Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Internet
  Người gửi: Trần Quang Đức
  Ngày gửi: 09h:09' 09-10-2008
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 1043
  Số lượt thích: 0 người
  38 - 39. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
  Với các dung dịch khác như dd HCl, dd NaOH thì sao ?
  Hiện tượng điện phân là hiện tượng khi có dòng điện chạy qua dung dịch điện phân thì có sự xuất hiện của các chất mới trong dung dịch điện phân ấy.
  Quan sát thí nghiệm
  DD NaCl
  DD Nước cất
  +
  Tại sao dung dịch điện phân có thể dẫn điện và bản chất dòng điện trong chất điện phân là gì ?
  I. Hiện tượng điện phân bản chất dòng điện trong chất điện phân :
  1. Hiện tượng điện phân :
  NaCl
  Hiện tượng điện phân là gì ?
  38 - 39. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
  I. Hiện tượng điện phân bản chất dòng điện trong chất điện phân :
  1. Hiện tượng điện phân :
  2. Bản chất dòng điện trong chất điện phân :
  DD NaCl
  Cl
  Na
  Na+
  Cl-
  +
  +
  Tại sao kim loại có thể dẫn điện ?
  Vì sao trong dung dịch điện phân có điện tích tự do ?
  38 - 39. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
  I. Hiện tượng điện phân bản chất dòng điện trong chất điện phân :
  1. Hiện tượng điện phân :
  2. Bản chất dòng điện trong chất điện phân:
  DD NaCl
  Cl
  Na
  +
  +
  Na+
  Na+
  Na+
  Na+
  Khi không có điện trường ngoài các ion chuyển động như thế nào ?
  Khi có điện trường ngoài các ion dương và ion âm chuyển động như thế nào ?
  38 - 39. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
  I. Hiện tượng điện phân bản chất dòng điện trong chất điện phân :
  1. Hiện tượng điện phân :
  2. Bản chất dòng điện trong chất điện phân :
  DD NaCl
  +
  Na+
  Na+
  Na+
  +
  Cl
  Cl
  +
  +
  Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường.
  Sau khi ion chuyển động đến các điện cực hiện tượng gì xảy ra ?
  3. Phản ứng phụ trong hiện tượng điện phân :
  Các nguyên tử hay phân tử trung hoà tạo ra ở các điện cực có thể bám vào cực hoặc bay lên khỏi dd điện phân hoặc tác dụng với điện cực và dung môi gây nên các phản ứng hoá học khác gọi là các phản ứng phụ (hay phản ứng thứ cấp).
  Bản chất dòng điện trong chất điện phân là gì ?
  38 - 39. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
  I. Hiện tượng điện phân bản chất dòng điện trong chất điện phân :
  1. Hiện tượng điện phân :
  2. Bản chất dòng điện trong chất điện phân :
  3. Phản ứng phụ trong hiện tượng điện phân :
  Là hiện tượng khi điện phân dung dịch muối của kim loại dùng làm anôt thì sau một thời gian anôt tan dần ra và catôt có kim loại đó bám vào.
  Khi có hiện tượng cực dương tan thì dòng điện tuân theo định luật Ôm.
  4. Hiện tượng cực dương tan :
  38 - 39. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
  I. Hiện tượng điện phân bản chất dòng điện trong chất điện phân :
  1. Hiện tượng điện phân :
  2. Bản chất dòng điện trong chất điện phân :
  3. Phản ứng phụ trong hiện tượng điện phân :
  Khối lượng m của chất được giải phóng ra ở điện cực tỉ lệ với đương lượng hoá học A/n của chất đó và điện lượng q đi qua dung dịch điện phân.
  Hằng số Faraday F = 9.65.104 (C/mol)
  Đặt
  , vì q = It nên
  Khối lượng chất được giải phóng (g)
  Khối lượng mol (g)
  Hoá trị
  Cường độ dòng điện (A)
  Thời gian điện phân (s)
  4. Hiện tượng cực dương tan :
  II. Định luật Faraday :
  1. Định luật:
  Michael Faraday
  Nhà bác học Anh
  1791 - 1867
  38 - 39. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
  I. Hiện tượng điện phân bản chất dòng điện trong chất điện phân :
  1. Hiện tượng điện phân :
  2. Bản chất dòng điện trong chất điện phân :
  3. Phản ứng phụ trong hiện tượng điện phân :
  4. Hiện tượng cực dương tan :
  II. Định luật Faraday :
  1. Định luật:
  2. Điện tích của iôn:
  Điện tích mỗi ion :
  q = nqo = n.1,6.10-19 (C)
  Với ion hoá trị I:
  qo = 1,6.10-19 (C) : điện tích nguyên tố
  Ta có :
  q = nF = n.9,65.107 (C)
  N = NA = 6,023.1026 (Nguyên tử)
  Điện tích của một ion ?
  m=A (Kg)
  38 - 39. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
  I. Hiện tượng điện phân bản chất dòng điện trong chất điện phân :
  1. Hiện tượng điện phân :
  2. Bản chất dòng điện trong chất điện phân :
  3. Phản ứng phụ trong hiện tượng điện phân :
  4. Hiện tượng cực dương tan :
  II. Định luật Faraday :
  1. Định luật:
  2. Điện tích của iôn:
  3. Bài tập áp dụng :
  Trả lời :
  Khối lượng Ag bám vào cực âm là :
  38 - 39. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
  3. Bài tập áp dụng :
  III. Ứng dụng của hiện tượng điện phân :
  Mạ điện : ứng dụng hiện tượng điện phân để phủ một lớp kim loại lên đồ vật.
  I. Hiện tượng điện phân bản chất dòng điện trong chất điện phân :
  1. Hiện tượng điện phân :
  2. Bản chất dòng điện trong chất điện phân :
  4. Hiện tượng cực dương tan :
  1. Định luật:
  3. Phản ứng phụ trong hiện tượng điện phân :
  II. Định luật Faraday :
  2. Điện tích của iôn :
  38 - 39. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
  Luyện kim : ứng dụng hiện tượng dương cực tan trong luyện kim để tinh chế kim loại
  3. Bài tập áp dụng :
  III. Ứng dụng của hiện tượng điện phân :
  I. Hiện tượng điện phân bản chất dòng điện trong chất điện phân :
  1. Hiện tượng điện phân :
  2. Bản chất dòng điện trong chất điện phân :
  1. Định luật:
  3. Phản ứng phụ trong hiện tượng điện phân :
  II. Định luật Faraday :
  2. Điện tích của iôn :
  4. Hiện tượng cực dương tan :
  Đúc điện : ứng dụng hiện tượng điện phân để tạo ra các đồ vật bằng kim loại theo khuôn mẫu.
  HẾT
  No_avatar

  hay dey

   

   
  Gửi ý kiến