Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Tu hoc PowerPoint

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Anh Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:22' 25-01-2010
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 110
  Số lượt thích: 0 người
  1/25/2010
  1
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  POWERPOINT
  1/25/2010
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  2
  Mục lục
  Giới thiệu
  Khởi động
  Cách lưu tập tin powerpoint
  Chọn một kiểu trình bày (silde layout)
  Định dạng nền slide (background)
  Định dạng FONT chữ
  Chèn thêm một Slide mới
  1/25/2010
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  3
  Mục lục
  Thay đổi thứ tự trình diễn
  Chèn các đối tượng vào slide
  Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên slide
  Trình chiếu một tập tin power point
  Định thứ tự & cách thức xuất hiện đối tượng
  Định hiệu ứng chuyển slide
  1/25/2010
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  4
  Mục lục
  Định chế độ trình chiếu 1 lần hoặc lặp lại nhiều lần
  Tạo liên kết slide.
  Tạo siêu liên kết đến trang web hay tập tin
  Tạo liên kết đến một slide khác trong tập tin p.point
  1/25/2010
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  5
  GIỚI THIỆU
  MS POWERPOINT là chương trình ứng dụng dùng để diễn hình (presentation) bằng 1 hoặc nhiều slide chứa nội dung là chữ, biểu đồ, đồ thị, hình ảnh…
  MS Powerpoint được dùng để thực hiện các công việc sau:
  Tạo diễn hình cho cuộc họp, hội nghị.
  Thực hiện quảng cáo sản phẩm.
  Tạo giáo án điện tử.
  1/25/2010
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  6
  Khởi động
  Cách 1: nhấp đúp vào biểu tượng powerpoint trên desktop.
  Cách 2: chọn start/ program/ microsoft office/ MS powerpoint.
  Nhấp chọn create new a presentation. Có 4 tùy chọn:
  Blank presentation: tạo một diễn hình mới trống.
  Design template: chọn diễn hình đã được thiết kế theo một khuôn mẩu có sẵn.
  Auto content wizard powerpoint: cung cấp một bản phác thảo cơ bản để thiết kế một diễn hình chuyên nghiệp.
  1/25/2010
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  7
  CÁCH LƯU TẬP TIN POWERPOINT
  Thực hiện giống như lưu tập tin trong word
  1/25/2010
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  8
  Chọn một kiểu trình bày
  (silde layout)
  Nhấp chọn một kiểu trình bày trong khung apply slide layout:
  Trình bày văn bản (Text layouts).
  Trình bày các đối tượng (content layouts)
  Trình bày văn bản và các đối tượng (Text and content layouts)
  Những kiểu trình bày khác (other layouts)
  1/25/2010
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  9
  ĐỊNH DẠNG NỀN SLIDE
  (BACKGROUND)
  Chọn format/ background cửa sổ background:
  Chọn màu nền, hoa văn

  chọn hoa văn

  chọn màu nền
  1/25/2010
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  10
  Định dạng font chữ
  Nhấp chọn format/ replace fonts  xuất hiện cửa sổ replace fonts.
  Chọn font chữ thay thế trong khung with, chọn replace/ close.


