BÀI 29 - THỰC HÀNH VẺ BIỂU ĐỒ...


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Huy
Ngày gửi: 21h:56' 24-01-2010
Dung lượng: 615.5 KB
Số lượt tải: 1555
Số lượt thích: 0 người
BÀI 29 - THỰC HÀNH
VẼ BIỂU ĐỒ, NHẬN XÉT VÀ GIẢI THÍCH
SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP
ĐỊA LÝ LỚP 12
1) Cho bảng số liệu: Bảng 29.1 – Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế.
(Đơn vị : tỷ đồng)
Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và 2005. Nêu nhận xét.
Hướng dẫn thực hiện.
Dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế trong hai năm 1996 và 2005 là biểu đồ tròn.
Do tổng giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế của cả nước năm 2005 lớn hơn năm 1996, nên biểu đồ năm 2005 có bán kính lớn hơn biểu đồ năm 1996.
Hướng dẫn thực hiện.
- Xử lý số liệu %.
Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (đơn vị %)
49,6
23,9
26,5
43,7
31,2
25,1
a) Vẽ biểu đồ: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế năm 1996 và 2005
Năm 1996
Năm 2005
b) Nhận xét.
- Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế từ năm 1996 đến năm 2005 có nhiều thay đổi:
+ Khu vực KT Nhà nước tỷ trọng giảm mạnh từ 49,6% xuống 25,1% (giảm 24,5%).
+ Khu vực KT ngoài Nhà nước tăng tỷ trọng (tăng 7,3%).
+ Khu vực KT có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh tỷ trọng, từ 26,5% lên 43,7% (tăng 17,2%).
- Giải thích: do chính sách đa dạng hóa các thành phần kinh tế và chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài của Nhà nước.
2) Bảng 29.2 – Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ. (đơn vị %)
Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ nước ta năm 1996 và năm 2005.
2) Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ nước ta năm 1996 và năm 2005.
Do sự khác nhau về nguồn lực phát triển, cho nên cơ cấu giá trị sản xuất CN không đều giữa các vùng.
+ Vùng có tỷ trọng cao nhất là Đông Nam Bộ (55,6%) kế đến là ĐB sông Hồng (19,7%) và ĐB sông Cửu Long (8,8%). Các vùng có tỷ trọng thấp là Tây Nguyên (0,7%) và Bắc Trung Bộ (2,4%).
+ Từ năm 1996 đến 2005 cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng có sự thay đổi.
- Các vùng tăng tỷ trọng là Đông Nam Bộ và ĐB sông Hồng. (ĐNB tăng 6%), ĐB sông Hồng tăng 2,6%).
- Các vùng còn lại đều giảm tỷ trọng.