bài 28 . Cấu tạo và chức năng của hoa


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: thúy vi
Người gửi: Lại Phạm Thúy Vi
Ngày gửi: 23h:02' 02-02-2010
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 658
Số lượt thích: 1 người (Bùi Thị Ngoan, Lê Nguyễn Hoàng Minh)
Chương VI. HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH.
Bài 28 CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA
Hoa là cơ quan sinh sản của cây. Vậy hoa có cấu tạo phù hợp với chức năng sinh sản như thế nào?
Hãy cùng tìm hiểu xem nhé !
Bài 28 CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA
Các bộ phận của hoa.
Hãy nhìn hình
và gọi tên
từng bộ phận
của hoa :
Cánh hoa
Nhị
Nhụy
Lá đài
Đế hoa
Cuống hoa
Bài 28 CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA
Hình nhị hoa
với bao phấn
cắt ngang :
Hạt phấn
Bao phấn
cắt ngang
3. Chỉ nhị

Bài 28 : CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA
Hình nhụy hoa
với bầu cắt
ngang .
Đầu nhụy
Vòi nhụy
Bầu nhụy
Noãn
Bài 28 CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA.
Lấy một nhị hoa
để quan sát kĩ,
tách một bao
phấn, dầm nhẹ
trên tờ giấy, dùng
kính lúp để quan
sát, sau đó xem
H.28.2. Trả lời câu
hỏi :
Trả lời câu hỏi ?
Nhị hoa gồm những phần nào?
Nhị hoa gồm bao phấn
và chỉ nhị .
Hạt phấn nằm ở đâu?
Hạt phấn nằm trong bao
phấn.
Trả lời câu hỏi ?
Quan sát nhụy hoa và H.28.3. Trả lời câu hỏi :
Nhụy gồm những phần
nào ?
Nhụy hoa gồm đầu nhụy,
vòi nhụy, bầu nhụy.
Noãn nằm ở đâu ?
Noãn nằm trong bầu nhụy.

Trả lời câu hỏi ?
Hoa gồm các bộ phận chính nào ?
Hoa bao gồm các bộ phận chính : đài hoa (lá đài), tràng hoa (cánh hoa), nhị và nhụy hoa.

Trả lời câu hỏi ?
Hãy nhận xét về tràng và màu sắc của cánh hoa .
Tràng gồm nhiều cánh hoa, màu sắc của cánh hoa khác nhau tùy loại.
Bài 28 CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA
2. Chức năng các bộ phận của hoa.
Các loại cây có hoa đều có các tế bào sinh dục. Tế bào sinh dục đực được chứa trong hạt phấn của nhị và tế bào sinh dục cái chứa trong noãn của nhụy.
Trả lời câu hỏi ?
Những bộ phận nào của hoa có chức năng sinh sản chủ yếu ? Vì sao ?
Nhị và nhụy hoa có chức năng sinh sản chủ yếu vì có tế bào sinh dục đực chứa trong hạt phấn của nhị và tế bào sinh dục cái chứa trong noãn của nhụy.
Trả lời câu hỏi ?
Những bộ phận nào bao bọc lấy nhị và nhụy, chúng có chức năng gì ?
Đài và tràng hoa bao bọc lấy nhị và nhụy , chúng có chức năng là bảo vệ nhị và nhụy.
Bài 28 CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA.
GHI NHỚ
Hoa bao gồm các bộ phận chính : đài, tràng, nhị và nhụy. Đài và tràng làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhụy. Tràng gồm nhiều cánh hoa, màu sắc của cánh hoa khác nhau tùy từng loại . Nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực. Nhụy có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái. Nhị và nhụy là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa.
Câu hỏi
Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa . Bộ phận nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?
Đài :
Cấu tạo : phần loe ra, trên đế và cuống hoa.
Chức năng : bảo vệ nhị và nhụy.
Câu hỏi
Tràng :
Cấu tạo : gồm nhiều cánh hoa, tạo thành bao hoa, màu hoa khác nhau.
Chức năng : thu hút côn trùng, bảo vệ nhị và nhụy hoa.
Câu hỏi
Nhị :
Cấu tạo : gồm chỉ nhị và bao phấn, chứa hạt phấn mang tế bào sinh dục đực.
Chức năng : cơ quan sinh sản của hoa
Nhụy:
Cấu tạo : gồm bầu nhụy, vòi nhụy và đầu nhụy, có chứa noãn mang tế bào sinh dục cái.
Chức năng : cơ quan sinh sản của hoa.
Câu hỏi
Bộ phận quan trọng nhất của hoa là nhị và nhụy hoa vì nhị và nhụy hoa chứa tế bào sinh dục đực và sinh dục cái và là cơ quan sinh sản chủ yếu của hoa.
Câu hỏi bổ sung
Đặc điểm nào trong cấu tạo của hoa giúp thu hút côn trùng ?
Hoa thu hút côn trùng nhờ có màu sắc sặc sỡ và hương thơm. Tràng hoa tạo màu sắc cho hoa. Hương thơm của hoa được tạo từ nhị và nhụy.
Chuẩn bị bài 29
Các loại hoa
Kết thúc