Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 7. Saving energy

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Thi Hoa
  Ngày gửi: 17h:03' 17-01-2010
  Dung lượng: 9.9 MB
  Số lượt tải: 444
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO OUR CLASS
  CROSSWORD PUZZLE
  W
  A
  T
  E
  R
  1
  2
  4
  5
  6
  E
  L
  E
  C
  T
  R
  I
  C
  I
  Y
  G
  A
  S
  R
  E
  D
  U
  C
  E
  V
  E
  M
  O
  N
  E
  T
  3
  Y
  We should - - - - water.
  We should R- - - - - the amount of water we use everyday.
  A
  S
  In Western countries, electricity, gas and water are not luxuries but necessities. Companies now realize that consumers want products that will not only work effectively , but also save money.
  For most North American households, lighting accounts for 10 percent to 15 percent of the electricity bill.
  However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulb with an energy-saving bulb. These bulbs use ¼ of the electricity of a standard bulbs and last eight times longer. Therefore consumers can save about US$7 to US$21 per bulb.
  In Europe, there is a labeling scheme for refrigerators, freezers, washing machines and tumble dryers. The label tells the consumers how much energy efficiency each model has, compared with other appliances in the same category.
  Ultimately, these innovations will save money as well as conserve the Earth’s resources.

  luxury (n)
  consumer (n)
  effectively (adv)

  account for


  energy-saving (adj)
  efficiency (adj)

  innovation (n)
  conserve (v)
  conservation (n)
  a.Sự đổi mới
  b.Tiết kiệm năng lượng
  c. Chiếm
  d. Có hiệu quả
  e. Bảo tồn
  f. Hiệu suất cao
  g. Sự sa xỉ
  h. Người tiêu dùng

  luxury (n) :
  consumer (n) :
  effectively (adv) :
  account for :
  energy-saving (adj):
  efficiency (adj) :
  innovation (n) :
  conserve (v) :
  conservation (n)

  a.Sự đổi mới
  b.Tiết kiệm năng
  lượng
  c. Chiếm
  d. Có hiệu quả
  e. Bảo tồn
  f. Hiệu suất cao
  g. Sự sa xỉ
  h. Người tiêu dùng

  New words:
  In Western countries, consumers want products that…….
  are beautiful B. work effectively
  C. save money
  D. work effectively and save money
  2. In North American countries , lighting accounts for……… of the electricity bill.  READ - CHOOSE THE BEST ANSWER:
  A. 5-10%
  B. 10 -15%
  C. 15-20%
  D. 20-25%
  3. In Europe, there is a labeling scheme for refrigerators.
  In Vietnamese, “ labeling scheme” means……..


  4. When we save energy, we………save money and conserve the Earth’s resources.

  5. This passage is about the people in……..
  Asia B. Europe C. North America
  D. Europe and North America
  READ-CHOOSE THE BEST ANSWER:
  A. quaûng caùo
  A. could
  B. will
  C. could not
  D. will not
  B. khuyeán maïi
  C. chieán löôïc daùn nhaõn
  D. baùn traû goùp
  Energy –saving bulbs should be used to save energy.
  In Western countries, electricity, gas and water are necessities.
  North American and European countries are interested in saving money and natural resources.
  Labeling schemes help save energy.
  READ- CHOOSE THE BEST SUMMARY:
  In Western countries, electricity, gas and water are not luxuries but necessities. Companies now realize that consumers want products that will not only work effectively , but also save money.
  For most North American households, lighting accounts for 10 percent to 15 percent of the electricity bill. However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulb with an energy-saving bulb.

  These bulbs use a ¼ of the electricity of a standard bulbs and last eight times longer. Therefore consumers can save about US$7 to US$21 per bulb.
  In Europe, there is a labeling scheme for refrigerators, freezers, washing machines and tumble dryers. The label tells the consumers how much energy efficiency each model has, compared with other appliances in the same category.
  Ultimately, these innovations will save money as well as conserve the Earth’s resources.
  READ- CHOOSE THE BEST SUMMARY:
  1.Energy –saving bulbs should be used to save energy.
  2.In Western countries, electricity, gas and water are necessities.
  3.North American and European countries are interested in saving money and natural resources.
  4.Labeling schemes help save energy.
  a)In Western countries, electricity, gas and water are not luxuries but necessities. Companies now realize that consumers want products that will not only work effectively , but also save money.
  What are Western consumers interested in?
  - They are interested in products that will not only work effectively , but also save money.
  READ-ANSWER THE QUESTIONS:
  b) For most North American households, lighting accounts for 10 percent to 15 percent of the electricity bill.
  However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulb with an energy-saving bulb. These bulbs use ¼ of the electricity of a standard bulbs and last eight times longer.
  Therefore consumers can save about US$7 to US$21 per bulb.
  2. What can you do to spend less on lighting?
  We can use energy-saving bulbs.
  3. * 2 ordinary bulbs
  - US$ 8
  * 2 energy-saving bulbs - US$ ?
  - She will pay US$ 2.
  READ-ANSWER THE QUESTIONS:
  c) In Europe, there is a labeling scheme for refrigerators, freezers, washing machines and tumble dryers. The label tells the consumers how much energy efficiency each model has, compared with other appliances in the same category.
  d) Ultimately, these innovations will save money as well as conserve the Earth’s resources.
  4. What is the purpose of the labeling scheme?
  The label tells the consumers how much energy efficiency each model has, compared with other appliances in the same category.

  5. Why should we save energy?
  - Because by saving energy, we can save money, conserve the Earth’s resources.
  READ-ANSWER THE QUESTIONS:
  COMPLETE THE SUMMARY:
  North American and European countries are interested in saving money and natural resources. In Western countries, (1)..
  want products that work (2)… and save money. In North American countries, people replace an ordinary bulb with an (3)
  ………-…….. bulb. In Europe, the label tells the consumers how much energy (4)…………….. each model has. In conclusion, they want to save energy, save money and (5)…………….. the Earth’s resources.
  consumers
  effectively
  energy- saving
  efficiency
  conserve
  @ Homework :
  - Learn the new words
  - Answer the questions /p.61 again
  - Prepare 1 / p. 62 ( Language Focus)

  Thanks for your attention – goodbye
  No_avatar
  bạn không nên lấy bài của người khác
  Avatar

  hay wá taThè lưỡi

   

   
  Gửi ý kiến