BÀI 3. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia. K11


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Sang
Ngày gửi: 22h:34' 02-02-2010
Dung lượng: 12.6 KB
Số lượt tải: 438
Số lượt thích: 0 người
BÀI 3: BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ VÀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA
(PHẦN LÝ THUYẾT)
PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Hiểu được khai niệm, sự hình thành, các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia và chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia.
- Biết được cách xác định đường biên giới quốc gia trên đất liền, trên biên, trên không và trong lòng đất.
- Quán triệt các quan điểm của Đảng, nhà nước về xây dựng, quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia
2. Thái độ
Xác định đúng thái độ, trách nhiệm của công dân và bản thân trong xây dựng, quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia

II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
1. Nội dung:
- Lãnh thổ quốc gia và chủ quyền lãnh thổ quốc gia
- Biên giới quốc gia
- Bảo vệ biên giới quốc gia nước CHXHCNVN
2. Trọng tâm:
- Chủ quyền lãnh thổ quốc gia
- Khái niệm biên giới quốc gia, xác định biên giới quốc gia Việt Nam
- Nội dung cơ bản về bảo vệ biên giới quốc gia nước CHXHCNVN; Trách nhiệm của mỗi công dân trong quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia.

III. THỜI GIAN
- Tổng số tiết: 5 (Tiết PPCT: 22 - 26)
- Tiết 22: Lãnh thổ quốc gia
- Tiết 23: Chủ quyền lãnh thổ quốc gia, nộ dung chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia
- Tiết 24: Khái niệm biên giới quốc gia, xác định biên giới quốc gia Việt Nam
- Tiết 25: Một số quan điểm của Đảng và nhà nước CHXHCNVN về bảo vệ biên giới quốc gia. Vị trí, ý nghĩa của việc xây dựng và quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia.
- Tiết 26: Nội dung, biện pháp xây dựng và quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia.Trách nhiệm của công dân.

IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Tổ chức:
-Lên lớp: Lấy lớp học để lên lớp, lấy tổ học tập để thảo luận
2. Phương pháp:
- Giáo viên:
+ Thuyết trình
+ Diễn giải
+ Nêu câu hỏi gọi HS trả lời
+ Nêu Vấn đề để thảo luận
- Học sinh:
+ Nghe, hiểu và ghi chép các nội dung
+ Trả lới câu hỏi của giáo viên
+ Tham gia thảo luận tích cực
V. ĐỊA ĐIỂM
- Phòng học
VI. VẬT CHẤT

PHẦN 2: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

I. TỔ CHỨC GIẢNG BÀ 15 PHÚT
1. Chuẩn bị:
- Giáo viên:
+ Nắm chắc các nội dung trong quá trình giảng, định hướng, hướng dẫn HS tiếp cận nắm vững nội dung bài học
+ Tham khảo thêm các tài liệu khác có liên quan đến bài giảng
- Học sinh:
+ Ôn tập kiến thức bài trước
+ Tham khảo trước nội dung bài học
2. Nhận lớp:
- Lớp tập trung trong phòng học
- HS mặc đồ đồng phục, màng giầy thể thao
3. Phổ biến các qui định
Học tập: Tích cực tham gia xây dựng bài, trả lời câu hỏi của giao viên
Kỷ luật: Học tập nghiêm túc, trật tự tránh làm ảnh hướng tới các lớp
4. Kiểm tra bài cũ:
- Những đối tượng nào được miễn gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình
- Nhựng công dân nào được gọi nhập ngũ trong thời bình
- Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gi?
- Xác định biên giới quốc gia trên đất liền
5. Phổ biến ý định giảng bài
- Tên bài
- Nội dung tiêu đề từ nội dung I đến nội dung IV của ý định giảng bài

II. THỰC HÀNH GIẢNG BÀI 195 PHÚT

Nội dung – Thời gian
Phương pháp
Vật chất

TIẾT 22 (1 – 6/02/2010)
I. LÃNH THỔ QUỐC GIA VÀ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ QUỐC GIA. (80phút)
1. Lãnh thổ quốc gia (40 phút)
a. Khái niệm:
Lãnh thổ quốc gia là một phần của trái đất bao gồm vùng đất, vùng nước, vùng trời trên vùng đất và vùng nước cũng như lòng đất dưới chúng thuộc chủ quyền hoàn toàn và riêng biệt của mỗi quốc gia nhất định.
b. Các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia.
- Vùng đất: Vùng đất lãnh thổ gồm toàn bộ phần đất lục địa và các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền quốc gia (Kể cả các đảo ven bờ và các đảo xa bờ)
- Vùng nước: Là toàn bộ các phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia.
* Dựa vào vị trí, tính chất riêng