Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Lan
  Ngày gửi: 23h:31' 21-01-2010
  Dung lượng: 8.7 MB
  Số lượt tải: 742
  Số lượt thích: 0 người
  Tiết 28

  Bài 25:TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP  Cấu trúc bài học gồm 3 phần:

  Các nhân tố tác động tới tổ chức lãnh thổ
  nông nghiệp.
  2. Các vùng nông nghiệp ở nước ta.
  3. Những thay đổi trong tổ chức lãnh thổ
  nông nghiệp ở nước ta.  CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
  Ở NƯỚC TA  * Nhân tố tự nhiên:
  + Nền chung
  + Chi phối sự phân hoá lãnh thổ nông nghiệp cổ truyền.
  * Nhân tố KT- XH:
  Chi phối mạnh sự phân hoá lãnh thổ nông nghiệp hàng hoá.

  Bài 25:TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
  Lấy ví dụ chứng minh rằng ĐK tự nhiên tạo ra cái nền chung cho sự phân hoá lãnh thổ nông nghiệp?
  2. CÁC VÙNG NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA
  Bài 25:TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
  Dựa vào lược đồ từ bắc vào nam hãy xác định vị trí của các vùng nông nghiệp ở nước ta?
  TDMN BẮC BỘ
  ĐBSH
  BTB
  DHNTB
  TN
  ĐNB
  ĐBSCL
  Bài 25:TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
  2. CÁC VÙNG NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA
  Dựa vào lược đồ và bảng 25.1 sgk
  trình bày các đặc điểm cơ bản
  của vùng Đồng bằng Sông Hồng.

  2. CÁC VÙNG NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA

  Ví dụ: Vùng Đồng bằng Sông Hồng.
  - Điều kiện sinh thái nông nghiệp: đồng bằng châu thổ, đất phù sa màu mỡ, có mùa đông lạnh.
  Điều kiện KT- XH: +Dân cư đông đúc, có kinh nghiệm thâm canh lúa nước.
  + Mạng lưới đô thị dày đặc, công nghiệp chế biến phát triển.
  + Quá trình công nghiệp hoá mạnh.
  Trình độ thâm canh cao, áp dụng giống mới cao sản, công nghệ tiến bộ
  Sản phẩm chuyên môn hoá: Lúa, rau quả, đay, cói, lợn, bò sữa, gia cầm, thuỷ sản
  Bài 25:TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
  Hoạt động nhóm
  Chia lớp thành 8 nhóm nhỏ.

  Nhiệm vụ: Căn cứ vào nội dung bảng 25.1 sgk kết hợp bản đồ nông nghiệp và atlat địa lý Việt nam hãy trình bày ngắn gọn các đặc điểm chính của vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ
  * Nhóm 1,3,5,7: trình bày ngắn gọn các đặc điểm chính của vùng Tây Nguyên.
  * Nhóm 2,4,6,8: Trình bày vùng Đông Nam Bộ
  * Thời gian làm việc 5phút

  Bài 25:TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
  2. CÁC VÙNG NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA
  Thông tin phản hồi cho các nhóm
  Vùng Đông Nam Bộ và tây Nguyên có ngững sản phẩm chuyên môn hoá nào khác nhau? Vì sao có sự khác đó?
  Bài 25:TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP

  2. CÁC VÙNG NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA
  Bài 25:TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
  Dựa vào lược đồ xác điịnh các vùng chuyên canh lúa, cà phê cao su và chè?
  SẢN PHẨM CHUYÊN MÔN HOÁ CỦA MỘT SỐ VÙNG
  Bài 25:TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
  Cà phê và hồ tiêu
  ở Tây Nguyên
  Cao su và đậu tương ở Đông Nam Bộ
  Bài 25:TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
  SẢN PHẨM CHUYÊN MÔN HOÁ CỦA MỘT SỐ VÙNG
  Bò sữa và chè ở TDMN Bắc Bộ
  Bài 25:TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
  SẢN PHẨM CHUYÊN MÔN HOÁ CỦA MỘT SỐ VÙNG
  Lúa và thuỷ sản ở ĐBSCLvà
  ĐBSH
  Bài 25:TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
  SẢN PHẨM CHUYÊN MÔN HOÁ CỦA MỘT SỐ VÙNG

  3. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA
  a. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta trong những năm qua thay đổi theo hai hướng chính:
  Diện tích trồng cà phê ở Tây Nguyên và cả nước