  Font chữ cần thay thế
  Font chữ được thay thế
  1/25/2010
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  11
  Chèn thêm một slide mới
  Chọn insert/ new slide
  Chọn một kiểu trình bày trong khung apply silde layout
  1/25/2010
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  12
  THAY ĐỔI THỨ TỰ TRÌNH DIỄN
  Ta có thể thay đổi thứ tự trình diễn các slide bằng cách:
  Chọn view slide sorter  cửa sổ slide sorter.
  Kéo thả silde muốn thay đổi vị trí đến vị trí mới.
  Chọn view/ normal để trở lại cách trình bày như ban đầu.
  1/25/2010
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  13
  Chèn các đối tượng vào slide
  Chèn hình ảnh
  1/25/2010
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  14
  TẠO HIỆU ỨNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG TRÊN SLIDE
  Nhấp chọn đối tượng muốn tạo hiệu ứng.
  Chọn slide show/ custom animation cửa sổ custom animation bên phải.
  Nhấp chọn nút add effect chọn các kiểu hiệu ứng:
  Entrance: kiểu đối tượng xuất hiện.
  Emphasic: hiệu ứng làm nổi bật đối tượng: quay tròn (spin), làm lớn lên (grow/ shink)
  Exit: kiểu đối tượng biến mất.
  Motion paths: đường di chuyển của đối tượng.
  Bấm vào nút play để xem hiệu ứng.
  1/25/2010
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  15
  TRÌNH CHIẾU MỘT TẬP TIN PPOINT
  Mở tập tin.
  Nhấn phím F5 hoặc chọn slide show/ view show.
  Nhấn phím ESC để thoát khỏi chế độ trình chiếu.
  1/25/2010
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  16
  Định thứ tự & cách thức xuất hiện đối tượng
  Thứ tự xuất hiện đối tượng có thể thay đổi như sau:
  Nhấp vào đối tượng muốn thay đổi thứ tự.
  Bấm vào các mũi tên hướng lên ở nút re-oder: tăng thứ tự thực hiện trình diễn.
  Bấm vào các mũi tên hướng xuống ở nút re-oder: giảm thứ tự thực hiện trình diễn.
  Để xoá một hiệu ứng: chọn hiệu ứng trong khung tác vụ, nhấp vào mũi tên hướng xuống  chọn remove
  1/25/2010
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  17
  Nhaý vào để bỏ hiệu ứng cho đối tượng
  1/25/2010
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  18
  Định hiệu ứng chuyển slide
  Nhấp chọn slide show/ slide transistion  cửa sổ slide transistion bên phải.
  Nhấp chọn một kiểu hiệu ứng chuyển slide trong khung apply to selected slides.
  Trong khung modify transistion chọn tốc độ của hiệu ứng trong khung speed:
  Slow: chậm.
  Medium: vừa.
  Fast: nhanh.
  Chọn hiệu ứng âm thanh trong khung sound.
  1/25/2010
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  19
  Trong khung advance slide chọn:
  On mouse click: khi click chuột mới chuyển slide.
  Automatically after: tự động chuyển slide sau khoảng thời gian tính bằng giây.
  Nhấp vào nút apply to all slides để áp dụng cho tất cả các slide trong tập tin trình chiếu.
  Định hiệu ứng chuyển slide
  1/25/2010
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  20
  ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRÌNH CHIẾU 1 LẦN HOẶC LẶP LẠI NHIỀU LẦN
  Mặc định khi trình chiếu các slide chạy lần lượt từ slide đầu cho đến slide cuối. Tuy nhiên , ta có thể định cho các slide trình chiếu lặp đi lặp lại nhiều lần bằng thao tác sau:
  Nhấp vào menu slide show/ setup show.
  Chọn loop continously until “Esc”.
  Chọn OK.
  1/25/2010
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  21
  áp dụng các cho các slide
  áp dụng cho tất cả các slide
  Lập lại cho đến khi bấm ESC
  Áp dụng từ slide…cho đến slide…
  1/25/2010
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  22
  TẠO LIÊN KẾT SLIDE
  TẠO NÚT LIÊN KẾT SLIDE
  Nháy vào slide show/ action button.
  Chọn các nút liên kết slide:
  Previous slide: trở về slide trước.
  Next slide: đến slide kế tiếp 
  Beginning: trở về slide đầu tiên .
  End: về slide cuối cùng.
  Drag chuột trên slide tại chỗ muốn vẽ dấu hiệu liên kết. cửa sổ action setting. nhấp chọn vào dấu hiệu  trong khung hyperlink to chọn một trong các liên kết đến các silde cần thiết.
  Nháy chọn OK.
  1/25/2010
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  23
  TẠO SIÊU LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB HAY TẬP TIN
  Chọn insert/ hyperlink cửa sổ insert hyperlink.
  Trong khung link to chọn: Existing file or web page. Nhấp chọn tập tin trong cửa sổ cây thư mục bên phải hoặc gõ địa chỉ trang web trong khung address.
  1/25/2010
  TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
  24
  TẠO LIÊN KẾT ĐẾN MỘT SLIDE KHÁC TRONG TẬP TIN PPOINT
  Chọn insert / hyperlink  cửa sổ insert hyperlink.
  Trong khung link to nháy chọn place in this document  select a place in this document bên phải.
  Chọn slide cần liên kết đến.
  Chọn OK.
   
  Gửi ý kiến