Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  de hsg huyen eahleo-daklak

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyên Văn Đông (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:11' 30-01-2010
  Dung lượng: 24.8 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
  HUYỆN EAHLEO NĂM HỌC 2009 -2010

  ĐỀ THI CHÍNH THỨC

  Môn: LỊCH SỬ
  Thời gian làm bài : 150 phút (không kể thời gian đề)

  Câu 1: (6,0 điểm)
  Hoàn thiện bảng so sánh về phong trào công nhân, nông dân 1930-1931 và phong trào dân tộc, dân chủ 1936-1939:

  Nội dung so sánh
  Phong trào công và nông dân
  1930-1931
  Phong trào dân tộc, dân chủ
  1936-1939
  
  Nhiệm vụ cụ thể
  
  
  
  Lực lượng tham gia
  
  
  
  Phương pháp cách mạng
  
  
  
  Hình thức đấu tranh – Mặt trận
  
  
  
  Nhận xét
  
  
  
  
  Câu 2: (5,0 điểm)
  Căn cứ vào hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1921 đến năm 1925, hãy chứng minh đây là giai đoạn Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chuẩn bị về chính trị, tư tưởng cho việc thành lập chính Đảng vô sản ở Việt Nam.

  Câu 3: (3,0 điểm)
  “ …sự thành lập của Đảng cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam”
  ( Lịch sử lớp 9 tập 2 trang 71 nhà xuất bản giáo dục – 2005)
  Bằng những hiểu biết lịch sử, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

  Câu 4: (4,0 điểm)
  a/. Trình bày những nét chính về tình hình các nước châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai
  b/. Em biết gì về ông Nen-xơn Man-đê-la ?

  Câu 5: (4,0 điểm) Tổ chúc Asean
  Sự thành lập và mục tiêu hoạt động của ASEAN?
  b) Cho biết Việt Nam có mối quan hệ với ASEAN như thế nào?
  Câu 6: (3 điểm) : Em hãy cho biết : Nội dung, kết cục của trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX ? Hãy liên hệ với công cuộc đổi mới của đất nước ta hiện nay ?
  ...........Hết..........


  Câu 6:(3 điểm) :
  * Nội dung :
  - Đổi mới về nội trị, ngoại giao, kinh tế-xã hội. (0,5 điểm)
  - Tiêu biểu có Nguyễn Trường Tộ với 30 bản điều trần yêu cầu cải cách nhiều mặt, Nguyễn Lộ Trạch với 2 bản “thời vụ sách” nhằm chấn hưng dân khí bảo vệ đất nước. (0,5 điểm)
  * Kết cục :
  - Các cải cách đã chứng tỏ tinh thần dũng cảm của các sĩ phu yêu nước làm cho chế độ phong kiến Việt Nam càng suy yếu. (0,5 điểm)
  - Cải cách không được chấp nhận vì chưa xuất phát từ cơ sở trong nước và do nhà Nguyễn bảo thủ. (0,5 điểm)
  * Liên hệ công cuộc đổi mới :
  - Công cuộc đổi mới của chúng ta hiện nay đạt nhiều thành tựu vì xuất phát từ nhu cầu thiết yếu trong nước. (0,5 điểm)
  - Đảng và Nhà nước chủ trì đổi mới với một đội ngũ tri thức đông đảo, được nhân dân ủng hộ với mục tiêu : Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. (0,5 điểm)


  HƯỠNG DẪN CHẤM
  Môn: LỊCH SỬ
  Câu 1: (6,0 điểm)

  Nội dung so sánh
  Phong trào công và nông dân
  1930-1931
  Phong trào dân tộc, dân chủ
  1936-1939
  
  Nhiệm vụ cụ thể
  Chống đế quốc, chống phong kiến

  (0,25 điểm)
  Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động pháp và tay sai, đòi tự do dân chủ , cơm áo và hòa bình (0,75 điểm)
  
  Lực lượng tham gia
  Công nhân, nông dân
  (0,5 điểm)
  Công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân khác. (0,5 điểm)
  
  Phương pháp cách mạng
  Bí mật, bất hợp pháp
  (0,5 điểm)
  Công khai, nửa công khai, hợp pháp, nửa hợp pháp. (0,5 điểm)
  
  Hình thức đấu tranh – Mặt trận
  - Khởi nghĩa vũ trang, mít tinh và biểu tình
  - Chưa thành lập mặt trận

  (1 điểm)
  - Bãi công, bãi thị,bãi khóa, biểu tình, kết hợp với đấu tranh công khai, nửa công khai, hợp pháp, nửa hợp pháp.
  - Thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương, sau đổi thành mặt trận Dân Chủ Đông Dương (1 điểm)
  
  Nhận xét
  Là cuộc tập dượt
  No_avatar

  có đề thi hsg hóa ko thầy?

   

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  print