Bài 1: Phép tịnh tiến và phép dời hình


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hông Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:01' 14-06-2009
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 617
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
HÌNH HỌC LỚP 11 – NÂNG CAO CHƯƠNG I – BÀI 1
THỰC HIỆN : NGUYỄN HỒNG VÂN
SOẠN XONG NGÀY 14 THÁNG 8 / 2008
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi1: Em hãy nhắc lại khái niệm hàm số
Quy tắc f biến mỗi x IR được duy nhất yIR =>
f được gọi là một hàm số xác định trên tập số IR
Câu hỏi
Tương tự x
Tương tự y
Kh.niệm hs
Tương tự R
Về trang chủ
CHƯƠNG I: PHÉP DỜI HÌNH VÀ
PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
BÀI 1:
PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH
Về trang chủ
TRANG CHỦ
KIỂM TRA BÀI CŨ
1.Phép biến hình
2.Các ví dụ
3.Kí hiệu và thuật ngữ
MỞ ĐẦU VỀ PHÉP DỜI HINH
PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH
1.Định nghĩa
phép tịnh tiến
2 Các tính chất
của phép tịnh tiến
4.Ứng dụng
của phép tịnh tiến.
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
5.Phép dời hình
3.Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến
MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH
1.Phép biến hình
Phép biến hình ( trong mặt phẳng) là một quy tắc để
với mỗi điểm M thuộc mặt phẳng, xác định được
một điểm duy nhất M’ của mặt phẳng ấy.Điểm M’
Được gọi là ảnh của điểm M qua phép biến hình đó.
Định nghĩa
Ví dụ 1
Về trang chủ
Cho đường thẳng d.Với mỗi điểm M, ta xác định
M’ là hình chiếu( vuông góc)của M trên d thì thì ta
được một phép biến hình .
2.Các ví dụ
MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH
Phép biến hình này gọi là phép chiếu( vuông góc) lên
đường thẳng d.
Ví dụ 1
Điểm M và đường thẳng
Lấy h.chiếu M’ của M trên d
Tên của phép biến hình
Ví dụ 2
2.Các ví dụ
MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH
Ví dụ 2
Véc tơ

M
Điểm M
Điểm M’
Tên phép biến hình
Ví dụ 3
2.Các ví dụ
MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH
Ví dụ 3:
Với mỗi điểm M, ta xác định điểm M’ trùng với
điểm M thì ta cũng được một phép biến hình.Phép
Biến hình đó gọi là phép đồng nhất.
M
M’
M
M’
Kí hiệu và thuật ngữ
MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH
3.Kí hiệu và thuật ngữ
Thuật ngữ
Ảnh của ( H)
Kí hiệu
Với mỗi hình H
ta gọi hình H’ gồm các điểm M’= F(M), trong đó MH
là ảnh của hình H qua phép biến hình F.
HĐ 1
Hãy vẽ một đường tròn và một đường thẳng d
Rồi vẽ ảnh của đường tròn d qua phép chiếu lên d.
Đường tròn và d
Đ. kính AB
Ảnh của A
Ảnh của B
Ảnh của M AB
Ảnh đ. tròn
MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH
Câu 2
Véc tơ u
 ABC
Ảnh của A
Ảnh của C
Ảnh của B
 A’B’C’
Nhận xét:ABC = A’B’C’
Nhận xét về hai tam giác
MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH
Về trang chủ
PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH
1.Định nghĩa phép tịnh tiến
Định nghĩa
Nội dung đn
Câu hỏi: Phép đồng nhất có phải là phép tịnh tiến không?
Câu hỏi
Trả lời
Về trang chủ
Kí hiệu ptt
PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH
2 Các tính chất của phép tịnh tiến
2.t/c
HD1
M 
V.tơ tịnh tiến
Điểm M
Ảnh của M

N
Điểm N
Ảnh của N
2 véc tơ
N.Xét
CM
Về trang chủ
M 

N
Chứng minh:
Về trang chủ
PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH
2 Các tính chất của phép tịnh tiến
Định lý 1:
Nếu phép tịnh tiến biến hai điểm M và N lần lượt thành hai
Điểm M’ và N’ thì M’N’ = MN
ND định lý
Định lý 1.
Chuyển định lý 2
Về trang chủ
PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH
2 Các tính chất của phép tịnh tiến
Định lý 2:
Định lý 2.
Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng
Hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự
của ba điểm đó
ND định lý 2
CM định lý 2
Hệ quả
M. họa hq
Về hệ quả
Hq1
Hq2
Hq3
Cách xđ 1
Cách xđ 2
Cách xđ 3
Khung
Hình vẽ
Chứng minh định lý 2
Do B nằm giữa, và do (1),(2),(3)
=> AB + BC = AC
 A’B’+B’C’ = A’C’
Vậy A’,B’,C’ thẳng hàng và B’ nằm giữa A’ và C’
Lý do
Kết quả
KL
PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH
3.Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến
Hệ trục
Biết
Biểu thức
Xem CM
Câu hỏi
Ứng dụng
MM’ = u
PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH
4.Ứng dụng của phép tịnh tiến.
Bài toán 1:
Cho hai điểm B,C cố định trên đường tròn (O;R) và một
Điểm A thay đổi trên đường tròn đó.Chứng minh rằng
trực tâm tam giác ABC nằm trên một đường tròn cố định.
MH GSP
HV 1
Xem chứng minh
Chứng minh:
*)BC là đường kính thì H  A => H đường tròn tâm O
*)BC không là đường kính thì H  A=> BB’ là đường kính

Bài toán 1:
=> AHCB’ là hình bình hành
BC là đk
GS P**
BB’ là đk
AHCB’ là hbh
Vtơ tt
H là ảnh của A
Quỹ tích H
PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH
4.Ứng dụng của phép tịnh tiến.
Bài toán 2: Hai thôn nằm ở hai vị trí A và B cách nhau một
một con sông ( xem rằng hai bờ sông là hai đường thẳng
song song ) .Người ta dự định xây một chiếc cầu MN bắc
qua sông ( cố nhiên cầu phải vuong góc với bờ sông) và
Làm hai đoạn đường thẳng từ A đến m và từ b đến N.Hãy
xác định vị trí chiêc cầu MN sao cho AM + BN ngắn nhất.
Hình vẽ
? Trùng bờ
Lời giải

B
A

AM = A’N

N
A

Cầu thực sự
A’N
A’B
Sông hẹp
Tịnh tiến A
Thay AM
N mới
A’,N,B
M

Giới thiệu
Nhận xét: Phép đối xứng trục và phép đối xứng tâm cũng
không làm thay đổi khoảng cách giữa hai điểm
MH phép đ/x trục
MH phép đ/x tâm
Nhận xét
PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH
5. Phép dời hình
ĐN
ĐL
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
1.Phép biến hình
2.Các ví dụ
3.Kí hiệu và thuật ngữ
MỞ ĐẦU VỀ PHÉP DỜI HINH
PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH
1.Định nghĩa
phép tịnh tiến
2 Các tính chất
của phép tịnh tiến
4.Ứng dụng
của phép tịnh tiến.
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
5.Phép dời hình
3.Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến
I
1
3
2
II
1
2
3
4
5
Bài tập về nhà:T1: 1 đến 4 / 9
BTVN
KẾT THÚC
CHÚC
CÁC
THẦY

MẠNH
KHỎE
CHÚC
CÁC
EM
HỌC
TẬP
TỐT
Về trang chủ