  Diện tích trồng lúa ở ĐBSCL và cả nước

  Bài 25:TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
  Bài 25:TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
  Xu hướng 1:
  Tăng cường chuyên môn hoá sản xuất, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn.
  Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta trong những năm qua thay đổi theo hai hướng chính:


  3. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA
  Nghiên cứu bảng 25.2 theo hàng ngang cho biết mức độ tập trung và xu hướng phát triển của sản xuất lúa gạo và thuỷ sản nước ngọt?
  Tiếp tục với bảng 25.2 theo hàng dọc cho biết xu hướng biến đổi trong sản xuất các sản phẩm ở vùng Đồng bằng Sông Hồng?(vung này có những sản phẩm nào? xu hưóng thay đổi ra sao?)
  CƠ CẤU NGÀNH NGHỀ, THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG THÔN CẢ NƯỚC
  Bài 25:TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP

  3. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA
  Bài 25:TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
  Xu hướng 1:
  Tăng cường chuyên môn hoá sản xuất, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn.
  Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta trong những năm qua thay đổi theo hai hướng chính:


  3. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA
  Xu hướng 2:
  Đẩy mạnh Đa dạng hoá nông nghiệp.
  Đa dạng hoá kinh tế nông thôn.
  Việc đa dạng hoá nông nghiệp và đa dạng hoá kinh tế nông thôn có ý nghĩa gì?
  Bài 25:TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
  Xu hướng 1:
  Tăng cường chuyên môn hoá sản xuất, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn.
  Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta trong những năm qua thay đổi theo hai hướng chính:


  3. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA
  Xu hướng 2:
  Đẩy mạnh Đa dạng hoá nông nghiệp.
  Đa dạng hoá kinh tế nông thôn.
  Ý nghĩa:
  - Khai thác hợp lý TNTN.
  - Sử dụng kết hợp lao động, tạo việc làm.
  - Giảm thiểu rủi ro trong thị trường nông sản.
  Bài 25:TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
  b. Kinh tế trang trại có bước phát triển mới thúc đẩy sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá.

  3. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA
  Trang trại phát triển cả về số lượng
  và loại hình sản xuất nông nghiệp hàng hoá.
  Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta trong những năm qua thay đổi theo hai hướng chính:

  Bài 25:TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP

  3. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA
  b. Kinh tế trang trại có bước phát triển mới thúc đẩy sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá.
  quan sát biểu đồ cho biết trang trại phát triển sớm và tập trung nhiều nhất ở đâu?
  Kết hợp với kiến thức đã học cho biết những loại hình trang trại đó là gì?
  Địa phương nơi em đang sống đã có loại hình trang trại gì?
  Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta trong những năm qua thay đổi theo hai hướng chính:

  Củng cố bài.
  Chọn đáp án đúng.
  Câu 1: Hai vùng nông nghiệp có trình độ thâm canh cao. Sản xuất hàng hoá, sử dụng nhiều máy móc vật tư nông nghiệp là?
  a. Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
  b. ĐBSH và ĐBSCL.
  c. ĐNB và ĐBSCL.
  d. ĐBSH và Tây Nguyên.
  Câu 2: Trong các vùng đồng bằng sau, vùng có năng suất lúa cao nhất cả nước là?
  a. Đồng bằng sông Cửu Long
  b. Đồng bằng sông Hồng.
  c. Đồng bằng Thanh-Nghệ-Tỉnh
  d. Đồng Bằng Phú Yên-Khánh Hoà.
  Câu 3: Cây cà phê được trồng hiều nhất ở
  a. Tây Nguyên b. đông Nam Bộ
  c. Bắc Trung Bộ d. Trung du và miền núi Bắc Bộ
  Bài 25:TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
  b
  b
  a
  Bài 25:TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
  Củng cố bài.
  Chọn đáp án đúng.
  Câu 4: Vùng có đất đỏ badan rộng lớn, khí hậu phân hoá thành hai mùa(mua và khô rõ rệt), có hiện tượng thiếu nước vào mùa khô, đó là điều kiện sinh thái của hai vùng nông nghiệp?
  a. Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long
  b. Bắc Trung Bộ Và Trung du và miền núi Bắc Bộ.
  c. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.
  d. Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

  Hoạt động nối tiếp
  Đặc điểm cơ bản của các vùng nông nghiệp còn lại
  So sánh hai vùng ĐBSH và ĐBSCL.
  c
  No_avatar
  may bai vua roi tam thuong qua khong hay ti nao ca neu cac co co the thi cho bai dai hon mot chut
   
  Gửi ý kiến

  Hãy thử nhiều lựa chọn khác