Chị tham khảo - Chị vào mail xem nhé . Cám ơn Chị rất nhiều .
  Avatar
  Hi Hi! Loan ơi! Loan giỏi thế! Nhưng vừa vừa thôi! Không hại sức khỏe đấy! Còn Mình cảm động trước món quà của Loan! Nhưng Loan cứ tải lên BK đi! Bài của Loan trình bày đẹp và Sáng hơn nhiều bài khác.Mình cám ơn Loan nhiều!Nghị lực là cái tốt nhưng phải giữ gìn sức khỏe đấy!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Nhấn ESC để đóng